Sisältöjulkaisija

Teemat

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 3/2022

Kunnianhimoisia, mutta niin tarpeellisia tavoitteita

Teemat
Julkaistu numerossa 3/2022

Eläinlääkeasetuksen tavoitteena on mikrobilääkeresistenssin vähentäminen

Euroopan unioni tavoittelee kestävämpää elintarviketuotantoa muun muassa mikrobilääkkeiden käytön selkeällä vähentämisellä. Tämä lupaus aiotaan toteuttaa eläinlääkeasetuksen avulla.

Teemat
Julkaistu numerossa 3/2022

Eläinlääkkeiden saatavuuden parantamiseen uusia keinoja

Suomen kaltaisilla pienillä markkina-alueilla on jatkuvia haasteita eläinlääkkeiden saatavuudessa. Eläinlääkeasetus tuo uusia työkaluja saatavuuden parantamiseksi.

Teemat
Julkaistu numerossa 3/2022

Eläinlääkeasetus toi muutoksia lääketurvatoimintaan

Määräaikaiset turvallisuuskatsaukset on korvattu signaalien jatkuvalla seurannalla, ja haittavaikutusilmoitukset ovat nopeasti kaikkien asianosaisten nähtävissä.

Teemat
Julkaistu numerossa 3/2022

Eläinlääkkeiden toimittamiseen muutoksia

Uusi eläinlääkeasetus toi muutoksia eläinlääkkeiden toimittamiseen apteekeista. Tulossa on mahdollisesti myös oma toimittamismääräys eläinlääkkeille. Etämyynti on edelleen sallittua vain apteekeille.

Teemat
Julkaistu numerossa 3/2022

Myyntilupamenettelyt mukautettiin eläinlääkinnän tarpeisiin

Eläinlääkkeiden myyntilupamenettelyt ovat perinteisesti olleet hyvin yhteneväisiä ihmislääkkeiden menettelyjen kanssa. Uuden eläinlääkeasetuksen sääntely huomioi nyt myös eläinlääkinnän tarpeet.

Teemat
Julkaistu numerossa 3/2022

Uusi tietokanta kokoaa eläinlääketiedot EU:ssa

EU:n jäsenvaltioiden yhteinen eläinlääketietokanta on eläinlääkeasetuksen mukanaan tuoma uudistus. Se kokoaa yhteen paikkaan ajantasaiset tiedot myyntiluvallisista ja markkinoilla olevista eläinlääkkeistä.

Teemat
Julkaistu numerossa 3/2022

Eläinlääkeasetuksen vaikutukset toimijoiden valvontaan

Eläinlääkeasetuksen soveltamisen alkaminen tammikuussa 2022 toi mukanaan joitakin muutoksia Fimean toteuttamaan toimijoiden valvontaan.