Lääkealan toimijoiden valvonta

Sisältöjulkaisija

Lääkealan toimijoiden valvonta
Julkaistu numerossa 4/2020

Etätarkastuksista uusi työkalu valvontaan

Fimea aloitti apteekkien etätarkastukset elokuussa. Etätarkastuksista halutaan pysyvä työkalu paikan päällä tehtävien apteekkitarkastusten rinnalle. 

Lääkealan toimijoiden valvonta
Julkaistu numerossa 4/2018

Ohjaukselle ja yhteistyölle tarvetta verikeskustoiminnan vaatimusten tarkennuttua

Helmikuusta 2018 alkaen verikeskuksia ovat koskeneet tarkentuneet vaatimukset: hyviä toimintatapoja koskevat ohjeistot (ns. Good Practice Guidelines, GPG). Fimea kartoitti suomalaisten verikeskusten nykytilaa kyselyllä. Vastausten perusteella osa vaatimuksista täyttyy hyvin, osa edellyttää vielä työstämistä.

Lääkealan toimijoiden valvonta
Julkaistu numerossa 2/2016

Huumausainevalvonnalla edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Lääkinnällisiin tarkoituksiin käytettävien huumausaineiden kulutusta ja laillisia liikkeitä valvotaan maailmanlaajuisesti YK:n yleissopimuksissa säädellyin lupamenettelyin. Tehokkaan huumausainevalvonnan tavoitteena on turvata tarvittavien lääkkeiden saatavuus ja ehkäistä huumausaineiden väärinkäyttöä.

Lääkealan toimijoiden valvonta
Julkaistu numerossa 3/2015

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Lääkkeiden verkkokauppa kasvaa koko ajan. Internet pullistelee lääkkeitä myyviä sivustoja, joista vain osa on laillisia verkkoapteekkeja. Suurin osa sivustoista on laittomia, ja huoli väärennettyjen lääkkeiden vaaroista kuluttajille kasvaa koko ajan.

Lääkealan toimijoiden valvonta
Julkaistu numerossa 3/2015

Syöpälääkkeet lääkejätteenä ‒ muistathan ennaltaehkäistä lääketurvallisuus- ja väärinkäyttöriskejä!

Lääkejätteenä solunsalpaajat ja vahvat kipulääkkeet edellyttävät erityistoimenpiteitä, jotka tulee tuntea kotitalouksissa, apteekeissa ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. Toimenpiteillä voidaan lisätä työturvallisuutta ja ennaltaehkäistä väärinkäyttöä.

Lääkealan toimijoiden valvonta
Julkaistu numerossa 1/2015

Ajankohtaista huumausainelainsäädännössä: kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet

Huumausainelaissa säädetyt valvonta-, lupa- ja ohjausmenettelyt ovat Fimean vastuulla. Viime vuosina tehtäväkenttä on huumausainelain muutosten myötä laajentunut erilaisiin muuntohuumeisiin liittyviin tehtäviin. Joulukuussa 2014 lakiin tuli uusi määritelmä kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista.

Lääkealan toimijoiden valvonta
Julkaistu numerossa 3/2014

Rokotteiden eräkohtainen ennakkovalvonta

Eräkohtaisella ennakkovalvonnalla varmistetaan Suomen markkinoille tulevien ihmisille ja eläimille tarkoitettujen rokote-erien laatu ja turvallisuus. Lisäksi dokumentaatiolla voidaan varmistaa, että kyseessä on oikea, alkuperäinen ihmisille tai eläimille hyväksytty rokotevalmiste eikä mahdollinen lääkeväärennös.

Lääkealan toimijoiden valvonta
Julkaistu numerossa 1/2014

Fimea valvoo elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean valvontavastuulle lisättiin vuonna 2013 veren ja kudosten oheen siirtoelimet. Fimea ohjaa ja valvoo elinluovutussairaaloita ja elinsiirtokeskusta siirtoelinten laatu- ja turvallisuus- sekä jäljitettävyysvaatimusten osalta.

Lääkealan toimijoiden valvonta
Julkaistu numerossa 3/2013

Tarkastusmatkoja lääketehtaisiin maailmalla

Euroopan yhteisön alueella valmistettavien ja sinne tuotavien lääkkeiden tulee olla valmistettu noudattaen GMP:tä, lääkkeiden hyviä tuotantotapoja. Viranomaisen ainoa keino valvoa tätä on tehdä säännöllisiä tarkastuksia valmistajien tehtaisiin. Tarkastustoiminta on osa järjestelmää, jolla varmistetaan lääkkeiden turvallisuus, laatu ja teho.

Lääkealan toimijoiden valvonta
Julkaistu numerossa 2/2013

Lääkitysturvallisuus ja lääkehoidon palvelut avohoidon toimintayksiköissä

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä asiakkaiden lääkkeet hankitaan henkilökohtaisilla lääkemääräyksillä avoapteekeista. Avohoidon toimintayksiköissä ei ole saatavilla päivystyslääkkeitä. Lääkitysturvallisuudesta ja lääkehuollon palveluista huolehtiminen avohoidon yksiköissä on haaste kaikille terveydenhuollon ammattilaisille.

Lääkealan toimijoiden valvonta
Julkaistu numerossa 3/2012

Fimean valvontalaboratoriolle kansainvälinen vertaisarviointitunnustus

Heinäkuussa 2012 Fimean valvontalaboratorio sai kansainvälisen vertaisarviointitunnustuksen eli MJA -hyväksynnän (Mutual Joint Audit). Näin Fimean laboratorio lujitti asemaansa virallisten eurooppalaisten valvontalaboratorioiden verkoston täysvaltaisena jäsenenä.

Lääkealan toimijoiden valvonta
Julkaistu numerossa 1/2012

Itsehoidon ohjaukseen kiinnitetään huomiota apteekkitarkastuksissa

Lääkelaki velvoittaa apteekin farmaseuttista henkilökuntaa antamaan neuvontaa ja opastusta lääkkeiden käyttäjille lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Neuvontavelvoite koskee myös itsehoitolääkkeitä, myytiinpä niitä sitten apteekista, sivuapteekista, apteekin palvelupisteestä tai apteekin verkkopalvelun välityksellä.

Lääkealan toimijoiden valvonta
Julkaistu numerossa 4/2011

EU:n uusi direktiivi lääkeväärennösten torjumiseksi

Lääkeväärennösdirektiivin tavoitteena on estää lääkeväärennösten pääsy lailliseen toimitusketjuun. Ennalta eniten huomiota saaneet artiklat pakkauksien pakollisista turvaominaisuuksista voivat johtaa toimijoiden kannalta merkittäviin muutoksiin, mutta vielä ei ole tietoa muutoksien laajuudesta eikä niiden toteuttamisaikataulusta.

Lääkealan toimijoiden valvonta
Julkaistu numerossa 3/2011

Kansallinen valmistuslupa mahdollistaa pienimuotoiset kokeelliset hoidot ATMP-lääkkeillä

Edistyvät bioteknologiset menetelmät tuovat mukanaan yhä uusia pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettäviä hoitomuotoja. ATMP-lääkkeiden luvallinen käyttö Euroopassa rajoittuu myyntiluvallisiin valmisteisiin, kliinisiin lääketutkimuksiin sekä kansallisella valmistusluvalla (hospital exemption) toteutettaviin hoitoihin.