Uutta lääkkeistä

Sisältöjulkaisija

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3/2013

Uutta lääkkeistä: Elvitegraviiri/kobisistaatti/ emtrisitabiini/tenofoviiri

Stribild on integraasinestäjä elvitegraviiria, CYP3A:n estäjä kobisistaattia sekä NRTI-lääke emtrisitabiinia ja tenofoviiria sisältävä HIV-lääke. Valmistetta otetaan yksi tabletti kerran päivässä ruoan kanssa. Hoitoon ei saa liittää muita HIV-lääkkeitä. Valmisteella on lukuisia farmakokineettisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3/2013

Uutta lääkkeistä: Pertutsumabi

Pertutsumabi on uusi monoklonaalinen vasta-aine HER2-positiivisen, levinneen rintasyövän hoitoon. Sitä annetaan yhdessä trastutsumabin ja dosetakselin kanssa. Pertutsumabi aiheuttaa yhdessä trastutsumabin kanssa HER2-signalointireitin kaksoiseston, ja sen on osoitettu pidentävän potilaiden elinaikaa ilman taudin etenemistä noin puolella vuodella.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2013

Uutta lääkkeistä: Loksapiini

Loksapiini on tarkoitettu skitsofreniaa tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien aikuisten lievän tai keskivaikean agitaation hoitoon. Loksapiini annostellaan kertakäyttöannostimella, ja se on nopeavaikutteinen. Käyttö on sallittu vain valvotuissa sairaalaolosuhteissa.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 2/2013

Uutta lääkkeistä: Linaklotidi

Linaklotidi on tarkoitettu aikuisille keskivaikean tai vaikean ummetuspainotteisen ärtyvän suolen oireyhtymän oireenmukaiseen hoitoon. Se on lumetta tehokkaampi, mutta noin puolet potilaista ei hyödy hoidosta. Hoitavan lääkärin on arvioitava säännöllisesti, onko hoidon jatkaminen perusteltua. Ripuli on erittäin yleinen linaklotidin haitta.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 2/2013

Uutta lääkkeistä: Liksisenatidi

Liksisenatidi on tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitettu, kerran päivässä annosteltava GLP-1-reseptoriagonisti. Se voidaan yhdistää tablettimuotoisten diabeteslääkkeiden ja/tai perusinsuliinin kanssa, jos kyseisillä hoidoilla yhdistettynä ruokavaliohoitoon ja liikuntaan ei saavuteta riittävän hyvää hoitotasapainoa.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 2/2013

Uutta lääkkeistä: Bromelaiinilla rikastettu proteolyyttisten entsyymien konsentraatti

NexoBrid-geeliä käytetään kirurgisen puhdistuksen vaihtoehtona karstan poistoon aikuisille, joilla on syviä toisen ja kolmannen asteen palovammoja. Kyseessä on proteolyyttinen entsyymiliuos, jonka tärkein aineosa on ananaskasvin varresta saatava bromelaiini.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2013

Aflibersepti

Eylea 40 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa, Bayer Pharma AG Aflibersepti on ruiskeena silmän sisään annettava valmiste, jota käytetään aikuisten silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan liittyvien verisuonten epänormaalien uudissuonten hoitoon. Eylea voi auttaa vakauttamaan ja monissa tapauksissa myös parantamaan silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan liittyvää näönmenetystä.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2013

Peglotikaasi

Krystexxa 8 mg konsentraatti infuusioliuosta varten, Savient Pharma Ireland Limited Peglotikaasi on uusi lääke vaikean, kroonisen, huonosti hoitoon reagoivan kihdin hoitoon. Peglotikaasia annetaan laskimonsisäisenä infuusiona 2 viikon välein. Mahdollisten vakavien haittavaikutusten, anafylaksian ja infuusioreaktioiden, vuoksi hoito vaatii esilääkityksen ja seurantaa. Vasta-aineiden muodostuminen voi heikentää lääkkeen tehoa.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: B-ryhmän meningokokkirokote

Bexsero on ensimmäinen rokote B-ryhmän meningokokki-infektioiden ehkäisyyn. Bexsero-rokote on tarkoitettu 2 kuukauden iästä lähtien aktiiviseen immunisaatioon B-ryhmän N. meningitidis -bakteerin aiheuttamaa invasiivista meningokokkisairautta vastaan.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: Aflibersepti

