SIC! Lääketietoa Fimeasta

Lääkkeiden haittavaikutukset

Sisältöjulkaisija

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 3/2014

Lääkkeiden haittavaikutusilmoitukset vuonna 2013

Vuonna 2013 Fimean haittavaikutusrekisteriin saatiin 1 819 ilmoitusta muiden kuin rokotteiden lääkehaitoista. Valtaosin ilmoitukset sisälsivät kyseisten lääkkeiden jo tunnettuja haittoja, jotka on mainittu valmisteiden tuotetiedoissa. Haittavaikutusrekisterin ensisijainen tarkoitus on kuitenkin havaita merkkejä mahdollisista uusista lääkehaitoista.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 2/2014

Helle voi vaikuttaa lääkehoitoihin

Helteen vaikutuksista lääkehoitoihin on vain vähän tutkimustietoa. Lääkkeiden vaikutusmekanismien perusteella voidaan päätellä, mitkä lääkkeet mahdollisesti aiheuttavat ongelmia kuumassa ilmanalassa.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 1/2014

Haittavaikutusilmoitukset ovat tärkeitä lääkkeen turvallisuuden seurannassa

Lääkevalmiste joudutaan joskus vetämään pois markkinoilta haittavaikutusten vuoksi. Koko EU:n alueelta poistui turvallisuussyistä yhteensä 19 lääkettä vuosina 2002–2011. Tavallisimmat syyt olivat kardiovaskulaari- ja maksahaitat. Haittavaikutusilmoitukset olivat tärkeä osa näyttöä kyseisten lääkkeiden hyötyjen ja haittojen puntaroinnissa.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 4/2013

Lääkkeiden haittavaikutuksista monipuolisesti ISOPin vuosikokouksessa

Lääketurvallisuuden ammattilaiset eri puolelta maailmaa tapaavat toisiaan ISOP-järjestön vuosikokouksissa. Tänä vuonna kokous järjestettiin Pisassa. Kokouksen esitysten ja postereiden avulla oli mahdollista tutustua hyvin erilaisissa ympäristöissä ja eri menetelmin tehtyihin tutkimuksiin.

Lääkkeiden haittavaikutukset

Laskimotukos on yhdistelmäehkäisytablettien harvinainen haitta

Laskimotukos voi liittyä harvinaisena haittana kaikkien yhdistelmäehkäisytablettien käyttöön. Tärkeintä on varmistaa, että ehkäisyä tarvitsevalla naisella ei ole yhdistelmätableteille vasta-aiheita. Yhdistelmätablettien käyttäjälle on kerrottava laskimotukoksen oireista, jotta hän osaa tarvittaessa hakeutua välittömästi hoitoon.

Lääkkeiden haittavaikutukset

Suomen ankara talvi ja pitkät kuljetusmatkat haastavat lääkevalmisteiden jakelijat

Lääkkeiden jakelijoita eli lääketehtaita ja lääketukkukauppoja velvoittavat EU:n lääkkeiden hyvät jakelutavat, joita koskeva ohje on päivitetty. Päivitys ei aiheuttane suuria muutoksia maamme olosuhteisiin tottuneille toimijoille. Uutta ohjeessa on laaturiskinhallinta, jonka on varmistettava, ettei potilas saa tehotonta tai laitonta lääkevalmistetta.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 3/2013

Lääkkeiden haittavaikutusilmoitukset vuonna 2012

Muutoksena aiempaan nyt myös kuluttajien tekemät haittavaikutusilmoitukset käsitellään yhtäläisesti terveydenhuollon ammattilaisten ilmoitusten kanssa. Kokonaisuudessaan ilmoitettujen haittavaikutusten kirjo oli vuonna 2012 kuitenkin aiempien vuosien kaltainen.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 2/2013

Lääkkeiden haittavaikutukset ikäihmisillä

75-vuotiailla ja sitä vanhemmilla ilmenneitä haittavaikutuksia ilmoitettiin Fimeaan vuosina 2007–2011 yhteensä 612 kertaa. Eniten ilmoituksia tuli hermostoon vaikuttavista lääkkeistä, ja ilmoitetuin lääkeaine oli dementialääke rivastigmiini. Toiseksi eniten ilmoitettiin virtsatieinfektiolääke nitrofurantoiinista, jolloin useimmiten kyse oli nitrofurantoiinikeuhkosta.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 1/2013

Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö Suomessa

Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö on Suomessa yleistä. Vuosina 1996–2010 Suomessa synnyttäneistä naisista lähes puolet oli käyttänyt ainakin yhtä reseptilääkettä raskauden aikana ja joka viides ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 4/2012

