Suu ja lääke

Sisältöjulkaisija

Suu ja lääke
Julkaistu numerossa 1/2018

Hammaskivun hoito on yleensä syyn mukainen

Suun, leuan ja kasvojen alueen kiputilojen tavallisin syy on infektio mutta myös muut syyt ovat mahdollisia. Kivun hoito on syynmukaista eikä kivun lääkkeellinen hoito saisi sitä viivästyttää. Lääkkeillä on kuitenkin paikkansa suun- ja leuanalueen kiputilojen hoidossa.

Suu ja lääke
Julkaistu numerossa 2/2017

Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet sekä uudet Vältä viisaasti -suositukset

Vältä viisaasti -suositusten tavoitteena on karsia turhia hoitotoimenpiteitä ja lääkityksiä, joiden tehosta ei ole näyttöä. Resistenttien mikrobien uhka kasvaa jatkuvasti, ja hammashoidossakin pitää välttää tehotonta mikrobilääkkeiden käyttöä.

Suu ja lääke
Julkaistu numerossa 1/2017

Suun ympäristön iho-ongelmat ja niiden hoito

Suun ympäristön iho-ongelmissa diagnoosi tehdään pääosin kliinisesti. Ainakin kasvojen, hiuspohjan, kaulan ja korvien ihoalueet kannattaa tutkia tarkasti. On tärkeä tunnistaa perioraalidermatiitti ja erottaa akne-ruusufinni-ryhmän taudit ekseemoista. Kroonisissa ihosairauksissa hoito on oireenmukaista, ja potilas on usein motivoitava pitkäaikaiseen hoitoon.

Suu ja lääke
Julkaistu numerossa 4/2016

Kasvojen kiputilat ja niiden hoito

Nosiseptiivinen ja neuropaattinen kasvokipu tulisi erottaa toisistaan. Neuropaattisia ovat kolmoishermosärky ja vyöruusun jälkeinen kiputila. Postraumaattinen kasvokipu on aluksi nosiseptiivinen mutta voi pitkittyessään muuttua neuropaattiseksi. Atyyppisessä kasvokivussa on joskus hermotoiminnan häiriöitä, mutta tilaa ei pidetä neuropaattisena.

Suu ja lääke
Julkaistu numerossa 3/2016

Afta on yleisin suun limakalvon sairaus

Afta on suun limakalvoilla esiintyvä pieni, kivulias haavauma, jonka aiheuttajaa ei tunneta. Aftoja esiintyy toistuvina episodeina lapsuus- ja nuoruusiästä lähtien. Aftojen hoito tähtää oireiden lievitykseen. Toisinaan aftan kaltaiset haavaumat voivat liittyä myös yleissairauksiin tai ravinto- tai hivenaineiden puutostiloihin.

Suu ja lääke
Julkaistu numerossa 2/2016

Näin tunnistat suun limakalvon lääkehaitat

Lääkehaitta suun limakalvolla voi esiintyä muun muassa punoituksena, haavaumana tai ikenen liikakasvuna. Lääkeaine voi aiheuttaa myös vakavampia systeemireaktioita, joissa kivuliaat suun haavaumat ja yleistilan lasku vaativat lääkärin hoitoa. Hammaslääkärin on tärkeä tunnistaa suun limakalvon lääkehaitat, jotta potilaat saavat asianmukaisen jatkohoidon.

Suu ja lääke
Julkaistu numerossa 1/2016

Lääkkeet suusairauksien hoidon apuna

Suusairauksien tehokas hoito perustuu hammashoidon toimenpiteisiin. Näihin verrattuna lääkehoidolla on vähäisempi käytännön merkitys. Lääkkeillä on kuitenkin sijansa infektioiden hoidossa ja esimerkiksi hammashoitopelkoisen potilaan rauhoittamisessa.

Suu ja lääke
Julkaistu numerossa 4/2015

Hammastoimenpiteet suoria antikoagulantteja käyttävällä potilaalla

Antitromboottisten lääkkeiden joukko on kasvanut viime vuosien aikana. Hoitosuositusta hammaslääketieteellisten toimenpiteiden aikaisesta DOAC-hoidosta ei kuitenkaan ole. Useimmiten perustoimenpiteet voidaan suorittaa lääkitykseen puuttumatta, mutta on tärkeä tietää, milloin preoperatiivinen konsultaatio on tarpeen.

