SIC! Lääketietoa Fimeasta

Ex tempore

Sisältöjulkaisija

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2017

Askarruttaako annosjakelu? - Kysymyksiä ja vastauksia lääkkeiden annosjakelua koskien

Lääkkeiden potilaskohtainen annosjakelu on palvelu, jossa apteekki tai sairaala-apteekki toimittaa potilaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet valmiiksi jaettuina. Lääkkeet jaetaan koneellisesti tai manuaalisesti annoskohtaisiin pusseihin tai annostelijoihin yleensä kahden viikon erissä. Palvelulla pyritään tukemaan tarkoituksenmukaista lääkkeiden käyttöä, ehkäisemään lääkityspoikkeamia ja vähentämään tarpeettomia lääkehoidon kustannuksia.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2017

Klinikkaa mullistava lääkehoidon kehitys

Nivelreuma on Suomen yleisin tulehduksellinen nivelsairaus. Sadassa vuodessa sen hoito on mullistunut. Tehokas lääkehoito ja moniammatillinen tiimihoito ovat keskeisessä asemassa sairauden hoidossa. Suurin osa sairastuneista pystyy nykyään elämään normaalia elämää. Vain enää harvoin nivelreuma johtaa vaikeaan vammautumiseen.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2017

Haasteena allergeenivalmisteiden laatu

Allergeenivalmisteiden laatu, teho ja turvallisuus ovat perusedellytyksiä luotettavan allergiadiagnostiikan ja siedätyksen toteuttamisessa. Allergeenivalmisteiden laadun vakiointi on ollut haastavaa, ja Suomessa kansallisen myyntiluvan saaneita allergeenivalmisteita on lainsäädännön muutoksista huolimatta markkinoilla edelleen vähän.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1/2017

Muistoja suomalaisen lääkevalvonnan parista

Ennen 1960-lukua suomalainen lääkevalvonta oli vielä lastenkengissä. Talidomikatastrofi vauhditti nykyaikaisen lääkevalvonnan kehittymistä meillä ja muualla maailmassa. Mauno Airaksinen ja Erkki Palva ovat nähneet lääkevalvonnan kehittymisen aina sen 1960-luvun syntyjuurilta nykypäivään saakka.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1/2017

Taittuuko lääkelaastari?

Ei ole itsestään selvää, että lääkelaastarin käyttäjä, häntä hoitava tai avustava henkilö tietäisi tai muistaisi tehdä käytetyn laastarin käyttökelvottomaksi aina ennen sen hävittämistä. Siksi apteekki- ja hoitohenkilökunnan pitäisi muistuttaa käyttäjää oikeaoppisen hävittämisen tärkeydestä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2016

Euroopan lääkevirasto tukee kehittyvien maiden lääkearviointeja

Artikla 58 -menettely edesauttaa välttämättömien lääkkeiden käyttöönottoa kehittyvissä maissa. Euroopan lääkevalmistekomitea (CHMP) tekee lääkevalmisteesta tieteellisen arvion, jota voidaan käyttää haettaessa myyntilupaa EU:n ulkopuolisissa maissa. Viimeksi käsitelty klorheksidiiniä sisältävä Umbipro-valmiste estää vastasyntyneen napainfektioita.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2016

Kamala luonto – kasvien ja sienten aiheuttamat akuutit myrkytykset

Kasvit ja sienet ovat kuuluneet tärkeänä lisänä ruokapöydän antimiin Pohjoismaissa jo kauan. Vaikka myrkyllisiä ja paikallisoireita aiheuttavia lajikkeita on paljon, vakavia myrkytyksiä tapahtuu äärimmäisen harvoin, ja hoidon ennuste on hyvä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2015

Kesä vaikuttaa osastolla ja apteekissa

Millaisia haasteita kesäkuukaudet tuovat lääkitykseen ja lääkehoitoihin? Kuinka näihin haasteisiin valmistaudutaan osastolla ja apteekissa? Entä miten kesä vaikuttaa itse työyhteisöön? Sic!:in kesäjutussa kysymyksiin vastaavat KYSin akuuttiosaston lääkäri Riikka Kettunen ja Itä-Suomen yliopiston apteekin proviisori Johanna Sarajärvi.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2014

D-vitamiinin yleiset terveysvaikutukset: riisitaudista molekyylibiologiaan

D-vitamiinin puutos aiheuttaa lapsille riisitautia ja aikuisille osteomalasiaa. D-vitamiinin vaikutukset ihmisen terveyteen ovat monitahoiset, ja niiden molekyylitason mekanismeista on saatu viime vuosina uutta tietoa.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2014

