Lääkkeiden haittavaikutukset

Sisältöjulkaisija

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 1-2/2020

SGLT2-estäjät ja euglykeeminen diabeettinen ketoasidoosi

SGLT2-estäjät ovat tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, joita käytetään aikuisilla,joiden sairaus ei pysy hoitotasapainossa liikunnalla ja ruokavaliohoidolla. Niitä voidaan käyttää jokomuiden diabeteksen hoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden lisänä tai ainoana lääkkeenä silloin,kun potilas ei siedä metformiinia. SGLT2-estäjiä on myös saatavilla yhdistelmävalmisteinametformiinin ja gliptiinien kanssa.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 2/2018

Saccharomyces boulardii -lääkevalmisteiden käyttöä on rajattu ja varoituksia lisätty

S. boulardii -lääkevalmisteet ovat olleet vasta-aiheisia kriittisesti sairailla tai immuunipuutteisilla potilailla vuoden 2017 lopusta. Kesällä 2018 S. boulardii -valmisteiden käyttöaiheita rajattiin Suomessa vielä linjaan nykyisen tutkimustiedon kanssa. S. boulardii -valmisteiden käyttöä ripulin ehkäisyyn matkoilla ei pidetä enää tarkoituksenmukaisena.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 3/2016

Mustalla kärkikolmiolla merkittyjen lääkkeiden haittoja seurataan erityisen tarkasti

Lisäseurannassa olevat lääkkeet tunnistaa tuotetietojen mustasta kärkikolmiosta. Lisäseurannan tarkoituksena on saada tehokkaasti tietoa uusista valmisteista ja aiemmin tuntemattomista haittavaikutuksista. Terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden toivotaan ilmoittavan erityisesti lisäseurannassa olevien lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 4/2014

Erythema fixum eli toistopunoitus on aina lääkkeen aiheuttama

Erythema fixum ilmenee pyöreinä, tarkkarajaisina, yleensä voimakkaan punoittavina ja jopa rakkuloivina läiskinä, jotka parantuessaan jättävät jälkeensä ruskean pigmenttiläiskän. Altistuksen toistuessa läiskät ilmaantuvat aina ensin samaan paikkaan, mutta ne leviävät myös uusin kohtiin. Lääkeaineiden aiheuttamat yliherkkyysreaktiot ovat useimmiten ihottumia. Vaikeimpiin ihoreaktioihin liittyy kuumetta ja muita yleisoireita.