Suu ja lääke
Julkaistu numerossa 3/2015

Valpas hammaslääkäri turvaa syövän lääkehoidon toteutumista

Jokaisen syöpää sairastavan potilaan suu pitäisi olla hoidettu niin, että elintärkeät lääkehoidot voitaisiin aloittaa turvallisesti ja viiveettä. Syöpähoitojen aikanakin suun infektiot ja suun alueen toimenpiteet saattavat aiheuttaa yleistyneitä, vakavia komplikaatioita. Suun alueen hyvällä hoidolla on suuri merkitys syöpäpotilaan lääkehoitojen turvallisessa toteutumisessa.

Suu ja lääke
Julkaistu numerossa 2/2015

Suun limakalvojen lääkehoidot

Suun limakalvoilla paikallislääkkeitä käytetään ensisijaisesti erilaisten tulehduksellisten limakalvosairauksien, kuten punajäkälän ja aftojen hoitoon. Paikallislääkitys on hyvä vaihtoehto myös suun sieni-infektioihin.

Suu ja lääke
Julkaistu numerossa 1/2015

Kuiva suu vanhuksen lääkehaittana

Moni iäkäs kärsii lääkkeen aiheuttamasta kuivasta suusta. Usein haittaa ei osata yhdistää käytössä olevaan lääkkeeseen. Suun kuivuminen on yksi tavallisimmista antikolinergisten lääkeaineiden aiheuttamista haittavaikutuksista. Monilääkitys lisää antikolinergisten haittojen riskiä.

Suu ja lääke
Julkaistu numerossa 4/2014

Antimikrobiset suuvedet suuhygienian apuna

Hammasharja, hammastikku ja tarvittaessa hammasväliharja ovat tärkeimmät suuhygieniavälineet. Antimikrobisilla suuvesillä on mahdollista tehostaa niillä saatua tulosta. Erityisryhmille suuvesistä on usein terveyshyötyä.

Suu ja lääke
Julkaistu numerossa 3/2014

Hammashoitoa edeltävä mikrobilääkeprofylaksi

Suussa on runsaasti erilaisia mikrobeja, jotka voivat levitä kaikkialle elimistöön tulehtuneen hampaan vieruskudoksen kautta. Tietyille potilaille kuuluu antaa mikrobilääkeprofylaksi ennen toimenpiteen suorittamista suussa. Joskus tarvitaan pidempää mikrobilääkehoitoa toimenpiteen jälkeen.

Suu ja lääke
Julkaistu numerossa 2/2014

Lääkkeen aiheuttama leukaluun osteonekroosi

Leukaluun osteonekroosi on haitta, joka liittyy luun hajoamista estävien lääkkeiden käyttöön. Huonokuntoinen hampaisto ja hampaistoon kohdistuvat kirurgiset toimenpiteet lisäävät sen riskiä. Siksi ennen bisfosfonaatti- tai denosumabihoitojen aloitusta pitäisi tarkistaa potilaan suun ja hampaiston kunto sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet.

Suu ja lääke
Julkaistu numerossa 4/2013

Akuutit sairaalahoitoa vaativat hammasperäiset infektiot

Hammasperäiset infektiot voivat levitä paikallisesti ja muualle elimistöön systeemisesti. Suun infektion lähde on tavallisesti krooninen ja usein oireeton. Paikallisesti leviävien infektioiden hoito on vakiintunutta, ja se sisältää kirurgisen hoidon ja mikrobilääkkeen. Systeemisesti leviävien infektioiden kulku taas voi olla yllättävä ja ennuste huono.

Suu ja lääke
Julkaistu numerossa 2/2013

Kuivan suun aiheuttajat ja hoito

Vanhusväestössä suun kuivuusoire on tavallinen, ja sen syynä voivat olla esimerkiksi reumatauti, diabetes tai Parkinsonin tauti. Lääkkeistä erityisesti sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet sekä antikolinergiset psyykenlääkkeet aiheuttavat suun kuivuutta. Hoidossa on tärkeintä riittävä veden juonti ja hammashygieniasta huolehtiminen.