SIC! Lääketietoa Fimeasta

Uutta lääkkeistä

Sisältöjulkaisija

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2014

Uutta lääkkeistä: Trastutsumabiemtansiini

Trastutsumabiemtansiinia sisältävä Kadcyla on tarkoitettu HER2-positiivisen, leikkaushoitoon soveltumattoman, paikallisesti edenneen tai metastasoituneen rintasyövän hoitoon silloin, kun potilas on aiemmin saanut trastutsumabia ja jotakin taksaania.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2014

Uutta lääkkeistä: Lurasidonihydrokloridi

Lurasidonia sisältävä Latuda-valmiste on uusi psykoosilääke aikuisten skitsofrenian hoitoon. Se kuuluu atyyppisten psykoosilääkkeiden niin sanottujen donien ryhmään ja muistuttaa siten reseptorivaikutusprofiililtaan läheisesti muun muassa risperidonia.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2014

Uutta lääkkeistä: Bedakiliini

Bedakiliinia sisältävä Sirturo-valmiste on tarkoitettu osaksi monilääkeresistentin keuhkotuberkuloosin (MDR-tb) yhdistelmähoitoa, ja se on ensimmäinen lääke omassa ryhmässään. Myyntilupa myönnettiin ehdollisena, ja tarkoituksena on lisätutkimuksen avulla selvittää muun muassa valmisteen optimaalista käyttöä.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2014

Uutta lääkkeistä: Delamanidi

Delamanidia sisältävä Deltyba on uudella mekanismilla vaikuttava tuberkuloosilääke. Sitä käytetään osana monilääkeresistentin tuberkuloosin (MDR-tb) yhdistelmähoitoa. QTc-ajan piteneminen on selvin delamanidihoidon turvallisuutta koskeva huolenaihe.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2014

Uutta lääkkeistä: Para-aminosalisyylihappo

Granupas-valmiste sisältää para-aminosalisyylihappoa (PAS), jota on vuosikymmeniä käytetty tuberkuloosin yhdistelmälääkehoitoon. Granupas sisältää enterorakeita, jotka on suunniteltu kulkemaan suolistoon hajoamatta mahassa. Tämän ajatellaan vähentävän maha-suolikanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2014

Uutta lääkkeistä: Masitentaani

Opsumit-valmiste sisältää endoteliinireseptorisalpaaja masitentaania, jota käytetään keuhkovaltimoiden verenpainetaudin hoitoon.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2014

Uutta lääkkeistä: Riosiguaatti

Riosiguaattia sisältävän Adempas-valmisteen käyttöaiheet ovat krooninen tromboembolinen keuhkoverenpainetauti (KTEPH) ja keuhkovaltimoiden verenpainetauti (PAH). KTEPH:n hoidossa Adempas on ensimmäinen lääkevalmiste, jonka tehosta on kliiniseen lääketutkimukseen perustuvaa näyttöä.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2014

Uutta lääkkeistä: Dimetyylifumaraatti

Tecfidera on uusi suun kautta otettava lääke, joka on tarkoitettu aikuisten tavallisimman MS-tautimuodon eli aaltomaisen MS-taudin hoitoon.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2014

Uutta lääkkeistä: Dolutegraviiri

Dolutegraviiri on uusi HIV-integraasin toimintaa estävä lääke. Sitä käytetään yhdessä muiden retroviruslääkkeiden kanssa HIV-infektion hoitoon.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2014

Uutta lääkkeistä: Pomalidomidi

Pomalidomidia käytetään myelooman hoitoon potilaille, jotka ovat saaneet vähintään kahta aiempaa lääkehoitoa, joihin ovat kuuluneet sekä lenalidomidi että bortesomibi. Pomalidomidi muistuttaa rakenteeltaan talidomidia ja on mahdollisesti sikiötoksinen, minkä vuoksi sen käyttöön liittyy raskaudenehkäisyohjelma.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2014

