SIC! Lääketietoa Fimeasta

Ex tempore

Sisältöjulkaisija

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3/2018

Lisää rautaa kansalle?

Mistä oikein on kysymys, kun puhutaan ilman anemiaa esiintyvästä raudan puutteesta? Milloin ja miten sitä tulisi hoitaa? Sic!-lehti kysyi ajankohtaiseen aiheeseen neuvoja alan asiantuntijalta.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1/2018

Lääkkeen säilytysohjeita ja kestoaikaa tulee noudattaa

Lääkkeiden säilytystä koskevien ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, että lääkkeet ovat koko kestoaikansa tehokkaita, turvallisia ja laadultaan moitteettomia. Jos lääkettä käytetään kestoajan jälkeen, sen tehosta, turvallisuudesta ja laadusta ei ole varmuutta. Mahdolliset haitat ovat tuolloin yksinomaan käyttäjän vastuulla.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Oligonukleotidi-lääkevalmisteet ja niiden turvallisuuden tutkiminen

Oligonukleotidit ovat nukleotideista koostuvia yhdisteitä, joista valmistetuilla lääkkeillä voi olla tulevaisuudessa merkittävä rooli kohdennetussa lääkehoidossa. Oligonukleotidi-lääkevalmisteilla on sekä kemiallisten että biologisten lääkevalmisteiden ominaisuuksia.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Hopeavesi lupaa paljon – Mikä on totuus?

Internetissä hopeavettä markkinoidaan moneen vaivaan – jopa erilaisten kroonisten sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn. Kuluttajat ovat tarttuneet lupauksiin ja käyttävät tuotetta myös vastoin suosituksia.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Katse tulevaisuuteen

Terveydenhuollon megatrendit vaikuttavat tulevaisuuden lääkehoitoihin ja niiden saatavuuteen. Lääkeviranomaisen tehtävänä on varmistaa lääkealan tasapaino myös muutosvoimien keskellä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Lääkehuollon häiriötilanteet mittaavat yhteistyön toimivuuden

Lääkehuolto on monen toimijan yhteispeliä. Hyvin toimiessaan se palvelee lääkkeiden käyttäjiä loistavasti. Ketju on kuitenkin vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Yhden kohdan murtuessa vaaditaan muilta suurta venymistä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Lääkejakelun historiaa – lääkkeitä kansalle apteekista

Apteekeilla on muualla maailmassa, mutta myös Suomessa, varsin pitkä historia keskeisenä toimijana lääkejakelun ketjussa. Jo 1500-luvulla maassamme toimi linna- ja kaupunkiapteekkeja. Suomen viralliset ensimmäiset apteekit perustettiin Turkuun ja Viipuriin vuonna 1689. Itsenäistymisvuonna 1917 maassamme oli jo yli 250 apteekkia.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Miten määrään lääkkeen sähköisesti ja järkevästi?

Asetus lääkkeen määräämisestä päivittyi vuoden vaihteessa. Samalla tuli voimaan velvoite laatia lääkemääräykset sähköisesti. Miten muutokset ovat toteutuneet käytännössä?

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2017

Askarruttaako annosjakelu? - Kysymyksiä ja vastauksia lääkkeiden annosjakelua koskien

Lääkkeiden potilaskohtainen annosjakelu on palvelu, jossa apteekki tai sairaala-apteekki toimittaa potilaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet valmiiksi jaettuina. Lääkkeet jaetaan koneellisesti tai manuaalisesti annoskohtaisiin pusseihin tai annostelijoihin yleensä kahden viikon erissä. Palvelulla pyritään tukemaan tarkoituksenmukaista lääkkeiden käyttöä, ehkäisemään lääkityspoikkeamia ja vähentämään tarpeettomia lääkehoidon kustannuksia.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2017

Klinikkaa mullistava lääkehoidon kehitys

Nivelreuma on Suomen yleisin tulehduksellinen nivelsairaus. Sadassa vuodessa sen hoito on mullistunut. Tehokas lääkehoito ja moniammatillinen tiimihoito ovat keskeisessä asemassa sairauden hoidossa. Suurin osa sairastuneista pystyy nykyään elämään normaalia elämää. Vain enää harvoin nivelreuma johtaa vaikeaan vammautumiseen.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2017

Haasteena allergeenivalmisteiden laatu

Allergeenivalmisteiden laatu, teho ja turvallisuus ovat perusedellytyksiä luotettavan allergiadiagnostiikan ja siedätyksen toteuttamisessa. Allergeenivalmisteiden laadun vakiointi on ollut haastavaa, ja Suomessa kansallisen myyntiluvan saaneita allergeenivalmisteita on lainsäädännön muutoksista huolimatta markkinoilla edelleen vähän.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1/2017

Muistoja suomalaisen lääkevalvonnan parista

Ennen 1960-lukua suomalainen lääkevalvonta oli vielä lastenkengissä. Talidomikatastrofi vauhditti nykyaikaisen lääkevalvonnan kehittymistä meillä ja muualla maailmassa. Mauno Airaksinen ja Erkki Palva ovat nähneet lääkevalvonnan kehittymisen aina sen 1960-luvun syntyjuurilta nykypäivään saakka.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1/2017

Taittuuko lääkelaastari?

Ei ole itsestään selvää, että lääkelaastarin käyttäjä, häntä hoitava tai avustava henkilö tietäisi tai muistaisi tehdä käytetyn laastarin käyttökelvottomaksi aina ennen sen hävittämistä. Siksi apteekki- ja hoitohenkilökunnan pitäisi muistuttaa käyttäjää oikeaoppisen hävittämisen tärkeydestä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2016

Euroopan lääkevirasto tukee kehittyvien maiden lääkearviointeja

Artikla 58 -menettely edesauttaa välttämättömien lääkkeiden käyttöönottoa kehittyvissä maissa. Euroopan lääkevalmistekomitea (CHMP) tekee lääkevalmisteesta tieteellisen arvion, jota voidaan käyttää haettaessa myyntilupaa EU:n ulkopuolisissa maissa. Viimeksi käsitelty klorheksidiiniä sisältävä Umbipro-valmiste estää vastasyntyneen napainfektioita.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2016

Kamala luonto – kasvien ja sienten aiheuttamat akuutit myrkytykset

Kasvit ja sienet ovat kuuluneet tärkeänä lisänä ruokapöydän antimiin Pohjoismaissa jo kauan. Vaikka myrkyllisiä ja paikallisoireita aiheuttavia lajikkeita on paljon, vakavia myrkytyksiä tapahtuu äärimmäisen harvoin, ja hoidon ennuste on hyvä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2015

Kesä vaikuttaa osastolla ja apteekissa

Millaisia haasteita kesäkuukaudet tuovat lääkitykseen ja lääkehoitoihin? Kuinka näihin haasteisiin valmistaudutaan osastolla ja apteekissa? Entä miten kesä vaikuttaa itse työyhteisöön? Sic!:in kesäjutussa kysymyksiin vastaavat KYSin akuuttiosaston lääkäri Riikka Kettunen ja Itä-Suomen yliopiston apteekin proviisori Johanna Sarajärvi.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2014

D-vitamiinin yleiset terveysvaikutukset: riisitaudista molekyylibiologiaan

D-vitamiinin puutos aiheuttaa lapsille riisitautia ja aikuisille osteomalasiaa. D-vitamiinin vaikutukset ihmisen terveyteen ovat monitahoiset, ja niiden molekyylitason mekanismeista on saatu viime vuosina uutta tietoa.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2014

Lääkkeille myyntilupia 50 vuotta – hajahavaintoja eri vuosikymmeniltä

Talidomidikatastrofi vauhditti lääkevalvonnan tiukentamista niin meillä kuin muuallakin. Vuonna 1964 lääkkeet joutuivat ennakkovalvonnan kohteeksi myös Suomessa. Tavoitteena on varmistaa, että niin ihmisten kuin eläinten käytössä olevat lääkkeet ovat tehokkaita ja turvallisia.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2014

Uusi termisuomennos: säädellysti vapauttava

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3/2014

Fluorokinolonien kulutuksessa on sairaanhoitopiirien välisiä eroja

Fluorokinolonit ovat tärkeitä mikrobilääkkeitä tietyissä tilanteissa. Niiden kulutus on pysynyt viime vuosina melko tasaisena. Sairaanhoitopiirien välillä vaikuttaa kuitenkin olevan eroja sekä fluorokinolonien kokonaiskäytössä että lääkkeen valinnassa ryhmän sisällä.