Uutta lääkkeistä

Sisältöjulkaisija

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2015

Evolokumabi

Evolokumabi on ensimmäinen PCSK9-proteiinin estäjä. Se vähentää tehokkaasti LDL-kolesterolipitoisuutta, ja vakavat haittavaikutukset vaikuttavat harvinaisilta. Evolokumabin vaikutusta sydän- ja verisuoniperäiseen sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen ei kuitenkaan ole vielä määritetty, joten se ei ole hyperkolesterolemian ensisijainen hoitovaihtoehto.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3/2015

Ospemifeeni

Ospemifeeni on ensimmäinen selektiivinen estrogeenireseptorin muuntelija, joka on hyväksytty kohtalaisen tai vaikean oireisen ulkosynnyttimien ja emättimen atrofian hoitoon menopaussin ohittaneille naisille, joille ei voida harkita emättimeen paikallisesti annettavaa estrogeenihoitoa.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3/2015

Entsalutamidi

Entsalutamidia käytetään kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon joko dosetakselin jälkeen tai kun solunsalpaajahoito ei vielä ole tarpeen. Entsalutamidilla voi olla lukuisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten samanaikaisesti käytettävien lääkkeiden sopivuus on tarkistettava hoitoa aloitettaessa ja sen aikana.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3/2015

Nivolumabi

Opdivo on tarkoitettu aikuisille edenneen, leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeitä lähettäneen melanooman hoitoon. Se jatkaa edenneen melanooman hoitoon viime vuosina tulleiden lääkeinnovaatioiden sarjaa ja on ensimmäinen myyntiluvan saaneista PD-1-vasta-aineista.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3/2015

Pembrolitsumabi

Keytruda on monoterapiana tarkoitettu aikuisille edenneen, leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeitä lähettäneen melanooman hoitoon. Se jatkaa edenneen melanooman hoitoon viime vuosina tulleiden lääkeinnovaatioiden sarjaa ja on järjestyksessä toinen myyntiluvan saaneista PD-1-vasta-aineista.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 2/2015

Liraglutidi

Saxenda on tarkoitettu vähäkalorisen dieetin ja lisätyn liikunnan ohella painon hallintaan lihaville potilaille (BMI ≥ 30 kg/m2). Saxenda on tarkoitettu myös niille ylipainoisille potilaille, joilla on vähintään yksi ylipainoon liittyvä sairaus. Ylläpitoannos on 3,0 mg vuorokaudessa.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 2/2015

Naltreksoni ja bupropioni

Mysimba on tarkoitettu vähäkalorisen dieetin ja lisätyn liikunnan ohella painon hallintaan lihaville potilaille (BMI ≥ 30 kg/m2). Mysimba on tarkoitettu myös niille liikapainoisille potilaille, joilla on vähintään yksi liikapainoon liittyvä sairaus.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 2/2015

Apremilasti

Ihopsoriaasi ja nivelpsoriaasi ovat ihoon ja niveliin kohdistuvia kroonisia tulehduksellisia tauteja. Otezla on suun kautta otettava immunosuppressiivinen lääke. Se on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin sekä aktiivisen nivelpsoriaasin hoitoon potilailla, joilla ei ole saatu vastetta tavanomaisilla systeemisillä hoidoilla.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2015

Sekukinumabi

Sekukinumabi on ihon alle pistettävä monoklonaalinen vasta-aine, jota käytetään keskivaikean ja vaikean läiskäpsoriaasin hoitoon. Sekukinumabilla on uusi vaikutusmekanismi: se estää interleukiini 17A:ta, jolla on keskeinen rooli useiden autoimmuunitautien synnyssä.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 1/2015

Uutta lääkkeistä: Afamelanotidi

Erytropoieettinen protoporfyria (EPP) on harvinainen perinnöllinen sairaus. Siinä hemin valmistuminen luuytimessä on häiriintynyttä ja vereen kertyy protoporfyriiniä, joka reagoi valon kanssa aiheuttaen iho-oireita. Scenesse on tarkoitettu ehkäisemään valotoksisuutta erytropoieettista protoporfyriaa sairastavilla aikuisilla.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 1/2015

