SIC! Lääketietoa Fimeasta

Uutta lääkkeistä

Sisältöjulkaisija

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: Nalmefeeni

Nalmefeenia sisältävä Selincro on tarkoitettu alkoholinkäytön vähentämiseen alkoholiriippuvaisille potilaille yhdistettynä jatkuvaan psykososiaaliseen tukeen. Lääkkeen käyttö voidaan aloittaa, jos korkean riskin alkoholinkäyttö jatkuu edelleen kahden viikon kuluttua potilaan alkuarviosta. Opioidien käyttö on nalmefeenin vasta-aihe.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: Alipogeenitiparvoveekki

Glybera on ensimmäinen EU:ssa markkinoille tullut geeniterapiavalmiste. Sitä käytetään familiaalisen lipoproteiinilipaasin (LPL:n) puutoksen hoitoon potilaille, joilla on ollut vaikeita tai useita haimatulehduksia ruokavalion rasvarajoituksesta huolimatta.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: Teduglutidi

Revestive on ensimmäinen lääkevalmiste lyhytsuolioireyhtymän hoitoon. Vaikuttava aine teduglutidi on ihmisen glukagonin kaltaisen peptidi 2:n analogi. Revestiveä käytetään ihonalaisena injektiona aikuispotilaille edistämään ravintoaineiden ja nesteiden imeytymistä suolistosta.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2012

Perampaneeli

Epilepsialääke Fycompa on tarkoitettu paikallisalkuisten (toissijaisesti yleistyvien tai yleistymättömien) kohtausten liitännäishoitoon. Potilaan hoitovastetta pitää tarkkailla erityisesti silloin, kun samanaikaisesti otettava indusoimaton epilepsialääke vaihdetaan CYP3A-entsyymiä indusoivaan lääkevalmisteeseen ja päinvastoin.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2012

Ruksolitinibi

Jakavi on tarkoitettu primaarista myelofibroosia (krooninen idiopaattinen myelofibroosi) ja polysytemia veran tai essentiellin trombosytoosin jälkeistä myelofibroosia sairastavien aikuispotilaiden oireiden tai sairauteen liittyvän splenomegalian hoitoon. Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat trombosytopenia, anemia sekä neutropenia.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2012

Kritsotinibi

Xalkori on tarkoitettu aikuisille aiemmin hoidetun, edenneen, ei-pienisoluisen keuhkosyövän (NSCLC:n) hoitoon, kun kasvain on positiivinen anaplastisen lymfoomakinaasin (ALK) suhteen. ALK-määritys on tehtävä kasvaimesta asianmukaista menetelmää käyttäen. Lisätietoja tarvitaan vielä sekä lääkkeen tehosta että turvallisuudesta.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2012

Cannabis sativa L.

Sativex on Suomessa ensimmäinen myyntiluvan saanut kannabisvalmiste. Suusumutetta käytetään kohtalaisesta tai vaikea-asteisesta multippeliskleroosista (MS-taudista) johtuvan lihasspastisuuden oireiden lievittämiseen potilaille, joiden kohdalla ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta muilla spastisuutta estävillä lääkkeillä.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2012

Pasireotidi

Signifor on injektiona ihon alle annettava somatostatiinianalogi, jota käytetään Cushingin taudin hoitoon. Pasireotidi sitoutuu ACTH-hormonia erittävien adenoomien somatostatiinireseptoreihin, jolloin ACTH:n eritys estyy ja lisämunuaisten kortisolineritys vähenee.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2012

Piksantroni

Piksantroni on tarkoitettu useaan kertaan uusiutuneen tai hoitoresistentin, aggressiivisen B-soluisen non-Hodgkin-lymfooman (NHL) hoitoon ainoana lääkkeenä (monoterapia). Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat neutropenia sekä anemia.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2012

Vandetanibi

Vandetanibi pidentää leikkaushoidon ulkopuolella olevien, sekä aggressiivista että oireista medullaarista kilpirauhaskarsinoomaa sairastavien potilaiden elinikää. Vandetanibilla on huomattavia sydämeen kohdistuvia haittavaikutuksia. Siitä voi olla vähemmän hyötyä potilaille, joilla ei ole RET-mutaatiota.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2012

