SIC! Lääketietoa Fimeasta

Pääkirjoitukset

Sisältöjulkaisija

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 4/2015

Kipu kuuluu elämään mutta se pitää hoitaa hyvin

Kipu aiheuttaa elimistöön stressitilan, ja kroonistuessaan kipu voi vetää mielenkin matalaksi. Elämä kokonaan ilman kipua on siksi houkutteleva ajatus. Kiputuntemuksella on kuitenkin evoluution mukanaan tuoma tarkoitus. Kipu on merkki vaarasta, ja elämä ilman kipua on vaarallista.

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 3/2015

Syövän lääkehoito mullistuu – miten vastaamme haasteeseen?

Karttuva tieteellinen osaaminen ja nykyteknologia ovat mahdollistaneet syövän lääkehoitojen kehityksen tavalla, josta me lääkealalla työskentelevät voimme yhdessä olla iloisia ja ylpeitä. Tässä Sic!-lehden numerossa käsittelemme kehityksen nykytilaa mutta kurkistamme myös mahdollisiin tulevien vuosien hoitokäytäntöihin. Valotamme lisäksi syöpälääkkeiden myyntilupaprosessia ja toteamme, että yhä useampaan vaikeahoitoiseen syöpään on nykyisin tarjolla elinaikaa tutkitusti pidentävää lääkehoitoa.

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 2/2015

20-vuotias EMA uudistaa lääkevalvontaa ennakkoluulottomasti – Fimea tukee

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 1/2015

Lääkkeiden väärää käyttöä pystytään ehkäisemään

Lääkkeiden väärä käyttö voi olla tahatonta tai tahallista, ja sen muotoja on lukuisia. Lääkettä saatetaan käyttää turhaan tai väärästä syystä, tai se voi olla muuten käyttäjälleen tai hänen muuhun lääkitykseensä sopimaton.

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 4/2014

Lääkeviranomaisen kehittyvä rooli

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 4/2014

Innovaatiot ja viranomaisympäristö

Tarvitsemme lisää innovaatioita talouskasvun ja kansalaisten hyvinvoinnin takaamiseksi. Tieteessä edetään valtavin harppauksin, ja lääkealalla tutkimukseen ja kehitykseen investoidaan koko ajan enemmän. Siitä huolimatta innovatiivisia lääkkeitä on tuotu markkinoille suurin piirtein samaan tahtiin edellisten 30 vuoden ajan.

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 3/2014

Rokotteiden ja mikrobilääkkeiden taitava käyttö edistää terveyttä

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 3/2014

Rokotusten haittavaikutuksia seurataan nyt laajemmin, kiitos Fimean ja THL:n yhteistyön

Sosiaali- ja terveysministeriö painotti hallinnonalan vuotuisilla kehittämispäivillä alaistensa laitosten välistä yhteistyötä. Fimean ylijohtaja mainitsi omassa puheenvuorossaan rokotusten haittavaikutusseurannan uudistamisen esimerkkinä hyvästä yhteistyöstä Fimean ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) välillä.

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 2/2014

Unohtuvatko lääkkeiden hyödyt haittavaikutuskohujen myötä?

Lääkkeiden haittavaikutuksiin on viime vuosina liittynyt monia kohuja. Esillä ovat olleet muun muassa kolesterolilääkkeiden ja yhdistelmäehkäisytablettien haitat. Uutisissa ei tällöin useinkaan käsitellä lääkehoidoilla saavutettuja hyötyjä tasapainoisesti haittavaikutusten rinnalla.

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 1/2014

Lääkekehityksestä toivoa neurologisia sairauksia poteville

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 4/2013

Sic!-lehti on tullut tahtoikään

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 3/2013

Yhdessä toimimisessa on voimaa

Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 1/2013

Rinnakkaislääkkeet ovat tulleet jäädäkseen

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 4/2012

Pääkirjoitus

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 3/2012

Lääketurvadirektiivi korostaa lääke- ja lääkitysturvallisuuden saumattomuutta

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 2/2012

Pääkirjoitus

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 1/2012

Pääkirjoitus

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 4/2011

Pääkirjoitus

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 1/2011

Pääkirjoitus