Uutta lääkkeistä: Radium-223-dikloridi

Radium-223-dikloridia sisältävä Xofigo-valmiste on tarkoitettu kastraatioresistenttiin eturauhassyöpään liittyvien luustoetäpesäkkeiden hoitoon. Fimea on julkaissut arviointikoosteen Xofigo-valmisteen hoidollisista ja taloudellisista vaikutuksista helmikuussa 2015.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 1/2015

Uutta lääkkeistä: Vedolitsumabi

Vedolitsumabi on alfa-4-beeta-7-integriiniin vasta-aine, joka estää tulehdussolujen kulkeutumisen suoliston seinämään. Sitä käytetään keskivaikean tai vaikean aktiivisen tulehduksellisen suolistosairauden (haavainen paksusuolitulehdus tai Crohnin tauti) hoitoon, kun tavanomainen hoito tai tuumorinekroositekijä-alfan (TNF-alfa) estäjä ei anna vastetta.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2015

Uutta lääkkeistä: Brimonidiini

Mirvaso-geeliä käytetään kasvojen ruusufinnipunoituksen oireenmukaiseen hoitoon aikuispotilaille. Vaikuttava aine brimonidiini on alfa-2-reseptoriagonisti, joka vähentää ihon punoitusta supistamalla verisuonia.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 4/2014

Uutta lääkkeistä: Vismodegibi

Vismodegibia sisältävä Erivedge on tarkoitettu oireista etäpesäkkeistä tyvisolusyöpää tai paikallisesti levinnyttä tyvisolusyöpää sairastaville potilaille, joita ei muuten voida hoitaa. Vismodegibi on teratogeeni.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 4/2014

Uutta lääkkeistä: Trastutsumabiemtansiini

Trastutsumabiemtansiinia sisältävä Kadcyla on tarkoitettu HER2-positiivisen, leikkaushoitoon soveltumattoman, paikallisesti edenneen tai metastasoituneen rintasyövän hoitoon silloin, kun potilas on aiemmin saanut trastutsumabia ja jotakin taksaania.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2014

Uutta lääkkeistä: Lurasidonihydrokloridi

Lurasidonia sisältävä Latuda-valmiste on uusi psykoosilääke aikuisten skitsofrenian hoitoon. Se kuuluu atyyppisten psykoosilääkkeiden niin sanottujen donien ryhmään ja muistuttaa siten reseptorivaikutusprofiililtaan läheisesti muun muassa risperidonia.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3/2014

Uutta lääkkeistä: Bedakiliini

Bedakiliinia sisältävä Sirturo-valmiste on tarkoitettu osaksi monilääkeresistentin keuhkotuberkuloosin (MDR-tb) yhdistelmähoitoa, ja se on ensimmäinen lääke omassa ryhmässään. Myyntilupa myönnettiin ehdollisena, ja tarkoituksena on lisätutkimuksen avulla selvittää muun muassa valmisteen optimaalista käyttöä.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3/2014

Uutta lääkkeistä: Delamanidi

Delamanidia sisältävä Deltyba on uudella mekanismilla vaikuttava tuberkuloosilääke. Sitä käytetään osana monilääkeresistentin tuberkuloosin (MDR-tb) yhdistelmähoitoa. QTc-ajan piteneminen on selvin delamanidihoidon turvallisuutta koskeva huolenaihe.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3/2014

Uutta lääkkeistä: Para-aminosalisyylihappo

Granupas-valmiste sisältää para-aminosalisyylihappoa (PAS), jota on vuosikymmeniä käytetty tuberkuloosin yhdistelmälääkehoitoon. Granupas sisältää enterorakeita, jotka on suunniteltu kulkemaan suolistoon hajoamatta mahassa. Tämän ajatellaan vähentävän maha-suolikanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3/2014

Uutta lääkkeistä: Masitentaani

Opsumit-valmiste sisältää endoteliinireseptorisalpaaja masitentaania, jota käytetään keuhkovaltimoiden verenpainetaudin hoitoon.