Aflibersepti on verisuonten uudiskasvua estävä lääke, jota käytetään levinneen perä- ja paksusuolisyövän hoitoon yhdessä irinotekaania, 5-fluorourasiilia ja foliinihappoa sisältävän solunsalpaajahoidon (FOLFIRI) kanssa.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: Degludekinsuliini

Degludekinsuliini on uusi perusinsuliinina käytettävä pitkävaikutteinen insuliinianalogi. Esitäytetystä kynästä on kaksi eri vahvuutta, ja annoslaskuri näyttää yksikköjen määrän vahvuudesta riippumatta. Potilaita on neuvottava tarkistamaan insuliinin nimilippu aina ennen pistämistä, jos heillä on käytössään useita insuliinivalmisteita.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: Degludekinsuliini/aspartinsuliini

Ryzodeg on degludekperusinsuliinin ja pikavaikutteisen aspartateriainsuliinin sekoitus suhteessa 70/30. Sitä voidaan käyttää sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeteksen hoitoon, ja sitä pistetään kerran tai kaksi kertaa vuorokaudessa pääaterioiden yhteydessä.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: Florbetapiiri

Florbetapiiria [18F] sisältävä Amyvid on positroniemissiotomografiassa (PET) käytettävä radiofarmaseuttinen valmiste, joka on tarkoitettu Alzheimerin taudin diagnostiikkaan yhdessä kliinisen arvion kanssa. Valmisteen avulla kuvannetaan aivojen neuriittisten beeta-amyloidiplakkien tiheyttä. Negatiivinen kuvantamistulos ei sovi Alzheimerin tautiin.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: Mirabegroni

Mirabegroni on yliaktiivisen virtsarakon oireenmukaiseen hoitoon tarkoitettu lääkeaine, jonka vaikutusmekanismi poikkeaa antikolinergisistä virtsatiespasmolyyteistä. Siten myös sen haittavaikutusprofiili on erilainen. Lääkettä otetaan suun kautta yksi 50 mg:n tabletti vuorokaudessa.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: Nalmefeeni

Nalmefeenia sisältävä Selincro on tarkoitettu alkoholinkäytön vähentämiseen alkoholiriippuvaisille potilaille yhdistettynä jatkuvaan psykososiaaliseen tukeen. Lääkkeen käyttö voidaan aloittaa, jos korkean riskin alkoholinkäyttö jatkuu edelleen kahden viikon kuluttua potilaan alkuarviosta. Opioidien käyttö on nalmefeenin vasta-aihe.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: Alipogeenitiparvoveekki

Glybera on ensimmäinen EU:ssa markkinoille tullut geeniterapiavalmiste. Sitä käytetään familiaalisen lipoproteiinilipaasin (LPL:n) puutoksen hoitoon potilaille, joilla on ollut vaikeita tai useita haimatulehduksia ruokavalion rasvarajoituksesta huolimatta.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: Teduglutidi

Revestive on ensimmäinen lääkevalmiste lyhytsuolioireyhtymän hoitoon. Vaikuttava aine teduglutidi on ihmisen glukagonin kaltaisen peptidi 2:n analogi. Revestiveä käytetään ihonalaisena injektiona aikuispotilaille edistämään ravintoaineiden ja nesteiden imeytymistä suolistosta.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 4/2012

Perampaneeli

Epilepsialääke Fycompa on tarkoitettu paikallisalkuisten (toissijaisesti yleistyvien tai yleistymättömien) kohtausten liitännäishoitoon. Potilaan hoitovastetta pitää tarkkailla erityisesti silloin, kun samanaikaisesti otettava indusoimaton epilepsialääke vaihdetaan CYP3A-entsyymiä indusoivaan lääkevalmisteeseen ja päinvastoin.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 4/2012

Ruksolitinibi

Jakavi on tarkoitettu primaarista myelofibroosia (krooninen idiopaattinen myelofibroosi) ja polysytemia veran tai essentiellin trombosytoosin jälkeistä myelofibroosia sairastavien aikuispotilaiden oireiden tai sairauteen liittyvän splenomegalian hoitoon. Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat trombosytopenia, anemia sekä neutropenia.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 4/2012

Kritsotinibi

Xalkori on tarkoitettu aikuisille aiemmin hoidetun, edenneen, ei-pienisoluisen keuhkosyövän (NSCLC:n) hoitoon, kun kasvain on positiivinen anaplastisen lymfoomakinaasin (ALK) suhteen. ALK-määritys on tehtävä kasvaimesta asianmukaista menetelmää käyttäen. Lisätietoja tarvitaan vielä sekä lääkkeen tehosta että turvallisuudesta.