SIC! Lääketietoa Fimeasta

Uutta lääkkeistä

Sisältöjulkaisija

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2015

Uutta lääkkeistä: Afamelanotidi

Erytropoieettinen protoporfyria (EPP) on harvinainen perinnöllinen sairaus. Siinä hemin valmistuminen luuytimessä on häiriintynyttä ja vereen kertyy protoporfyriiniä, joka reagoi valon kanssa aiheuttaen iho-oireita. Scenesse on tarkoitettu ehkäisemään valotoksisuutta erytropoieettista protoporfyriaa sairastavilla aikuisilla.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2015

Uutta lääkkeistä: Radium-223-dikloridi

Radium-223-dikloridia sisältävä Xofigo-valmiste on tarkoitettu kastraatioresistenttiin eturauhassyöpään liittyvien luustoetäpesäkkeiden hoitoon. Fimea on julkaissut arviointikoosteen Xofigo-valmisteen hoidollisista ja taloudellisista vaikutuksista helmikuussa 2015.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2015

Uutta lääkkeistä: Vedolitsumabi

Vedolitsumabi on alfa-4-beeta-7-integriiniin vasta-aine, joka estää tulehdussolujen kulkeutumisen suoliston seinämään. Sitä käytetään keskivaikean tai vaikean aktiivisen tulehduksellisen suolistosairauden (haavainen paksusuolitulehdus tai Crohnin tauti) hoitoon, kun tavanomainen hoito tai tuumorinekroositekijä-alfan (TNF-alfa) estäjä ei anna vastetta.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2015

Uutta lääkkeistä: Brimonidiini

Mirvaso-geeliä käytetään kasvojen ruusufinnipunoituksen oireenmukaiseen hoitoon aikuispotilaille. Vaikuttava aine brimonidiini on alfa-2-reseptoriagonisti, joka vähentää ihon punoitusta supistamalla verisuonia.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2014

Uutta lääkkeistä: Vismodegibi

Vismodegibia sisältävä Erivedge on tarkoitettu oireista etäpesäkkeistä tyvisolusyöpää tai paikallisesti levinnyttä tyvisolusyöpää sairastaville potilaille, joita ei muuten voida hoitaa. Vismodegibi on teratogeeni.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2014

Uutta lääkkeistä: Trastutsumabiemtansiini

Trastutsumabiemtansiinia sisältävä Kadcyla on tarkoitettu HER2-positiivisen, leikkaushoitoon soveltumattoman, paikallisesti edenneen tai metastasoituneen rintasyövän hoitoon silloin, kun potilas on aiemmin saanut trastutsumabia ja jotakin taksaania.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2014

Uutta lääkkeistä: Lurasidonihydrokloridi

Lurasidonia sisältävä Latuda-valmiste on uusi psykoosilääke aikuisten skitsofrenian hoitoon. Se kuuluu atyyppisten psykoosilääkkeiden niin sanottujen donien ryhmään ja muistuttaa siten reseptorivaikutusprofiililtaan läheisesti muun muassa risperidonia.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2014

Uutta lääkkeistä: Bedakiliini

Bedakiliinia sisältävä Sirturo-valmiste on tarkoitettu osaksi monilääkeresistentin keuhkotuberkuloosin (MDR-tb) yhdistelmähoitoa, ja se on ensimmäinen lääke omassa ryhmässään. Myyntilupa myönnettiin ehdollisena, ja tarkoituksena on lisätutkimuksen avulla selvittää muun muassa valmisteen optimaalista käyttöä.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2014

Uutta lääkkeistä: Delamanidi

Delamanidia sisältävä Deltyba on uudella mekanismilla vaikuttava tuberkuloosilääke. Sitä käytetään osana monilääkeresistentin tuberkuloosin (MDR-tb) yhdistelmähoitoa. QTc-ajan piteneminen on selvin delamanidihoidon turvallisuutta koskeva huolenaihe.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2014

