Uutta lääkkeistä

Sisältöjulkaisija

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3/2014

Uutta lääkkeistä: Riosiguaatti

Riosiguaattia sisältävän Adempas-valmisteen käyttöaiheet ovat krooninen tromboembolinen keuhkoverenpainetauti (KTEPH) ja keuhkovaltimoiden verenpainetauti (PAH). KTEPH:n hoidossa Adempas on ensimmäinen lääkevalmiste, jonka tehosta on kliiniseen lääketutkimukseen perustuvaa näyttöä.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2014

Uutta lääkkeistä: Dimetyylifumaraatti

Tecfidera on uusi suun kautta otettava lääke, joka on tarkoitettu aikuisten tavallisimman MS-tautimuodon eli aaltomaisen MS-taudin hoitoon.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 2/2014

Uutta lääkkeistä: Dolutegraviiri

Dolutegraviiri on uusi HIV-integraasin toimintaa estävä lääke. Sitä käytetään yhdessä muiden retroviruslääkkeiden kanssa HIV-infektion hoitoon.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 2/2014

Uutta lääkkeistä: Pomalidomidi

Pomalidomidia käytetään myelooman hoitoon potilaille, jotka ovat saaneet vähintään kahta aiempaa lääkehoitoa, joihin ovat kuuluneet sekä lenalidomidi että bortesomibi. Pomalidomidi muistuttaa rakenteeltaan talidomidia ja on mahdollisesti sikiötoksinen, minkä vuoksi sen käyttöön liittyy raskaudenehkäisyohjelma.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2014

Uutta lääkkeistä: Flutikasonifuroaatti/vilanteroli

Relvar Ellipta on kerran päivässä inhaloitava pitkävaikutteisen β2-agonistin ja kortikosteroidin yhdistelmävalmiste astman ja keuhkoahtaumataudin säännölliseen hoitoon. Astmapotilailla se vähentää pahenemisvaiheita pelkkää flutikasonifuroaattia enemmän ja keuhkoahtaumatautia sairastavilla enemmän kuin yksinään käytetty vilanteroli.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2014

Uutta lääkkeistä: Vortioksetiini

Vortioksetiini on masennuslääke, jonka vaikutus välittyy serotonergisen järjestelmän lisäksi myös useiden muiden neurotransmissiojärjestelmien kautta. Lääkettä on tablettien lisäksi saatavissa myös tippoina.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Ihmisen fibrinogeeniä ja trombiinia sisältävä liimamatriksi

Evarrest on liimamatriksi, joka on tarkoitettu tukihoitoon leikkauksissa, joissa tavanomaiset menetelmät eivät riitä hemostaasin parantamiseen. Valmisteen käyttö nopeuttaa hemostaasin aikaansaamista merkitsevästi enemmän kuin muut tavanomaiset hemostaasia lisäävät hoidot.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Sofosbuviiri

Sofosbuviiri estää kaikkien C-hepatiittivirusten lisääntymistä, ja onnistuessaan hoito pysäyttää maksasairauden etenemisen. Hoidon kesto voi lyhentyä jopa puoleen nykyisistä hoitosuosituksista. Interferonia ei välttämättä tarvita lainkaan. Myös ongelmallisimpien maksansiirtopotilaiden ennuste voi parantua.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Afatinibi

Giotrif on levinneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon tarkoitettu lääkevalmiste. Sitä käytetään, kun kasvaimessa on epidermaalisen kasvutekijän reseptorin (EGFR) aktivoivia mutaatioita.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Lidokaiini, prilokaiini

Lidocaine/Prilocaine Plethora on tarkoitettu ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Suositeltu annos on kolme painallusta sumutepullosta siten, että liuosta tulee koko terskan alueelle. Ylimääräinen liuos pyyhitään pois ennen yhdyntää 5 minuutin kuluttua sumutuksesta.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Lomitapidi

Lojuxta-valmistetta käytetään homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavien potilaiden hoidossa muun hoidon lisänä pienentämään LDL-kolesterolipitoisuutta. Lääke on tehokas mutta aiheuttaa useimmilla käyttäjillä maksaan ja ruoansulatuskanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Alemtutsumabi

