SIC! Lääketietoa Fimeasta

Uutta lääkkeistä

Sisältöjulkaisija

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Lidokaiini, prilokaiini

Lidocaine/Prilocaine Plethora on tarkoitettu ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Suositeltu annos on kolme painallusta sumutepullosta siten, että liuosta tulee koko terskan alueelle. Ylimääräinen liuos pyyhitään pois ennen yhdyntää 5 minuutin kuluttua sumutuksesta.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Lomitapidi

Lojuxta-valmistetta käytetään homotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavien potilaiden hoidossa muun hoidon lisänä pienentämään LDL-kolesterolipitoisuutta. Lääke on tehokas mutta aiheuttaa useimmilla käyttäjillä maksaan ja ruoansulatuskanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Alemtutsumabi

Alemtutsumabi on tarkoitettu aktiivista aaltomaista MS-tautia sairastaville aikuisille potilaille. Hoito on aloitettava MS-potilaiden hoitoon perehtyneen neurologin valvonnassa. EU:ssa alemtutsumabiin kohdistuu lisäseuranta, jotta lääkkeen turvallisuuteen liittyvä mahdollisesti ilmaantuva uusi tieto voitaisiin havaita ja siihen reagoida nopeasti.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Teriflunomidi

Suun kautta otettava Aubagio on tarkoitettu aikuispotilaiden aaltomaisen MS-taudin hoitoon. Teriflunomidi voi aiheuttaa sikiövaurioita, joten hedelmällisessä iässä olevan potilaan luotettavasta ehkäisystä on huolehdittava. Teriflunomidi poistuu elimistöstä tavattoman hitaasti, mutta tarvittaessa poistumista voidaan nopeuttaa.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2014

Uutta lääkkeistä: Lisdeksamfetamiini

Lisdeksamfetamiinia voi käyttää vähintään 6-vuotiaiden lasten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön hoitoon yhtenä osana kattavaa hoito-ohjelmaa, jos vaste metyylifenidaattihoitoon on osoittautunut riittämättömäksi. Hoito pitää toteuttaa lasten ja nuorten käytöshäiriöihin perehtyneen erikoislääkärin valvonnassa.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2013

Uutta lääkkeistä: Alogliptiini

Alogliptiini on viides tyypin 2 diabeteksen hoitoon myyntiluvan saanut dipeptidyylpeptidaasi 4:n estäjä eli gliptiini. Sitä käytetään yhdessä muun verensokeripitoisuutta laskevan lääkkeen, esimerkiksi metformiinin kanssa.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2013

Uutta lääkkeistä: Dabrafenibi

Tafinlar-valmistetta käytetään BRAF V600 -mutaatiopositiivisen edenneen melanooman hoitoon. Dabrafenibin tehon kääntöpuolena on merkittäviä haitta- ja lääkeyhteisvaikutuksia, minkä vuoksi potilaan tarkka seuranta on tärkeää.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2013

Uutta lääkkeistä: Kanagliflotsiini

Kanagliflotsiini on toinen glukoosinpoistaja, joka on saanut myyntiluvan tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Verensokerin lisäksi glukoosinpoistajat laskevat potilaan painoa. Glukoosinpoistajien teho on pienentynyt munuaisten vajaatoiminnassa, jolloin myös volyymivajeeseen liittyviä haittoja esiintyy todennäköisemmin.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2013

Uutta lääkkeistä: Autologisia rustosoluja tyypin I/III kollageenimatriksissa

MACI on ensimmäinen EU:ssa markkinoille tullut kudosmuokkaustuote, joka on myös yhdistelmävalmiste: se sisältää lääkkeen lisäksi lääkinnällisen laitteen. Sitä käytetään polven nivelrustovaurioiden korjaamiseen. Potilaan omia rustosoluja kasvatetaan sioista peräisin olevaan tyypin I/III kollageenimatriksiin.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2013

Uutta lääkkeistä: Isorokkorokote

Imvanex on isorokkorokote, jota käytetään tarvittaessa virallisten suositusten mukaan. Rokote sisältää elävää muunneltua Vaccinia Ankara -virusta, joka ei replikoidu ihmiselimistössä. Imvanexia voidaan antaa myös atooppista ihottumaa sairastaville ja HIV-infektoituneille, joille eivät replikoituvia Vaccinia-viruksia sisältävät rokotteet sovi.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2013

