SIC! Lääketietoa Fimeasta

Lääkkeiden haittavaikutukset

Sisältöjulkaisija

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 3/2021

Haittavaikutusilmoituksista saadaan tärkeää tietoa uusien lääkkeiden turvallisuudesta

Haittavaikutusilmoitukset ovat lääketurvatoiminnan tärkeä työkalu. Lääkärit ovat avainasemassa uusien haittavaikutusten havaitsemisessa ja ilmoittamisessa. Kelan lääkäreille lähettämä lääkemääräyspalaute keskittyi vuonna 2021 erityisesti viime vuosina peruskorvattavuuden saaneisiin avohoidon lääkkeisiin.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 3/2020

Eläinlääkkeiden haittavaikutukset 2019

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 3/2020

Haittavaikutusilmoitukset vuonna 2018

Vuonna 2018 Fimea sai yhteensä 5 393 haittavaikutusilmoitusta, joista noin 16 % koski rokotteita ja loput muita lääkkeitä.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 1-2/2020

SGLT2-estäjät ja euglykeeminen diabeettinen ketoasidoosi

SGLT2-estäjät ovat tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, joita käytetään aikuisilla,joiden sairaus ei pysy hoitotasapainossa liikunnalla ja ruokavaliohoidolla. Niitä voidaan käyttää jokomuiden diabeteksen hoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden lisänä tai ainoana lääkkeenä silloin,kun potilas ei siedä metformiinia. SGLT2-estäjiä on myös saatavilla yhdistelmävalmisteinametformiinin ja gliptiinien kanssa.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 1-2/2019

Serotoniinin takaisinottoa estävien masennuslääkkeiden aiheuttamat seksuaalihaitat voivat jatkua lääkkeen lopetuksen jälkeen

Euroopan lääketurvakomitean arvioinnin perusteella SSRI- ja SNRI-lääkkeiden tuotetiedot päivitetään. Tuotetietoihin lisätään uusin tietämys seksuaalitoimintojen häiriöiden pitkäkestoisuuden osalta.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 3/2018

Haittavaikutusilmoitukset vuonna 2017

Vuonna 2017 Fimea sai yhteensä 3 101 haittavaikutusilmoitusta, joista noin viidennes koski rokotteita ja loput muita lääkkeitä. Ilmoituksista 48 % tuli lääkäreiltä, 22 % terveyden- tai sairaanhoitajilta, 21 % kuluttajilta ja 13 % apteekkien kautta. Suomesta tulleiden ilmoitusten perusteella Saccharomyces boulardii -valmisteen käyttöä rajattiin.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 2/2018

Saccharomyces boulardii -lääkevalmisteiden käyttöä on rajattu ja varoituksia lisätty

S. boulardii -lääkevalmisteet ovat olleet vasta-aiheisia kriittisesti sairailla tai immuunipuutteisilla potilailla vuoden 2017 lopusta. Kesällä 2018 S. boulardii -valmisteiden käyttöaiheita rajattiin Suomessa vielä linjaan nykyisen tutkimustiedon kanssa. S. boulardii -valmisteiden käyttöä ripulin ehkäisyyn matkoilla ei pidetä enää tarkoituksenmukaisena.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 2/2017

Immuunivasteen muuntajien haitat vaativat valppautta

Omaa immuunipuolustusta vahvistavat vasta-aineet ovat vakiintuneet osaksi monen syöpätyypin hoitoa. Hoidon haittana voi syntyä autoimmuunitulehdus, joka voi esiintyä missä tahansa elimessä tai kudoksessa. Haitat pyritään tunnistamaan viipymättä ja ne hoidetaan pääosin glukokortikoideilla, joiden annos ja antotapa valitaan haitan vaikeusasteen mukaisesti.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 1/2017

Mitä uutta ehkäisytablettien laskimotukosriskistä?

Vuonna 2013 uutisoitiin laajalti yhdistelmäehkäisytablettien, erityisesti etinyyliestradiolia ja drospirenonia sisältävien niin sanottujen neljännen polven valmisteiden, käyttöön liittyvistä laskimotukoksista. Euroopan lääkevirasto teki laajan selvityksen yhdistelmäehkäisyvalmisteiden turvallisuudesta, ja Fimea lisäsi veritulppariskistä tiedottamista.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 3/2016

Mustalla kärkikolmiolla merkittyjen lääkkeiden haittoja seurataan erityisen tarkasti

Lisäseurannassa olevat lääkkeet tunnistaa tuotetietojen mustasta kärkikolmiosta. Lisäseurannan tarkoituksena on saada tehokkaasti tietoa uusista valmisteista ja aiemmin tuntemattomista haittavaikutuksista. Terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden toivotaan ilmoittavan erityisesti lisäseurannassa olevien lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 4/2016

Mikä on lääkevahinkovakuutus?

