Uutta lääkkeistä

Sisältöjulkaisija

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 4/2012

Cannabis sativa L.

Sativex on Suomessa ensimmäinen myyntiluvan saanut kannabisvalmiste. Suusumutetta käytetään kohtalaisesta tai vaikea-asteisesta multippeliskleroosista (MS-taudista) johtuvan lihasspastisuuden oireiden lievittämiseen potilaille, joiden kohdalla ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta muilla spastisuutta estävillä lääkkeillä.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2012

Pasireotidi

Signifor on injektiona ihon alle annettava somatostatiinianalogi, jota käytetään Cushingin taudin hoitoon. Pasireotidi sitoutuu ACTH-hormonia erittävien adenoomien somatostatiinireseptoreihin, jolloin ACTH:n eritys estyy ja lisämunuaisten kortisolineritys vähenee.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2012

Piksantroni

Piksantroni on tarkoitettu useaan kertaan uusiutuneen tai hoitoresistentin, aggressiivisen B-soluisen non-Hodgkin-lymfooman (NHL) hoitoon ainoana lääkkeenä (monoterapia). Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat neutropenia sekä anemia.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2012

Vandetanibi

Vandetanibi pidentää leikkaushoidon ulkopuolella olevien, sekä aggressiivista että oireista medullaarista kilpirauhaskarsinoomaa sairastavien potilaiden elinikää. Vandetanibilla on huomattavia sydämeen kohdistuvia haittavaikutuksia. Siitä voi olla vähemmän hyötyä potilaille, joilla ei ole RET-mutaatiota.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3/2012

Uutta lääkkeistä: Ferumoksitoli

Rienso on laskimoon injektiona annettava rautavalmiste, jota käytetään kroonista munuaistautia sairastavien aikuisten raudanpuuteanemian hoitoon. Ferumoksitoli nostaa aneemisten munuaispotilaiden veren hemoglobiini- ja ferritiinipitoisuuksia merkittävästi suun kautta otettavaa rautavalmistetta tehokkaammin.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 4/2012

Dapagliflotsiini

Dapagliflotsiinia käytetään tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Se on ensimmäinen myyntiluvan saanut natriumin- ja glukoosinkuljettajaproteiinin estäjä. Kyseisen kuljettajaproteiinin eston seurauksena glukoosin imeytyminen munuaisista verenkiertoon vähenee ja glukoosia vuotaa virtsaan, jolloin verensokeri laskee.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3/2012

Kolistimetaattinatrium

Colobreathe on kolistimetaattinatriumia sisältävä inhalaatiojauhe kystistä fibroosia sairastavien potilaiden Pseudomonas aeruginosan aiheuttaman kroonisen keuhkoinfektion hoitoon. Sen teho on lähes yhtä hyvä kuin nebulisaattorilla annettavan tobramysiinisumutinliuoksen, mutta hengitysteihin kohdistuvat haittavaikutukset ovat yleisempiä.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3/2012

Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi

Zelboraf-valmistetta käytetään BRAF V600 -mutaatiopositiivisen edenneen melanooman hoitoon. Se tarjoaa uuden hoitomahdollisuuden osaan ennusteeltaan huonoja melanoomia.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2012

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien aiheuttamien oireiden hoitoon hedelmällisessä iässä oleville naisille leikkausta edeltävänä aikana. Lääkettä otetaan suun kautta yksi 5 mg:n tabletti vuorokaudessa. Teholtaan ulipristaaliasetaatti vaikuttaa olevan leuproreliinin veroinen.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2012

Uutta lääkkeistä: Bilastiini

Antihistamiinit ovat eniten käytettyjä allergisen nuhan ja nokkosihottuman lääkkeitä. Myyntiin on äskettäin tullut uutta antihistamiinia, bilastiinia, sisältävä valmiste. Sitä saa ainakin toistaiseksi vain reseptillä, mikä on tyypillistä uusia lääkeaineita sisältäville lääkkeille.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 2/2012

Uutta lääkkeistä: Deksmedetomidiini

Alun perin Suomessa kehitettyä deksmedetomidiinia käytetään rauhoitteena tehohoidossa silloin, kun ei tarvita syvää sedaatiota. Deksmedetomidiinin teho on midatsolaamin ja propofolin vertainen. Tavallisimpia haittoja ovat verenpaineen muutokset sekä sydämen harvalyöntisyys.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2012

