Kasvirohdoslääkkeet

Sisältöjulkaisija

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 1-2/2019

Uudet kasvirohdoslääkkeet 2017–2018

Kasvirohdoslääkkeille myönnettiin vuosina 2017–2018 yhteensä seitsemän uutta lupaa. Näistä kolme on kasvirohdosvalmisteille myönnettyjä myyntilupia ja neljä perinteisille kasvirohdosvalmisteille myönnettyjä rekisteröintejä.

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2018

Käytätkö luontaistuotteita?

Luontaistuotehyllyjen tuotevalikoimat houkuttelevat ostoksille ja markkinoille tuodaan jatkuvasti uusia valmisteita. Ravitsemus, yleiskunto, painonhallinta, lääke, ihon hoito, hiusten pesu – luonnon antimista on moneksi. Oletko koskaan ajatellut tarkemmin, mitä käytät, kun vastaat käyttäväsi luontaistuotteita?

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Kasvirohdovalmisteiden ja homeopaattisten valmisteiden henkilökohtainen maahantuonti

Kasvirohdosvalmisteiden ja homeopaattisten valmisteiden henkilökohtaisen maahantuonnin säännöt ovat samat kuin muillekin lääkevalmisteille. Vain laillisten valmisteiden tuonti on sallittua.

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2017

Kasvirohdosvalmisteiden vaikuttavat aineet

Usein kasvirohdosvalmisteen vaikuttavaksi aineeksi mielletään valmistukseen käytetty lähtökasvirohdos. Toisinaan kasvirohdosvalmisteiden vaikuttaviksi aineiksi ajatellaan aineita, joita saadaan kasveista. Kumpi näistä on lähempänä totuutta vai ovatko molemmat siitä yhtä kaukana?

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2017

Uudesta mallista apua kasvirohdosvalmisteen farmaseuttisen dokumentaation laatimiseen

Vuonna 2016 julkaistiin päivitetty ohjeisto CTD-muotoisen rekisteröintihakemuksen laatimisesta perinteisille kasvirohdosvalmisteille. Sisällön päivittämisen lisäksi ohjeistoon on lisätty uusi liite. Siinä on esitetty malli kasvirohdosvalmisteen farmaseuttisesta dokumentaatiosta.

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2016

Koivunkuoriuute haavojen hoitoon

Episalvan-geeli on kasvirohdosvalmiste, joka sisältää vakioitua koivun kuoren kuivauutetta. Sitä käytetään keskisyvien ihohaavojen paikallishoitoon.

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 4/2015

Hyvä vai paha teepuuöljy?

Teepuuöljyn uskotaan lievittävän erilaisia iho-oireita ja -tulehduksia. Tieteellinen näyttö sen tehosta on kuitenkin riittämätöntä. Öljy on myrkyllistä, ja jos pikkulapsi nielee sitä lusikallisenkin, vaarana on sairaalahoitoa edellyttävä tajunnantason lasku. Lisäksi teepuuöljy on tavallinen kontaktidermatiitin aiheuttaja.

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2015

Kasviestrogeenit ja naisen terveys

Kasviestrogeenien käyttö kiinnostaa vaihdevuosi-iässä olevia naisia. Eniten tutkimusnäyttöä on useita kasviestrogeeneja sisältävästä soijasta. Tutkimusnäyttö ei kuitenkaan puolla erityisvalmisteiden käyttöä, vaan soijaa sisältävä ruokavalio on vaihtoehdoista turvallisin.

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2015

Ei-toivottujen kanssamatkaajien valvonta

Kasvirohdosvalmisteiden valmistukseen käytettävissä lähtömateriaaleissa esiintyvien hometoksiinien, torjunta-ainejäämien, raskasmetallien ja mikrobien määrät voivat valmistusvaiheiden aikana moninkertaistua. Epäpuhtaudet arvioidaan myyntilupa- ja rekisteröintihakemusten yhteydessä voimassa olevien ohjeistojen mukaisesti.

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2015

Miksi kasvirohdosvalmisteille on kahdenlaisia monografioita?

Olipa kyseessä sitten farmakopean tai kasvirohdosvalmistekomitean monografia, monografian tarkoituksena on toimia standardina ja harmonisoinnin välineenä myyntilupa- ja rekisteröintiasioita käsiteltäessä.

