Lääkealan toimijoiden valvonta

Sisältöjulkaisija

Lääkealan toimijoiden valvonta
Julkaistu numerossa 2/2013

Lääkitysturvallisuus ja lääkehoidon palvelut avohoidon toimintayksiköissä

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä asiakkaiden lääkkeet hankitaan henkilökohtaisilla lääkemääräyksillä avoapteekeista. Avohoidon toimintayksiköissä ei ole saatavilla päivystyslääkkeitä. Lääkitysturvallisuudesta ja lääkehuollon palveluista huolehtiminen avohoidon yksiköissä on haaste kaikille terveydenhuollon ammattilaisille.