Talidomidin perintö

Talidomidin ja sikiöepämuodostumien yhteys paljastui 1961. Yli 10 000 sikiötä ehti vaurioitua ennen kuin lääke vedettiin pois markkinoilta. Talidomidikatastrofin ansiosta alettiin kehittää lääkevalvonnan ja haittavaikutusseurannan menetelmiä. Tavoitteena ja toiveena on estää tällaisen tragedian toistuminen.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 2/2012

Haittavuosi 2011

Vuonna 2011 Fimean haittavaikutusrekisteriin tuli 1 371 ilmoitusta 399 lääkkeestä. Kymmenen ilmoitusta tai enemmän tuli 32 lääkkeestä. Ilmoitetuimpien lääkkeiden joukkoon nousi ensimmäistä kertaa veren hyytymistä estävä lääke dabigatraani sekä vuosikymmeniä käytössä ollut diabeteslääke metformiini.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 1/2012

Hyvä paha parasetamoli

Parasetamoli on ibuprofeenin jälkeen toiseksi käytetyin kipulääke ja sen kulutus on kasvussa. Oikein käytettynä parasetamoli on turvallinen itsehoidon kipu- ja kuumelääke. Suositeltua hoitoannosta ei saa ylittää, sillä yliannoksina parasetamoli voi aiheuttaa kuolemaan johtavan maksavaurion.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 4/2011

Haittavaikutuksia maailmalta

Yli 130 maata osallistuu WHO:n johtamaan lääketurvaohjelmaan. Kussakin maassa ilmenneet haittavaikutukset ilmoitetaan WHO:n haittavaikutustietokantaan, jota haravoidaan järjestelmällisesti uusien haittavaikutusten tunnistamiseksi.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 4/2011

Verenvuodot ovat oraalisten antikoagulanttien ilmoitetuimpia haittoja

Fimean haittavaikutusrekisterin 141:stä varfariinia koskevasta ilmoituksesta 80 % liittyy joko verenvuotoon ja/tai INR:n nousuun. Yhteisvaikutusepäilyt ovat tavallisia. Rekisterissä on 48 rivaroksabaania ja 11 dabigatraania koskevaa ilmoitusta. Verenvuodot ovat myös niiden tavallisimpia haittoja.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 2/2011

Haittavuosi 2010

Vuonna 2010 Fimean haittavaikutusrekisteriin tuli 1 291 ilmoitusta 383 lääkeaineesta. Ilmoitetuimpien lääkkeiden joukkoon nousi kuusi uutta lääkettä: veren hyytymistä estävä rivaroksabaani, solunsalpaajat dosetakseli ja erlotinibi, diabeteslääke sitagliptiini, losartaanin ja hydroklooritiatsidin yhdistelmävalmiste sekä masennuslääke agomelatiini.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 1/2011

Vanhakin lääke voi yllättää

Suomen markkinoilta on haittavaikutusten vuoksi vedetty pois keskimäärin kaksi lääkettä vuodessa. Myyntiluvan saamiseksi tehdyissä tutkimuksissa ei saada täydellistä kuvaa lääkkeen haitoista, joten niitä on seurattava tarkoin erityisesti alkutaipaleella, mutta myös koko lääkkeen elinkaaren ajan.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 1/2011

Metformiini ja maitohappoasidoosi – varo viinaa!

Fimean haittavaikutusrekisteriin ilmoitetaan metformiinin käytön yhteydessä keskimäärin kuudesta maitohappoasidoosista vuosittain. Runsas alkoholin käyttö on tavallisin ilmoituksissa mainittu vaaratekijä. Maitohappoasidoosi on harvinainen mutta vaarallinen haittavaikutus.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Julkaistu numerossa 1/2011

Haittavaikutusrekisterin kertomaa: vuodet 2008 ja 2009

Terveydenhuollon ammattilaiset ilmoittivat vuonna 2008 Fimean haittavaikutusrekisteriin 1248 kertaa epäillystä lääkkeen haittavaikutuksesta. Vuonna 2009 ilmoituksia tuli 1143. Näinä vuosina kymmenen ilmoitetuimman lääkkeen joukkoon kuului kaksi tuumorinekroositekijä alfan (TNF-α) estäjää (infliksimabi ja adalimumabi), kaksi solunsalpaajaa (kapesitabiini ja oksaliplatiini), kaksi psykoosilääkettä (risperidoni ja klotsapiini) sekä pregabaliini, varenikliini, etonogestreeli-etinyyliestradioli (ehkäisyrengas) ja simvastatiini.