Ex tempore

Sisältöjulkaisija

Ex tempore
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 2/2016

Euroopan lääkevirasto tukee kehittyvien maiden lääkearviointeja

Artikla 58 -menettely edesauttaa välttämättömien lääkkeiden käyttöönottoa kehittyvissä maissa. Euroopan lääkevalmistekomitea (CHMP) tekee lääkevalmisteesta tieteellisen arvion, jota voidaan käyttää haettaessa myyntilupaa EU:n ulkopuolisissa maissa. Viimeksi käsitelty klorheksidiiniä sisältävä Umbipro-valmiste estää vastasyntyneen napainfektioita.

Ex tempore
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 2/2016

Kamala luonto – kasvien ja sienten aiheuttamat akuutit myrkytykset

Kasvit ja sienet ovat kuuluneet tärkeänä lisänä ruokapöydän antimiin Pohjoismaissa jo kauan. Vaikka myrkyllisiä ja paikallisoireita aiheuttavia lajikkeita on paljon, vakavia myrkytyksiä tapahtuu äärimmäisen harvoin, ja hoidon ennuste on hyvä.

Ex tempore
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 2/2015

Kesä vaikuttaa osastolla ja apteekissa

Millaisia haasteita kesäkuukaudet tuovat lääkitykseen ja lääkehoitoihin? Kuinka näihin haasteisiin valmistaudutaan osastolla ja apteekissa? Entä miten kesä vaikuttaa itse työyhteisöön? Sic!:in kesäjutussa kysymyksiin vastaavat KYSin akuuttiosaston lääkäri Riikka Kettunen ja Itä-Suomen yliopiston apteekin proviisori Johanna Sarajärvi.

Ex tempore
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 4/2014

D-vitamiinin yleiset terveysvaikutukset: riisitaudista molekyylibiologiaan

D-vitamiinin puutos aiheuttaa lapsille riisitautia ja aikuisille osteomalasiaa. D-vitamiinin vaikutukset ihmisen terveyteen ovat monitahoiset, ja niiden molekyylitason mekanismeista on saatu viime vuosina uutta tietoa.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2014

Lääkkeille myyntilupia 50 vuotta – hajahavaintoja eri vuosikymmeniltä

Talidomidikatastrofi vauhditti lääkevalvonnan tiukentamista niin meillä kuin muuallakin. Vuonna 1964 lääkkeet joutuivat ennakkovalvonnan kohteeksi myös Suomessa. Tavoitteena on varmistaa, että niin ihmisten kuin eläinten käytössä olevat lääkkeet ovat tehokkaita ja turvallisia.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2014

Uusi termisuomennos: säädellysti vapauttava

Ex tempore
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3/2014

Fluorokinolonien kulutuksessa on sairaanhoitopiirien välisiä eroja

Fluorokinolonit ovat tärkeitä mikrobilääkkeitä tietyissä tilanteissa. Niiden kulutus on pysynyt viime vuosina melko tasaisena. Sairaanhoitopiirien välillä vaikuttaa kuitenkin olevan eroja sekä fluorokinolonien kokonaiskäytössä että lääkkeen valinnassa ryhmän sisällä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3/2014

Homeopaattiset valmisteet lääkevalvonnassa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo myös homeopaattisia lääkevalmisteita. Valvontavelvoite on peräisin ihmis- ja eläinlääkedirektiiveistä 2001/83/EY ja 2001/82/EY (muutoksineen).

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3/2014

Tupakointi heikentää lääkehoitojen tehoa

Tupakointi ja toisaalta tupakan sisältämä nikotiini heikentävät lääkehoitojen tehoa. Tupakoinnin lopettamisen yhteydessä on syytä tarkistaa käytössä olevien lääkehoitojen annostasot. Tupakoitsijaa saattaa motivoida lopettamiseen tieto siitä, että hänelle tärkeän lääkehoidon teho heikentyy tupakoinnin aikana.