Uutta lääkkeistä: 5-aminolevuliinihappo

Ameluz-geeliä käytetään kasvojen ja päänahan alueen aktiinisten keratoosien fotodynaamiseen hoitoon. Iholle levitetty geeli herkistää ihon pahanlaatuiset kohdesolut tietyn aallonpituuden valolle. Tutkimuksissa Ameluz-geeli oli tehokas ja sen haittavaikutukset olivat samankaltaisia kuin muilla markkinoilla olevilla vastaavilla valmisteilla.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2012

Uutta lääkkeistä: Fidaksomisiini

Fidaksomisiinia voidaan käyttää aikuisten Clostridium difficilen aiheuttaman ripulin hoitoon erityisesti silloin, kun suun kautta annettavasta metronidatsolista tai vankomysiinista ei ole apua. Fidaksomisiinilla on samankaltaisia haittavaikutuksia kuin vankomysiinilla. Useimmiten ne kohdistuvat ruoansulatuskanavaan.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2012

Uutta lääkkeistä: Telapreviiri

Telapreviiri on tarkoitettu genotyypin 1 kroonisen C-hepatiitin hoitoon aikuisille, joilla on kompensoitu maksasairaus (kirroosi mukaan lukien). Lääkettä annetaan yhdistelmänä pegyloidun alfainterferonin ja ribaviriinin kanssa. Lääkehoito on aloitettava ja toteutettava kroonisen C-hepatiitin hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 1/2012

Uutta lääkkeistä: Belimumabi

Belimumabi on ensimmäinen systeemisen lupus erythematosuksen (SLE) hoitoon hyväksytty biologinen lääke. Sitä voidaan käyttää lisälääkkeenä niille aikuispotilaille, joilla on hyvin aktiivinen autovasta-ainepositiivinen SLE huolimatta tavanomaisesta hoidosta. Lisätietoja tarvitaan kuitenkin edelleen sekä lääkkeen tehosta että turvallisuudesta.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2012

Uutta lääkkeistä: Dihydroartemisiini, piperakiini

Eurartesim on dihydroartemisiinia ja piperakiinia sisältävä yhdistelmälääke malariaan. Sitä otetaan yksi annos kolmena peräkkäisenä päivänä. Tutkimuksissa Eurartesim-hoidolla saatiin yhtä hyvä tulos kuin vertailuhoidoilla. Piperakiinin aiheuttama sydämen impulssinjohtumisen hidastuminen voi johtaa hengenvaarallisiin sydämen rytmihäiriöihin.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2012

Uutta lääkkeistä: Telavansiini

Telavansiini on aikuisille tarkoitettu laskimoon annosteltava bakteerilääke metisilliinille vastustuskykyisen Staphylococcus aureuksen (MRSA) aiheuttaman sairaalakeuhkokuumeen hoitoon. Tähän asti potilaita on hoidettu vankomysiinillä, linetsolidilla tai teikoplaniinilla. Uusi lääke on vaihtoehto melko harvinaisen, hengenvaarallisen sairauden hoitoon.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2012

Uutta lääkkeistä: Tobramysiini

TOBI Podhaler on inhaloitavan tobramysiinin uusi valmistemuoto kystistä fibroosia sairastavien potilaiden Pseudomonas aeruginosan aiheuttaman kroonisen keuhkoinfektion hoitoon. Sen teho on vastaava kuin nebulisaattorilla annettavalla tobramysiinisumutinliuoksen, mutta hengitysteihin kohdistuvat haittavaikutukset ovat yleisempiä.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 4/2011

Uutta lääkkeistä: Hydrokortisoni

Plenadren on pitkävaikutteinen hydrokortisonitabletti aikuispotilaiden lisämunuaisten vajaatoiminnan hoitoon. Tutkimuksissa Plenadrenia kerran päivässä saaneiden potilaiden seerumin kortisolipitoisuudet olivat keskimäärin 20 % pienemmät kuin tavanomaista hydrokortisonia saaneiden potilaiden. Erolla ei kuitenkaan ollut vaikutusta potilaiden vointiin.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2011

Uutta lääkkeistä: Ipilimumabi

Ipilimumabi on uusi biologinen lääke levinneen melanooman hoitoon potilaille, jotka ovat jo saaneet aiempaa syövän hoitoa. Ipilimumabin vaikutusmekanismi on immunologinen. Sen on osoitettu pidentävän edennyttä melanoomaa sairastavien potilaiden elinaikaa usealla kuukaudella. Valmisteella on huomattavia, erityisesti immunologisia haittavaikutuksia.