SIC! Lääketietoa Fimeasta

Sisältöjulkaisija

Teemat

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 1-2/2020

Luotettavalla lääketiedolla on kysyntää

Teemat
Julkaistu numerossa 1-2/2020

Lääkeviranomainen ja kannabis

Fimea valvoo kannabisvalmisteita voimassaolevan kansallisen lainsäädännön puitteissa samalla tavalla kuin muitakin valvontavastuulleen kuuluvia tuotteita. Tutkimusnäyttö ei kuitenkaan tue myyntiluvattomien kannabisvalmisteiden laajaa käyttöä. Selkeät kansalliset linjaukset ja säädös-muutokset olisivatkin kannabis-kysymyksessä tarpeen.

Teemat
Julkaistu numerossa 1-2/2020

Kannabis huumausainevalvonnan silmin

Useimmat Suomen kansallisessa huumausainelainsäädännössä olevat kannabista koskevat rajoitukset ja lupamenettelyt tulevat suoraan YK:n yleissopimusten vaatimuksista. Yleissopimukset eivät kuitenkaan estä soveltamasta kansallisella tasolla tiukempia rajoituksia kuin, mitä sopimuksissa säädetään. Suomen lainsäädäntö ei salli kannabiksen viljelyä lääkkeelliseen käyttöön.

Teemat
Julkaistu numerossa 1-2/2020

Lääkkeiden saatavuus nousi strategiatyön kärkeen

HMA ja EMA tekevät parhaillaan yhteistä strategiaa kaudelle 2021−2025. Kuuden pääkohdan linjat lyötiin lukkoon marraskuussa Levillä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.

Teemat
Julkaistu numerossa 1-2/2020

Kyselytutkimus kartoittaa lääkkeiden määräämiseen liittyviä tekijöitä

Suomen Lääkäriliitto, Kela ja Fimea toteuttavat kyselytutkimuksen lääkäreille maaliskuussa 2020. Kysely selvittää lääkärien kokemuksia lääkehoitopäätöksen tekemiseen vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteenamme on, että tutkimuksen tuloksia hyödynnetään lääkärin työn ja lääkkeenmääräämisen työkalujen kehittämisessä.

Teemat
Julkaistu numerossa 1-2/2020

Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista LOTTA tukee iäkkäiden lääkehoidon toteutumista

LOTTA-lista on suunnattu 65 vuotta täyttäneille lääkkeiden käyttäjille lääkehoidon riskien omatoimiseen kartoittamiseen. Listan tavoitteena on varmistaa, että lääkehoidon toteutus on kunnossa, kannustaa iäkkäitä laatimaan ja ylläpitämään ajantasaista lääkityslistaa sekä seuraamaan oman lääkehoidon vaikutuksia.

Teemat
Julkaistu numerossa 1-2/2020

Ajankohtaista Fimean HTA-työstä

Fimea julkaisee HTA-raportteja uusista sairaalassa käytettävistä lääkkeistä ja merkittävistä käyttöaiheen laajennuksista. Raportit on tarkoitettu informoimaan uusien lääkkeidenkäyttöön ja hankintaan liittyvää päätöksentekoa sairaaloissa. Raportteja hyödyntää myös Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko, joka tekee kansallisia suosituksia uusien sairaalalääkkeiden käytöstä. HTA on lyhenne termistä health technology assessment. HTA:lla tarkoitetaan terveydenhuollon menetelmän, kuten lääkkeen, ominaisuuksien ja vaikutustenjärjestelmällistä arviointia. Infograafeissa kuvataan Fimean HTA-toimintaa.