Ex tempore
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 2/2014

Lääkehoitoa eteläafrikkalaisin maustein

World Congress of Basic & Clinical Pharmacology järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Afrikan mantereella. Lääkehoitoon liittyvät teemat olivat esillä laajasti, ja niihin saa tuntumaa tähän artikkeliin valituista posteriesityksistä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2014

Lääkkeistä puuttuu usein virallinen käyttöohje lapsille

Suurta osaa lapsille määrättävistä lääkkeistä ei ole tutkittu lapsipotilailla. Siksi etenkin erikoissairaanhoidossa joudutaan lapsille antamaan lääkkeitä myyntiluvan ohjeista poiketen. Lapsille sopivien lääkemuotojen ja annoskokojen puutteen vuoksi joudutaan turvautumaan laimennoksiin ja erityisosaamista vaativaan ex tempore -valmistukseen.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1/2014

Eläinkokeettomat menetelmät tutkimuksessa ja testauksessa

Ihmislääkekehityksessä on tapahtumassa suuri muutos, jolla pyritään parantamaan onnistumistodennäköisyyttä korvaamalla eläinkokeet ihmissolupohjaisilla elin- ja kudosmalleilla. Muutosta edistävät viranomaiset, teollisuus ja päättäjät. Vaikutukset näissä malleissa mitataan molekyylitason muutoksina kriittisissä aineenvaihduntareiteissä.

Ex tempore
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 4/2013

Lääketilastosta saa tietoja lääkkeiden käytöstä

Vuonna 2012 lääkkeitä myytiin 2,7 miljardilla eurolla. Myynniltään suurimpia lääkkeiden pääryhmiä olivat syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat sekä hermostoon vaikuttavat lääkkeet. Myydyin lääke oli adalimumabi. Mielenkiintoisia lääkkeisiin liittyviä tietoja voi lukea vasta ilmestyneestä Suomen lääketilasto 2012 -kirjasta.

Ex tempore
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3/2013

Lääkehoitoa nepalilaisittain

Nepal on köyhä maa. Terveydenhuollon piiriin on maantieteellisistä ja taloudellisista syistä vaikeaa päästä. Lääkehoitojen ongelmat ovat suuria lähtien siitä, että lääkkeitä ei ole.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2013

Lasten lääkinnässä käytettävien tablettien puolitettavuus käytännössä

Markkinoilla ei aina ole tabletteja, jotka sisältävät lasten lääkintään sopivan pienen annoksen. Silloin joudutaan usein turvautumaan tablettien puolittamiseen. Puolittaminen voi olla vaikeaa, eikä puolikkaiden annostarkkuus ole yhtä hyvä kuin kokonaisten tablettien.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1/2013

Valmisteyhteenveto ja pakkausseloste lääkeinformaation lähteinä

Valmisteyhteenvedot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, kun taas pakkausselosteet on suunnattu lääkkeen käyttäjille tai lääkettä annosteleville henkilölle. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden laatu vaihtelee eri valmisteiden välillä, mutta harmonisaation kautta ne alkavat ajan myötä muistuttaa yhä enemmän toisiaan.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3/2012

Sähkösavukkeista ei löydy oikotietä onneen

Jatkuva vilkas keskustelu sähkösavukkeista on väistellyt kahta oleellista asiaa: emme tiedä savukkeiden hyödyistä emmekä haitoista riittävästi.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2011

Valppautta parenteraalivalmisteiden annosteluun

Lääkevalmisteiden vahvuuden merkitsemistä yhtenäistetään EU-alueella. Siksi parenteraalivalmisteiden pakkausmerkinnät muuttuvat vähitellen. Markkinoilla tulee pitkään olemaan eri tavoin merkittyjä valmisteita. Sairaaloissa nämä muutokset vaativat jatkuvaa tarkkuutta lääkevalmisteita annosteltaessa. Henkilökunnan koulutuksen tarve lisääntyy.