Uutta lääkkeistä: Ferumoksitoli

Rienso on laskimoon injektiona annettava rautavalmiste, jota käytetään kroonista munuaistautia sairastavien aikuisten raudanpuuteanemian hoitoon. Ferumoksitoli nostaa aneemisten munuaispotilaiden veren hemoglobiini- ja ferritiinipitoisuuksia merkittävästi suun kautta otettavaa rautavalmistetta tehokkaammin.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2012

Dapagliflotsiini

Dapagliflotsiinia käytetään tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Se on ensimmäinen myyntiluvan saanut natriumin- ja glukoosinkuljettajaproteiinin estäjä. Kyseisen kuljettajaproteiinin eston seurauksena glukoosin imeytyminen munuaisista verenkiertoon vähenee ja glukoosia vuotaa virtsaan, jolloin verensokeri laskee.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2012

Kolistimetaattinatrium

Colobreathe on kolistimetaattinatriumia sisältävä inhalaatiojauhe kystistä fibroosia sairastavien potilaiden Pseudomonas aeruginosan aiheuttaman kroonisen keuhkoinfektion hoitoon. Sen teho on lähes yhtä hyvä kuin nebulisaattorilla annettavan tobramysiinisumutinliuoksen, mutta hengitysteihin kohdistuvat haittavaikutukset ovat yleisempiä.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2012

Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi

Zelboraf-valmistetta käytetään BRAF V600 -mutaatiopositiivisen edenneen melanooman hoitoon. Se tarjoaa uuden hoitomahdollisuuden osaan ennusteeltaan huonoja melanoomia.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2012

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien aiheuttamien oireiden hoitoon hedelmällisessä iässä oleville naisille leikkausta edeltävänä aikana. Lääkettä otetaan suun kautta yksi 5 mg:n tabletti vuorokaudessa. Teholtaan ulipristaaliasetaatti vaikuttaa olevan leuproreliinin veroinen.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2012

Uutta lääkkeistä: Bilastiini

Antihistamiinit ovat eniten käytettyjä allergisen nuhan ja nokkosihottuman lääkkeitä. Myyntiin on äskettäin tullut uutta antihistamiinia, bilastiinia, sisältävä valmiste. Sitä saa ainakin toistaiseksi vain reseptillä, mikä on tyypillistä uusia lääkeaineita sisältäville lääkkeille.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2012

Uutta lääkkeistä: Deksmedetomidiini

Alun perin Suomessa kehitettyä deksmedetomidiinia käytetään rauhoitteena tehohoidossa silloin, kun ei tarvita syvää sedaatiota. Deksmedetomidiinin teho on midatsolaamin ja propofolin vertainen. Tavallisimpia haittoja ovat verenpaineen muutokset sekä sydämen harvalyöntisyys.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2012

Uutta lääkkeistä: 5-aminolevuliinihappo

Ameluz-geeliä käytetään kasvojen ja päänahan alueen aktiinisten keratoosien fotodynaamiseen hoitoon. Iholle levitetty geeli herkistää ihon pahanlaatuiset kohdesolut tietyn aallonpituuden valolle. Tutkimuksissa Ameluz-geeli oli tehokas ja sen haittavaikutukset olivat samankaltaisia kuin muilla markkinoilla olevilla vastaavilla valmisteilla.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2012

Uutta lääkkeistä: Fidaksomisiini

Fidaksomisiinia voidaan käyttää aikuisten Clostridium difficilen aiheuttaman ripulin hoitoon erityisesti silloin, kun suun kautta annettavasta metronidatsolista tai vankomysiinista ei ole apua. Fidaksomisiinilla on samankaltaisia haittavaikutuksia kuin vankomysiinilla. Useimmiten ne kohdistuvat ruoansulatuskanavaan.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2012

Uutta lääkkeistä: Telapreviiri

Telapreviiri on tarkoitettu genotyypin 1 kroonisen C-hepatiitin hoitoon aikuisille, joilla on kompensoitu maksasairaus (kirroosi mukaan lukien). Lääkettä annetaan yhdistelmänä pegyloidun alfainterferonin ja ribaviriinin kanssa. Lääkehoito on aloitettava ja toteutettava kroonisen C-hepatiitin hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.