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2015

Kasvirohdosvalmistekomitea 10 vuotta

Viime syksynä Euroopan lääkeviraston kasvirohdosvalmistekomitea täytti 10 vuotta. Komitea perustettiin vuonna 2004, ja se on osaltaan jatkanut vuonna 1997 aloitettua kasvirohdosvalmisteita koskevaa harmonisointityötä. Tässä komitean päämääränä on olla omalta osaltaan edistämässä ja ylläpitämässä eurooppalaista kansanterveyttä.

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2014

Kasvirohdokset Euroopan farmakopeassa

Euroopan farmakopea sisältää sitovat laatuvaatimukset lääkeaineille, apuaineille ja lääkevalmisteille. Myös kasvirohdokset, kasvirohdostuotteet ja kasvirohdosvalmisteet kuuluvat farmakopean soveltamisalaan.

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2014

Tiesitkö tämän kasvirohdosvalmisteista?

Kaikki kasvirohdosvalmisteet ovat lääkevalmisteita. Niiden vaikuttavat aineet ovat kasviperäisiä aineita, kasvirohdostuotteita tai niiden yhdistelmiä. Kasvirohdosvalmisteita ei voi tuoda markkinoille ilman myyntilupaa tai rekisteröintiä.

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2013

Kasvirohdosvalmisteiden toksikologian arviointi Euroopan lääkevirastossa

Kasvirohdoslääkkeiden tehon ja turvallisuuden arviointi poikkeaa suuresti muista lääkkeistä. Perinteisten kasvirohdosvalmisteiden rekisteröimiseen ei vaadita mitään kliinisiä tutkimuksia, kun taas kasvirohdosvalmisteiden myyntiluvan hyväksyminen edellyttää yhden riittävän laadukkaan kliinisen tutkimuksen suorittamista. Varsinaisia toksisuustestauksia ei yleensä tarvita arviointiin.

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2013

Kiinalaiseen rohdoslääkintään liittyy monia ongelmia

Kiinnostus perinteiseen kiinalaiseen rohdoslääkintään on viime vuosikymmeninä yhä lisääntynyt. Kiinalainen rohdoslääkintä ei suoraan sovi länsimaisen lääkinnän muottiin ja päinvastoin.

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 4/2012

Lapsille kasvirohdoslääkkeitä vain harkiten

Lapsille tarkoitetuista kasvirohdoslääkkeistä ja niiden turvallisuudesta tiedetään vain vähän. Jos valmisteen turvallisuudesta lapsille ei ole tutkittua tietoa, on viisaampaa olla käyttämättä sitä.

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2012

Kasviperäisen valmisteen pakkaus – lääkettä vai ravintolisää?

Kasviperäisten valmisteiden pakkaukset näyttävät keskenään usein hyvin samanlaisilta. Pakkausmerkintöjen tarkempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että kasvirohdoslääkkeen ja ravintolisän merkinnöistä löytyy eroja.

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 4/2011

Antikoagulanttia käyttävien on viisainta välttää kasvirohdoslääkkeitä ja ravintolisiä

Varfariinin hoitoalue on kapea ja sen pitoisuuksiin voivat vaikuttaa monet tekijät, mukaan lukien kasvirohdoslääkkeet ja ravintolisät. Uusien antikoagulanttien yhteisvaikutuksista on kertynyt vasta vähän tietoa. Myös niiden kohdalla kannattaa välttää ainakin tiedossa olevia vuotoriskiä lisääviä valmisteita.

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2011

EU:n kasvimonografiat – Tapaus punahattu

Punahattujen kasvisukuun kuuluu useita lajeja, joista kolmesta valmistetaan kasvirohdoslääkkeitä. Pelkän lähtörohdoksen perusteella ei ole mahdollista sanoa, onko kyseessä lääke vai ei. Lähtörohdoksen lisäksi on tärkeää tietää, millainen valmiste siitä on tehty, millaisella annostuksella valmistetta käytetään ja millainen on sen käyttötarkoitus.

Kasvirohdoslääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2011

Monimuotoinen kasvirohdoslääke

Kasvirohdosvalmisteisiin liitetään monenlaisia mielikuvia. Tähän monimuotoiseen ryhmään kuuluu sekä myyntiluvallisia että rekisteröityjä valmisteita, samoin vain apteekista myytäviä, mutta myös apteekkien ulkopuolella myytäviä valmisteita. Yhteistä kasvirohdosvalmisteille on, että ne ovat kaikki lääkevalmisteita.