SIC! Lääketietoa Fimeasta

Julkaistu numerossa 1/2011

Siksi Sic!

Siksi Sic!

Sic! on tarkoitettu kanavaksi, jolla Fimean asiantuntijat voivat välittää lääketietoa terveydenhuollon ammattilaisille. Lehden ensisijaisena tavoitteena on toimia luotettavana lääketiedon jakajana.

Sic! tuli Fimean uuden lääketietolehden nimeksi Fimean henkilöstön nimikilpailun kautta. Ehdotuksen takana on pitkään lääkealalla toiminut ylilääkäri Pekka Eränkö, joka ideoi aikoinaan myös Sic!-lehden edeltäjän, TABUn nimen.

Reseptilatinasta tuttu Sic!-ilmaus käännetään suomeksi ”juuri näin!” ja sen tarkoituksena on terästää reseptin lukijan tarkkaavaisuutta. Lääketietolehden nimeksi Sic! sopii hyvin, koska se avautuu helposti kohderyhmälle, on iskevä sekä visuaalisesti hyvin erottuva.

TABU-lehti ilmestyi viimeksi lokakuussa 2009 ja sen välittämää lääketietoa on lukijapalautteen mukaan jo ehditty kaivata. Sic!-lehden pääasiallisena tehtävänä on välittää puolueetonta sekä ajankohtaista asiantuntijatietoa lääkkeistä ja niiden järkevästä käytöstä. Lisäksi lehdessä tuodaan Fimeaa tutummaksi organisaationa ja asiantuntijoidensa kautta.

Lehden toimitusneuvostossa on jäseniä Fimean eri toiminnoista. Lehden sisältöä tuottavat pääasiassa Fimean omat asiantuntijat, mutta artikkeleita voidaan pyytää myös ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Lehden pääartikkelit liittyvät kunkin numeron teemaan. Ensimmäisen lehden teemoiksi valittiin iäkkäiden lääkehoito ja lääkkeiden haittavaikutukset niiden ajankohtaisuuden vuoksi.

Painettu lehti ilmestyy neljästi vuodessa. Painetun lehden sisältö on suomen- ja osin ruotsinkielistä. Painetun lehden lisäksi julkaistaan verkkolehteä, jota päivitetään tarpeen mukaan ajankohtaisilla artikkeleilla. Englanninkielinen aineisto julkaistaan ainoastaan verkkolehdessä.

Lehti on edelleen vastaanottajilleen maksuton eikä lehdessä julkaista maksullisia mainoksia.

Ilmassa oli historian havinaa, kun ylilääkäri Pekka Eränkö vastaanotti ylijohtajalta nimikilpailun onnittelukukat ja lahjakortin. Sinikka Rajaniemi kertoi saaneensa aikoinaan työpaikalleen Sosiaali- ja terveyshallituksesta postia ja saatteen Pekan allekirjoittamana. Posti oli myös tallessa ja käsillä. Kyseessä oli ensimmäinen TABU-lehden numero vuodelta 1992, jonka vastaavana toimittajana Pekka toimi. Numerossa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita muun muassa otsikolla "Lääkemyynti kasvaa - itsehoito lisääntyy".

Sic!-lehden vastaavana päätoimittajana toimii ylijohtaja Sinikka Rajaniemi. Lehden toimituksessa työskentelevät lääketieteellinen päätoimittaja Annikka Kalliokoski, tiedottaja Katja Lindgren-Äimänen, viestintäassistentti Petra Nylund, verkkotoimittaja Elina Norros ja sihteeri Pirkko Ervasti.

Toimitusneuvostossa ovat edellä mainittujen lisäksi Irmeli Happonen, Jaana Kallio, Sari Koski, Pekka Kurki, Kari S. Lankinen, Tuomo Lapveteläinen, Hanna Leskinen, Erkki Palva, Eija Pelkonen, Piia Peura ja Paula Salmikangas.