SIC! Lääketietoa Fimeasta

Ex tempore

Sisältöjulkaisija

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3/2014

Homeopaattiset valmisteet lääkevalvonnassa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo myös homeopaattisia lääkevalmisteita. Valvontavelvoite on peräisin ihmis- ja eläinlääkedirektiiveistä 2001/83/EY ja 2001/82/EY (muutoksineen).

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3/2014

Tupakointi heikentää lääkehoitojen tehoa

Tupakointi ja toisaalta tupakan sisältämä nikotiini heikentävät lääkehoitojen tehoa. Tupakoinnin lopettamisen yhteydessä on syytä tarkistaa käytössä olevien lääkehoitojen annostasot. Tupakoitsijaa saattaa motivoida lopettamiseen tieto siitä, että hänelle tärkeän lääkehoidon teho heikentyy tupakoinnin aikana.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2014

Lääkehoitoa eteläafrikkalaisin maustein

World Congress of Basic & Clinical Pharmacology järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Afrikan mantereella. Lääkehoitoon liittyvät teemat olivat esillä laajasti, ja niihin saa tuntumaa tähän artikkeliin valituista posteriesityksistä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2014

Lääkkeistä puuttuu usein virallinen käyttöohje lapsille

Suurta osaa lapsille määrättävistä lääkkeistä ei ole tutkittu lapsipotilailla. Siksi etenkin erikoissairaanhoidossa joudutaan lapsille antamaan lääkkeitä myyntiluvan ohjeista poiketen. Lapsille sopivien lääkemuotojen ja annoskokojen puutteen vuoksi joudutaan turvautumaan laimennoksiin ja erityisosaamista vaativaan ex tempore -valmistukseen.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1/2014

Eläinkokeettomat menetelmät tutkimuksessa ja testauksessa

Ihmislääkekehityksessä on tapahtumassa suuri muutos, jolla pyritään parantamaan onnistumistodennäköisyyttä korvaamalla eläinkokeet ihmissolupohjaisilla elin- ja kudosmalleilla. Muutosta edistävät viranomaiset, teollisuus ja päättäjät. Vaikutukset näissä malleissa mitataan molekyylitason muutoksina kriittisissä aineenvaihduntareiteissä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2013

Lääketilastosta saa tietoja lääkkeiden käytöstä

Vuonna 2012 lääkkeitä myytiin 2,7 miljardilla eurolla. Myynniltään suurimpia lääkkeiden pääryhmiä olivat syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat sekä hermostoon vaikuttavat lääkkeet. Myydyin lääke oli adalimumabi. Mielenkiintoisia lääkkeisiin liittyviä tietoja voi lukea vasta ilmestyneestä Suomen lääketilasto 2012 -kirjasta.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3/2013

Lääkehoitoa nepalilaisittain

Nepal on köyhä maa. Terveydenhuollon piiriin on maantieteellisistä ja taloudellisista syistä vaikeaa päästä. Lääkehoitojen ongelmat ovat suuria lähtien siitä, että lääkkeitä ei ole.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2013

Lasten lääkinnässä käytettävien tablettien puolitettavuus käytännössä

Markkinoilla ei aina ole tabletteja, jotka sisältävät lasten lääkintään sopivan pienen annoksen. Silloin joudutaan usein turvautumaan tablettien puolittamiseen. Puolittaminen voi olla vaikeaa, eikä puolikkaiden annostarkkuus ole yhtä hyvä kuin kokonaisten tablettien.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1/2013

Valmisteyhteenveto ja pakkausseloste lääkeinformaation lähteinä

Valmisteyhteenvedot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, kun taas pakkausselosteet on suunnattu lääkkeen käyttäjille tai lääkettä annosteleville henkilölle. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden laatu vaihtelee eri valmisteiden välillä, mutta harmonisaation kautta ne alkavat ajan myötä muistuttaa yhä enemmän toisiaan.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3/2012

Sähkösavukkeista ei löydy oikotietä onneen

Jatkuva vilkas keskustelu sähkösavukkeista on väistellyt kahta oleellista asiaa: emme tiedä savukkeiden hyödyistä emmekä haitoista riittävästi.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2011

Valppautta parenteraalivalmisteiden annosteluun

Lääkevalmisteiden vahvuuden merkitsemistä yhtenäistetään EU-alueella. Siksi parenteraalivalmisteiden pakkausmerkinnät muuttuvat vähitellen. Markkinoilla tulee pitkään olemaan eri tavoin merkittyjä valmisteita. Sairaaloissa nämä muutokset vaativat jatkuvaa tarkkuutta lääkevalmisteita annosteltaessa. Henkilökunnan koulutuksen tarve lisääntyy.