SIC! Lääketietoa Fimeasta

Sisältöjulkaisija

Teemat

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Yksilöllistetty lääkehoito herättää yksilöllisiä tietotarpeita

Teemat
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Yksilöllistetty lääkehoito – tässä ollaan, minne mennään?

Yksilöllistetty lääketiede mullistaa lääkealaa. Saamme yhä tarkempaa tietoa sairauksien mekanismeista ja ymmärrystä hoitopäätösten tueksi. Samalla kohtaamme epävarmuutta, kun lääkkeet tulevat käyttöön rajallisempaan teho- ja turvallisuustietoon perusten. Miltä tulevaisuus näyttää?

Teemat
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Suomi tähtää yksilöllistetyn terveydenhuollon huipulle

Genomilakiehdotuksen mukaan genomitieto kootaan Suomessa yhteen tietokantaan, josta sitä voidaan käyttää tehokkaasti potilaiden hoidossa, tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa. Seuraavaksi terveystieto halutaan saada liikkumaan turvallisesti myös Euroopan maiden välillä.

Teemat
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Biopankit yksilöllistetyn lääkehoidon apuna

Vuonna 2013 voimaan tulleen biopankkilain jälkeen Suomeen perustettu biopankkiverkosto palvelee yksilöllistetyn lääkehoidon tutkimusta ja toteutusta. Biopankkinäytteet ja tietoaltaista saatavat hoidolliset tiedot lisäävät ymmärrystämme sairauksien yksilöllisestä käyttäytymisestä ja tukevat hoitopäätösten tekemistä.

Teemat
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Syövän hoito yksilöllistyy yhä

Tulevaisuudessa syöpäkasvaimen biologisia ja geneettisiä ominaisuuksia tutkitaan entistä perusteellisemmin, jotta lääkehoidot osataan kohdistaa juuri oikeille potilaille. Myös lääkeherkkyystutkimukset yleistyvät, uskoo professori, ylilääkäri Sirpa Leppä.

Teemat
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Kuka päättää hoidosta – lääkäri, potilas, tekoäly vai taloushallinto?

Hoidon yksilöllistämiseen tarvittavat tekniset edellytykset ovat olemassa, mutta potilaskohtaisen suuren tietomäärän integraatio, tulkinta ja implementaatio on vielä haasteellista. Tutkimusten ja lääkkeiden saatavuus ja kustannusten kattaminen vaativat laajaa pohdintaa terveydenhuollon prioriteeteista.

Teemat
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Mistä merkitys ykkösille ja nollille?

Douglas Adamsin Linnunradan käsikirja liftareille -kirjassa ihmisen kaltaiset olennot kyllästyvät ainaiseen väittelyyn elämän tarkoituksesta ja ohjelmoivat Syvä Miete -supertietokoneen hakemaan vastausta ongelmaan. Tietokoneen vastaus oli luku 42. Mitä se merkitsee, vai merkitseekö se mitään? Tarinassa on yhtymäkohtia tämän päivän yksilöllistetyn lääkehoidon haasteisiin.

Teemat
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Uudet lääkkeet vaativat yksilöllistettyä kliinistä tutkimusta

Lääkekehitys elää muutosvaihetta. Uudet lääkkeet vaativat uudenlaisia tutkimusasetelmia ja tuovat erityisiä haasteita viranomaisvalvonnalle.

Teemat
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Geenitestit uusien lääkehoitojen kehityksessä ja kohdennuksessa

Ensimmäiset kasvaimen alkuperästä riippumattomat geenimarkkeriin perustuvat syövän lääkehoidot on hyväksytty.

Teemat
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Antisense-oligonukleotidit yksilöllistetyssä hoidossa

Geenivirheitä korjaavien antisense-oligonukleotidien kehitystyö on ottanut merkittäviä edistysaskeleita, ja ensimmäiset valmisteet ovat jo saaneet myyntiluvan.

Teemat
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Lääkkeiden myyntilupaprosessit murroksessa

Ymmärryksemme tautien syntymekanismeista ja niihin liittyvistä geneettisistä muutoksista johtaa siihen, että entistä useampi sairaus on muuttumassa harvinaissairaudeksi. Sairauksien pilkkoutuminen pienempiin alatyyppeihin vaikuttaa myös siihen, minkälaista tietoa tehosta ja turvallisuudesta on käytettävissä lääkevalmisteen saadessa myyntiluvan.

Teemat
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Yksilöllistetyn lääkehoidon kehitystrendit

Yksilöllistettyyn lääkehoitoon liittyvä tutkimusnäyttö on usein vähäistä, ja hoidot tulevat Euroopassa saataville viiveellä. Hoitojen käyttöönotto on lisännyt merkittävästi lääkekustannuksia.

Teemat
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Lääkekorvausjärjestelmä ja yksilöllistetty lääkehoito

Yksilöllistettyjen lääkehoitojen korvattavuudesta ja hinnoista päätettäessä noudatetaan samoja periaatteita kuin muidenkin lääkkeiden kohdalla. Huomioon otetaan muun muassa valmisteen hoidollinen arvo, muiden saman sairauden hoitoon käytettävien lääkkeiden hinnat sekä lääkkeen käytöstä koituvat kustannukset ja saatavat hyödyt.

Teemat
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Vaikuttavaa lääkehoitoa – mutta ei hinnalla millä hyvänsä

Uusilla yksilöllistetyillä lääkehoidoilla on saatu hallintaan monen potilaan sairaus – onpa saatu jopa toivoa paranemisesta. Hoitoja yhdistää suuri lääketieteellinen tarve mutta myös korkea hinta. Usein myös myyntilupa on myönnetty nopeutetusti ja vain alustavalla näytöllä lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta.