SIC! Lääketietoa Fimeasta

Sisältöjulkaisija

Teemat

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 4/2020

Antibioottiresistenssi on meidän kaikkien yhteinen haaste

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2020

Antibioottiresistenssi – uhka ihmisten ja eläinten terveydelle

COVID-19-pandemian myötä olemme kokeneet, millaista on elämä tarttuvan taudin kanssa, johon ei ole ollut rokotetta eikä muutakaan lääkettä. Antibioottiresistenssi, joka on näkymättömämpi uhka, on pahimmillaan seurauksiltaan nykyistä pandemiaa vaikeampi. Uhka on maailmanlaajuinen ja vaatii kiireellisesti globaalia yhteistyötä kaikilla tasoilla. 

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2020

Elintarviketurvallisuus ja antibioottiresistenssi

Ihmisten ja eläinten terveys on sidoksissa toisiinsa sekä ympäristöön, jossa ne elävät. One Health -liike kutsuu eri alojen tutkijat ja asiantuntijat yhteistyöhön nopeasti lisääntyvien globaalien terveyshaasteiden, kuten antibioottiresistenssin, ratkaisemiseksi.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2020

Lääketeollisuuden valvonnasta apua antibioottiresistenssin torjuntaan?

Lääkeviranomaiset valvovat lääketuotantoa maissa, joista tuodaan lääkevalmisteita Eurooppaan. Huolena on lääkeaineiden päätyminen ympäristöön tuotantoalueilla. Esimerkiksi Intiassa on havaittu korkeita antibioottipitoisuuksia lääketehtaiden ympäristön vesistöissä. Voitaisiinko asiaan puuttua lääketuotannon valvonnan keinoin?

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2020

Lääkeaineet ja ympäristö

Rehevöityminen, haitalliset aineet, vieraslajit ja roskaantuminen ovat tunnettuja uhkia vesiluonnolle. Viime vuosina on herätty miettimään myös lääkkeiden roolia ympäristön pilaajana.