Uutta lääkkeistä: Okriplasmiini

Okriplasmiini on silmän sisään pistettävä valmiste, jota käytetään aikuisten vitreomakulaarisen traktion eli lasiaisvedon hoitoon. Jetrea voi ehkäistä hoitamattoman ja etenevän lasiaisvedon aiheuttamaa näkökyvyn huononemista.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2013

Uutta lääkkeistä: Elvitegraviiri/kobisistaatti/ emtrisitabiini/tenofoviiri

Stribild on integraasinestäjä elvitegraviiria, CYP3A:n estäjä kobisistaattia sekä NRTI-lääke emtrisitabiinia ja tenofoviiria sisältävä HIV-lääke. Valmistetta otetaan yksi tabletti kerran päivässä ruoan kanssa. Hoitoon ei saa liittää muita HIV-lääkkeitä. Valmisteella on lukuisia farmakokineettisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2013

Uutta lääkkeistä: Pertutsumabi

Pertutsumabi on uusi monoklonaalinen vasta-aine HER2-positiivisen, levinneen rintasyövän hoitoon. Sitä annetaan yhdessä trastutsumabin ja dosetakselin kanssa. Pertutsumabi aiheuttaa yhdessä trastutsumabin kanssa HER2-signalointireitin kaksoiseston, ja sen on osoitettu pidentävän potilaiden elinaikaa ilman taudin etenemistä noin puolella vuodella.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2013

Uutta lääkkeistä: Loksapiini

Loksapiini on tarkoitettu skitsofreniaa tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien aikuisten lievän tai keskivaikean agitaation hoitoon. Loksapiini annostellaan kertakäyttöannostimella, ja se on nopeavaikutteinen. Käyttö on sallittu vain valvotuissa sairaalaolosuhteissa.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2013

Uutta lääkkeistä: Linaklotidi

Linaklotidi on tarkoitettu aikuisille keskivaikean tai vaikean ummetuspainotteisen ärtyvän suolen oireyhtymän oireenmukaiseen hoitoon. Se on lumetta tehokkaampi, mutta noin puolet potilaista ei hyödy hoidosta. Hoitavan lääkärin on arvioitava säännöllisesti, onko hoidon jatkaminen perusteltua. Ripuli on erittäin yleinen linaklotidin haitta.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2013

Uutta lääkkeistä: Liksisenatidi

Liksisenatidi on tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitettu, kerran päivässä annosteltava GLP-1-reseptoriagonisti. Se voidaan yhdistää tablettimuotoisten diabeteslääkkeiden ja/tai perusinsuliinin kanssa, jos kyseisillä hoidoilla yhdistettynä ruokavaliohoitoon ja liikuntaan ei saavuteta riittävän hyvää hoitotasapainoa.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2013

Uutta lääkkeistä: Bromelaiinilla rikastettu proteolyyttisten entsyymien konsentraatti

NexoBrid-geeliä käytetään kirurgisen puhdistuksen vaihtoehtona karstan poistoon aikuisille, joilla on syviä toisen ja kolmannen asteen palovammoja. Kyseessä on proteolyyttinen entsyymiliuos, jonka tärkein aineosa on ananaskasvin varresta saatava bromelaiini.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2013

Aflibersepti

Eylea 40 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa, Bayer Pharma AG Aflibersepti on ruiskeena silmän sisään annettava valmiste, jota käytetään aikuisten silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan liittyvien verisuonten epänormaalien uudissuonten hoitoon. Eylea voi auttaa vakauttamaan ja monissa tapauksissa myös parantamaan silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan liittyvää näönmenetystä.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2013

Peglotikaasi

Krystexxa 8 mg konsentraatti infuusioliuosta varten, Savient Pharma Ireland Limited Peglotikaasi on uusi lääke vaikean, kroonisen, huonosti hoitoon reagoivan kihdin hoitoon. Peglotikaasia annetaan laskimonsisäisenä infuusiona 2 viikon välein. Mahdollisten vakavien haittavaikutusten, anafylaksian ja infuusioreaktioiden, vuoksi hoito vaatii esilääkityksen ja seurantaa. Vasta-aineiden muodostuminen voi heikentää lääkkeen tehoa.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: B-ryhmän meningokokkirokote

Bexsero on ensimmäinen rokote B-ryhmän meningokokki-infektioiden ehkäisyyn. Bexsero-rokote on tarkoitettu 2 kuukauden iästä lähtien aktiiviseen immunisaatioon B-ryhmän N. meningitidis -bakteerin aiheuttamaa invasiivista meningokokkisairautta vastaan.