Uutta lääkkeistä: Para-aminosalisyylihappo

Granupas-valmiste sisältää para-aminosalisyylihappoa (PAS), jota on vuosikymmeniä käytetty tuberkuloosin yhdistelmälääkehoitoon. Granupas sisältää enterorakeita, jotka on suunniteltu kulkemaan suolistoon hajoamatta mahassa. Tämän ajatellaan vähentävän maha-suolikanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2014

Uutta lääkkeistä: Masitentaani

Opsumit-valmiste sisältää endoteliinireseptorisalpaaja masitentaania, jota käytetään keuhkovaltimoiden verenpainetaudin hoitoon.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2014

Uutta lääkkeistä: Riosiguaatti

Riosiguaattia sisältävän Adempas-valmisteen käyttöaiheet ovat krooninen tromboembolinen keuhkoverenpainetauti (KTEPH) ja keuhkovaltimoiden verenpainetauti (PAH). KTEPH:n hoidossa Adempas on ensimmäinen lääkevalmiste, jonka tehosta on kliiniseen lääketutkimukseen perustuvaa näyttöä.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2014

Uutta lääkkeistä: Dimetyylifumaraatti

Tecfidera on uusi suun kautta otettava lääke, joka on tarkoitettu aikuisten tavallisimman MS-tautimuodon eli aaltomaisen MS-taudin hoitoon.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2014

Uutta lääkkeistä: Dolutegraviiri

Dolutegraviiri on uusi HIV-integraasin toimintaa estävä lääke. Sitä käytetään yhdessä muiden retroviruslääkkeiden kanssa HIV-infektion hoitoon.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2014

Uutta lääkkeistä: Pomalidomidi

Pomalidomidia käytetään myelooman hoitoon potilaille, jotka ovat saaneet vähintään kahta aiempaa lääkehoitoa, joihin ovat kuuluneet sekä lenalidomidi että bortesomibi. Pomalidomidi muistuttaa rakenteeltaan talidomidia ja on mahdollisesti sikiötoksinen, minkä vuoksi sen käyttöön liittyy raskaudenehkäisyohjelma.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2014

Uutta lääkkeistä: Flutikasonifuroaatti/vilanteroli

Relvar Ellipta on kerran päivässä inhaloitava pitkävaikutteisen β2-agonistin ja kortikosteroidin yhdistelmävalmiste astman ja keuhkoahtaumataudin säännölliseen hoitoon. Astmapotilailla se vähentää pahenemisvaiheita pelkkää flutikasonifuroaattia enemmän ja keuhkoahtaumatautia sairastavilla enemmän kuin yksinään käytetty vilanteroli.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2014

Uutta lääkkeistä: Vortioksetiini

Vortioksetiini on masennuslääke, jonka vaikutus välittyy serotonergisen järjestelmän lisäksi myös useiden muiden neurotransmissiojärjestelmien kautta. Lääkettä on tablettien lisäksi saatavissa myös tippoina.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Ihmisen fibrinogeeniä ja trombiinia sisältävä liimamatriksi

Evarrest on liimamatriksi, joka on tarkoitettu tukihoitoon leikkauksissa, joissa tavanomaiset menetelmät eivät riitä hemostaasin parantamiseen. Valmisteen käyttö nopeuttaa hemostaasin aikaansaamista merkitsevästi enemmän kuin muut tavanomaiset hemostaasia lisäävät hoidot.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Sofosbuviiri

Sofosbuviiri estää kaikkien C-hepatiittivirusten lisääntymistä, ja onnistuessaan hoito pysäyttää maksasairauden etenemisen. Hoidon kesto voi lyhentyä jopa puoleen nykyisistä hoitosuosituksista. Interferonia ei välttämättä tarvita lainkaan. Myös ongelmallisimpien maksansiirtopotilaiden ennuste voi parantua.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Afatinibi

Giotrif on levinneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon tarkoitettu lääkevalmiste. Sitä käytetään, kun kasvaimessa on epidermaalisen kasvutekijän reseptorin (EGFR) aktivoivia mutaatioita.