Uutta lääkkeistä: Flutikasonifuroaatti/vilanteroli

Relvar Ellipta on kerran päivässä inhaloitava pitkävaikutteisen β2-agonistin ja kortikosteroidin yhdistelmävalmiste astman ja keuhkoahtaumataudin säännölliseen hoitoon. Astmapotilailla se vähentää pahenemisvaiheita pelkkää flutikasonifuroaattia enemmän ja keuhkoahtaumatautia sairastavilla enemmän kuin yksinään käytetty vilanteroli.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2014

Uutta lääkkeistä: Vortioksetiini

Vortioksetiini on masennuslääke, jonka vaikutus välittyy serotonergisen järjestelmän lisäksi myös useiden muiden neurotransmissiojärjestelmien kautta. Lääkettä on tablettien lisäksi saatavissa myös tippoina.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Ihmisen fibrinogeeniä ja trombiinia sisältävä liimamatriksi

Evarrest on liimamatriksi, joka on tarkoitettu tukihoitoon leikkauksissa, joissa tavanomaiset menetelmät eivät riitä hemostaasin parantamiseen. Valmisteen käyttö nopeuttaa hemostaasin aikaansaamista merkitsevästi enemmän kuin muut tavanomaiset hemostaasia lisäävät hoidot.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Sofosbuviiri

Sofosbuviiri estää kaikkien C-hepatiittivirusten lisääntymistä, ja onnistuessaan hoito pysäyttää maksasairauden etenemisen. Hoidon kesto voi lyhentyä jopa puoleen nykyisistä hoitosuosituksista. Interferonia ei välttämättä tarvita lainkaan. Myös ongelmallisimpien maksansiirtopotilaiden ennuste voi parantua.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Afatinibi

Giotrif on levinneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon tarkoitettu lääkevalmiste. Sitä käytetään, kun kasvaimessa on epidermaalisen kasvutekijän reseptorin (EGFR) aktivoivia mutaatioita.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Lidokaiini, prilokaiini

Lidocaine/Prilocaine Plethora on tarkoitettu ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Suositeltu annos on kolme painallusta sumutepullosta siten, että liuosta tulee koko terskan alueelle. Ylimääräinen liuos pyyhitään pois ennen yhdyntää 5 minuutin kuluttua sumutuksesta.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Lomitapidi

Lojuxta-valmistetta käytetään homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavien potilaiden hoidossa muun hoidon lisänä pienentämään LDL-kolesterolipitoisuutta. Lääke on tehokas mutta aiheuttaa useimmilla käyttäjillä maksaan ja ruoansulatuskanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Alemtutsumabi

Alemtutsumabi on tarkoitettu aktiivista aaltomaista MS-tautia sairastaville aikuisille potilaille. Hoito on aloitettava MS-potilaiden hoitoon perehtyneen neurologin valvonnassa. EU:ssa alemtutsumabiin kohdistuu lisäseuranta, jotta lääkkeen turvallisuuteen liittyvä mahdollisesti ilmaantuva uusi tieto voitaisiin havaita ja siihen reagoida nopeasti.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Teriflunomidi

Suun kautta otettava Aubagio on tarkoitettu aikuispotilaiden aaltomaisen MS-taudin hoitoon. Teriflunomidi voi aiheuttaa sikiövaurioita, joten hedelmällisessä iässä olevan potilaan luotettavasta ehkäisystä on huolehdittava. Teriflunomidi poistuu elimistöstä tavattoman hitaasti, mutta tarvittaessa poistumista voidaan nopeuttaa.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Lisdeksamfetamiini

Lisdeksamfetamiinia voi käyttää vähintään 6-vuotiaiden lasten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön hoitoon yhtenä osana kattavaa hoito-ohjelmaa, jos vaste metyylifenidaattihoitoon on osoittautunut riittämättömäksi. Hoito pitää toteuttaa lasten ja nuorten käytöshäiriöihin perehtyneen erikoislääkärin valvonnassa.