Alemtutsumabi on tarkoitettu aktiivista aaltomaista MS-tautia sairastaville aikuisille potilaille. Hoito on aloitettava MS-potilaiden hoitoon perehtyneen neurologin valvonnassa. EU:ssa alemtutsumabiin kohdistuu lisäseuranta, jotta lääkkeen turvallisuuteen liittyvä mahdollisesti ilmaantuva uusi tieto voitaisiin havaita ja siihen reagoida nopeasti.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Teriflunomidi

Suun kautta otettava Aubagio on tarkoitettu aikuispotilaiden aaltomaisen MS-taudin hoitoon. Teriflunomidi voi aiheuttaa sikiövaurioita, joten hedelmällisessä iässä olevan potilaan luotettavasta ehkäisystä on huolehdittava. Teriflunomidi poistuu elimistöstä tavattoman hitaasti, mutta tarvittaessa poistumista voidaan nopeuttaa.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Lisdeksamfetamiini

Lisdeksamfetamiinia voi käyttää vähintään 6-vuotiaiden lasten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön hoitoon yhtenä osana kattavaa hoito-ohjelmaa, jos vaste metyylifenidaattihoitoon on osoittautunut riittämättömäksi. Hoito pitää toteuttaa lasten ja nuorten käytöshäiriöihin perehtyneen erikoislääkärin valvonnassa.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 4/2013

Uutta lääkkeistä: Alogliptiini

Alogliptiini on viides tyypin 2 diabeteksen hoitoon myyntiluvan saanut dipeptidyylpeptidaasi 4:n estäjä eli gliptiini. Sitä käytetään yhdessä muun verensokeripitoisuutta laskevan lääkkeen, esimerkiksi metformiinin kanssa.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 4/2013

Uutta lääkkeistä: Dabrafenibi

Tafinlar-valmistetta käytetään BRAF V600 -mutaatiopositiivisen edenneen melanooman hoitoon. Dabrafenibin tehon kääntöpuolena on merkittäviä haitta- ja lääkeyhteisvaikutuksia, minkä vuoksi potilaan tarkka seuranta on tärkeää.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 4/2013

Uutta lääkkeistä: Kanagliflotsiini

Kanagliflotsiini on toinen glukoosinpoistaja, joka on saanut myyntiluvan tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Verensokerin lisäksi glukoosinpoistajat laskevat potilaan painoa. Glukoosinpoistajien teho on pienentynyt munuaisten vajaatoiminnassa, jolloin myös volyymivajeeseen liittyviä haittoja esiintyy todennäköisemmin.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2013

Uutta lääkkeistä: Autologisia rustosoluja tyypin I/III kollageenimatriksissa

MACI on ensimmäinen EU:ssa markkinoille tullut kudosmuokkaustuote, joka on myös yhdistelmävalmiste: se sisältää lääkkeen lisäksi lääkinnällisen laitteen. Sitä käytetään polven nivelrustovaurioiden korjaamiseen. Potilaan omia rustosoluja kasvatetaan sioista peräisin olevaan tyypin I/III kollageenimatriksiin.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3/2013

Uutta lääkkeistä: Isorokkorokote

Imvanex on isorokkorokote, jota käytetään tarvittaessa virallisten suositusten mukaan. Rokote sisältää elävää muunneltua Vaccinia Ankara -virusta, joka ei replikoidu ihmiselimistössä. Imvanexia voidaan antaa myös atooppista ihottumaa sairastaville ja HIV-infektoituneille, joille eivät replikoituvia Vaccinia-viruksia sisältävät rokotteet sovi.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3/2013

Uutta lääkkeistä: Okriplasmiini

Okriplasmiini on silmän sisään pistettävä valmiste, jota käytetään aikuisten vitreomakulaarisen traktion eli lasiaisvedon hoitoon. Jetrea voi ehkäistä hoitamattoman ja etenevän lasiaisvedon aiheuttamaa näkökyvyn huononemista.