Lääkevahinkovakuutuksen tarkoituksena on korvata lääkkeen aiheuttama henkilövahinko. Lääkevahinkovakuutusyhtiölle tulee vuosittain reilut 200 vahinkoilmoitusta. Noin puolet ilmoituksista johtaa myönteiseen korvauspäätökseen ja korvausten maksuun.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 3/2016

Lääkkeiden haittavaikutusilmoitukset vuonna 2015

Vuonna 2015 Fimea sai 2 001 haittavaikutusilmoitusta. Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) käsittelyyn päätyneistä signaaleista, kuten varfariiniin mahdollisesti liittyvästä kalsifylaksiasta ja glukoosinpoistajien käytön aikana kehittyneestä ketoasidoosista, saatiin muutamia ilmoituksia myös Suomessa. Muita uusia signaaleja ei kansallisesti noussut esiin.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 2/2016

Kohti taidokasta lääketurvaviestintää

Eurooppalaista lääketurvaviestintää vietiin askel eteenpäin kesäkuussa Madridissa pidetyssä työpajassa. Viestinnän kehittäminen on osa SCOPE-hanketta, jonka tavoitteena on edistää EU:n jäsenvaltioiden lääketurvatoimintaa.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 1/2016

Litalginin käyttöä tulisi harkita tarkkaan

Metamitsolia sisältävä Litalgin aiheuttaa agranulosytoosia. Siksi Litalginia tulisi määrätä vain tarkan harkinnan jälkeen, eikä lainkaan pitkäaikaiseen käyttöön, ellei potilas ole tiiviissä seurannassa. Potilaille on kerrottava agranulosytoosin oireista ja neuvottava hakeutumaan lääkäriin heti, mikäli niitä ilmenee.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 4/2015

Parasetamolin aiheuttamat myrkytykset Suomessa

Parasetamoli on runsaasti käytetty lasten ja aikuisten kipu- ja kuumelääke. Sen saatavuus itsehoitolääkkeenä on hyvä, ja siksi se saatetaan mieltää erityisen turvalliseksi lääkevalmisteeksi. Parasetamolin yliannosteluun liittyy kuitenkin vakavan maksavaurion riski.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 4/2015

Lääkeviranomainen valvoo tulehduskipulääkkeiden turvallisuutta

Paitsi että Fimea valvoo tulehduskipulääkkeitä kansallisella tasolla, se osallistuu niiden turvallisuuden arviointiin ja ohjaukseen osana EU:n laajuista, lääkeviranomaisten välistä yhteistyötä. Tulehduskipulääkkeiden laajamittainen käyttö on edellyttänyt niiden turvallisuuden toistuvaa tarkastelua EU:n laajuisissa referraaleissa.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 3/2015

Suorien antikoagulanttien turvallinen aloitus edellyttää tutkitun tiedon tuntemusta ja tarkkaa harkintaa

Suorat antikoagulantit ovat vuosikymmenien odottelun jälkeen tarjonneet varfariinihoidolle varteenotettavan vaihtoehdon hyytymien estossa ja hoidossa. Koska turvallisen antikoagulaation tasapaino voi horjua, tulee suoria antikoagulantteja aloitettaessa kuitenkin tarkkaan pohtia, kenelle ne todellisuudessa sopivat.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 4/2014

Jodia sisältäviin röntgentehosteaineisiin liittyvät yliherkkyysreaktiot

Yliherkkyysreaktio kehittyy 1–2 %:lle jodia sisältäviä tehosteaineita saaneista potilaista. Näiden tehosteaineiden haitoista on Fimean haittavaikutusrekisteriin saatu yhteensä 601 ilmoitusta vuosina 1973–2013. Tehosteaineita vaativien tutkimusten tarpeellisuus on arvioitava huolellisesti, ja mahdolliset haitat on tunnistettava ajoissa.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 4/2014

Erythema fixum eli toistopunoitus on aina lääkkeen aiheuttama

Erythema fixum ilmenee pyöreinä, tarkkarajaisina, yleensä voimakkaan punoittavina ja jopa rakkuloivina läiskinä, jotka parantuessaan jättävät jälkeensä ruskean pigmenttiläiskän. Altistuksen toistuessa läiskät ilmaantuvat aina ensin samaan paikkaan, mutta ne leviävät myös uusin kohtiin. Lääkeaineiden aiheuttamat yliherkkyysreaktiot ovat useimmiten ihottumia. Vaikeimpiin ihoreaktioihin liittyy kuumetta ja muita yleisoireita.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 3/2014

Psyykkiset oireet lääkkeiden haittavaikutuksina

Vuosina 2009–2013 Fimean haittavaikutusrekisteriin ilmoitetuista lääkehaitoista noin 5 % koostui psyykkisistä oireista. Varsin usein haitan aiheuttajaksi epäiltiin psyykenlääkettä. Useimmiten oli kyse lääkkeen tunnetuista haittavaikutuksista, joiden tunnistamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa helpottaa potilaan neuvonta.