Lääkkeille myyntilupia 50 vuotta – hajahavaintoja eri vuosikymmeniltä

Talidomidikatastrofi vauhditti lääkevalvonnan tiukentamista niin meillä kuin muuallakin. Vuonna 1964 lääkkeet joutuivat ennakkovalvonnan kohteeksi myös Suomessa. Tavoitteena on varmistaa, että niin ihmisten kuin eläinten käytössä olevat lääkkeet ovat tehokkaita ja turvallisia.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2014

Uusi termisuomennos: säädellysti vapauttava

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3/2014

Fluorokinolonien kulutuksessa on sairaanhoitopiirien välisiä eroja

Fluorokinolonit ovat tärkeitä mikrobilääkkeitä tietyissä tilanteissa. Niiden kulutus on pysynyt viime vuosina melko tasaisena. Sairaanhoitopiirien välillä vaikuttaa kuitenkin olevan eroja sekä fluorokinolonien kokonaiskäytössä että lääkkeen valinnassa ryhmän sisällä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3/2014

Homeopaattiset valmisteet lääkevalvonnassa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo myös homeopaattisia lääkevalmisteita. Valvontavelvoite on peräisin ihmis- ja eläinlääkedirektiiveistä 2001/83/EY ja 2001/82/EY (muutoksineen).

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3/2014

Tupakointi heikentää lääkehoitojen tehoa

Tupakointi ja toisaalta tupakan sisältämä nikotiini heikentävät lääkehoitojen tehoa. Tupakoinnin lopettamisen yhteydessä on syytä tarkistaa käytössä olevien lääkehoitojen annostasot. Tupakoitsijaa saattaa motivoida lopettamiseen tieto siitä, että hänelle tärkeän lääkehoidon teho heikentyy tupakoinnin aikana.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2014

Lääkehoitoa eteläafrikkalaisin maustein

World Congress of Basic & Clinical Pharmacology järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Afrikan mantereella. Lääkehoitoon liittyvät teemat olivat esillä laajasti, ja niihin saa tuntumaa tähän artikkeliin valituista posteriesityksistä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2014

Lääkkeistä puuttuu usein virallinen käyttöohje lapsille

Suurta osaa lapsille määrättävistä lääkkeistä ei ole tutkittu lapsipotilailla. Siksi etenkin erikoissairaanhoidossa joudutaan lapsille antamaan lääkkeitä myyntiluvan ohjeista poiketen. Lapsille sopivien lääkemuotojen ja annoskokojen puutteen vuoksi joudutaan turvautumaan laimennoksiin ja erityisosaamista vaativaan ex tempore -valmistukseen.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1/2014

Eläinkokeettomat menetelmät tutkimuksessa ja testauksessa

Ihmislääkekehityksessä on tapahtumassa suuri muutos, jolla pyritään parantamaan onnistumistodennäköisyyttä korvaamalla eläinkokeet ihmissolupohjaisilla elin- ja kudosmalleilla. Muutosta edistävät viranomaiset, teollisuus ja päättäjät. Vaikutukset näissä malleissa mitataan molekyylitason muutoksina kriittisissä aineenvaihduntareiteissä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2013

Lääketilastosta saa tietoja lääkkeiden käytöstä

Vuonna 2012 lääkkeitä myytiin 2,7 miljardilla eurolla. Myynniltään suurimpia lääkkeiden pääryhmiä olivat syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat sekä hermostoon vaikuttavat lääkkeet. Myydyin lääke oli adalimumabi. Mielenkiintoisia lääkkeisiin liittyviä tietoja voi lukea vasta ilmestyneestä Suomen lääketilasto 2012 -kirjasta.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3/2013

Lääkehoitoa nepalilaisittain

Nepal on köyhä maa. Terveydenhuollon piiriin on maantieteellisistä ja taloudellisista syistä vaikeaa päästä. Lääkehoitojen ongelmat ovat suuria lähtien siitä, että lääkkeitä ei ole.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2013

Lasten lääkinnässä käytettävien tablettien puolitettavuus käytännössä

Markkinoilla ei aina ole tabletteja, jotka sisältävät lasten lääkintään sopivan pienen annoksen. Silloin joudutaan usein turvautumaan tablettien puolittamiseen. Puolittaminen voi olla vaikeaa, eikä puolikkaiden annostarkkuus ole yhtä hyvä kuin kokonaisten tablettien.