Uutiskirjeselitysteksti

Verkkolehdessä julkaistaan artikkeleita uusista lääkkeistä ja muista ajankohtaisista aiheista myös painettujen numeroiden ilmestymisen välillä.

Tilaa Sic!-lehden uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat sähköpostiisi tiedon uusista artikkeleista heti niiden ilmestyttyä.

Sisältöjulkaisija

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa

Sotagliflotsiini

Sotagliflotsiinia käytetään insuliinihoidon lisänä parantamaan glukoositasapainoa tyypin 1 diabetesta sairastavilla aikuisilla, joilla on ylipainoa. Hoito kuuluu aloittaa tyypin 1 diabeteksen hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla lokakuussa

Lokakuussa ehdotettiin myyntilupaa ensimmäiselle Ebola-rokotteelle ja rintasyöpälääke letrotsolia tuli taas saataville. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Biologiset lääkkeet
Tarjolla verkossa

Biologisten lääkkeiden automaattista lääkevaihtoa voitaisiin laajentaa lääkitysturvallisuuden vaarantumatta

Biologiset lääkkeet ovat pääsääntöisesti kalliita ja niiden käyttö lisää merkittävästi lääkekustannuksia. Biologisten lääkkeiden lääkevaihto apteekeissa edistäisi edullisimman biologisen valmisteen valintaa, lisäisi hintakilpailua ja toisi kaivattua tasapainoa lääkekustannuksiin. Lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi erityisesti annostelulaitteen käyttöön liittyvä neuvonta olisi kuitenkin merkittävässä roolissa.

Teemat
Tarjolla verkossa

Geenitestien kehittyvä lainsäädäntö

Terveyteen liittyvät geenitestit ovat lainsäädännön näkökulmasta niin sanottuja in vitro -diagnostisia lääkinnällisiä laitteita, joille ei ole lääkkeiden myyntiluvan kaltaista arviointiprosessia, vaan markkinoille saattaminen perustuu CE-merkintään. Tätä ennen valmistajan on näytettävä toteen tuotteen turvallisuus, käyttötarkoitukseen sopivuus ja suorituskyky.

Ex tempore
Tarjolla verkossa

Kela: Lääkemääräyspalautteita lähtee lääkäreille vielä marraskuussa

Kelan vuosittainen lääkemääräyspalaute koskee tänä vuonna oksikodonin ja fentanyylin käyttöä avohoidossa. Lääkemääräyspalautteen tarkoituksena on edistää järkevää lääkehoitoa.

Ex tempore
Tarjolla verkossa

Eläinkokeettomilla tutkimusmenetelmillä ennustavampaa tietoa turvallisuudesta ja tehosta

Eläinkokeettomilla tutkimusmenetelmillä voidaan tuottaa tietoa lääkkeiden, kemikaalien, elintarvikkeiden ja lääkinnällisten laitteiden turvallisuudesta sekä lääkkeiden vaikutusmekanismeista. Viranomaiset suhtautuvat myönteisesti eläinkokeettomien menetelmien käyttöönottoon.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla syyskuussa

Syyskuussa havaittiin toimintaongelmia Emerade-adrenaliinikynissä ja vedettiin raniditiinia sisältäviä valmisteita pois apteekeista laatuongelmien vuoksi. Myyntilupaa esitettiin seitsemälle uudelle keskitetyn myyntilupaprosessin valmisteelle. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Ex tempore
Tarjolla verkossa

Liposomaaliset ja perinteiset vesipohjaiset injektiovalmisteet eivät ole keskenään vaihtokelpoisia

Samaa vaikuttavaa ainetta sisältäviä lääkevalmisteita voi olla saatavilla sekä liposomaalisena että ei-liposomaalisena formulaationa. Nämä valmisteet eivät turvallisuussyistä ole kuitenkaan keskenään vaihtokelpoisia. Terveydenhuollossa tämän asian muistaminen edistää lääkitysturvallisuutta.

Fimean toiminta
Tarjolla verkossa

Lääkäreiden kaipaama tieto lääkkeiden saatavuudesta on kohta käsillä

Lääkkeiden saatavuushäiriöt tuskastuttavat niin lääkärin vastaanotolla kuin apteekeissakin. Saatavuushäiriöihin vaikuttaa moni asia, mutta ongelmana on myös, ettei lääkäreillä ole ajantasaista tietoa siitä, mitä valmisteita on saatavilla ja mitä ei. Parempia aikoja on tämän osalta onneksi luvassa. Tieto lääkkeiden saatavuudesta tulee osaksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean uudistettua lääkehakupalvelua.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla kesä-, heinä- ja elokuussa

Kesän aikana on puollettu myyntilupaa ensimmäiselle, kasvaimen histologiasta riippumattomalle syöpälääkkeelle sekä varoitettu rintasyöpälääke letrotsolin saatavuuden olevan rajoitettua. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Lääkkeiden haittavaikutukset
Tarjolla verkossa

Serotoniinin takaisinottoa estävien masennuslääkkeiden aiheuttamat seksuaalihaitat voivat jatkua lääkkeen lopetuksen jälkeen

Euroopan lääketurvakomitean arvioinnin perusteella SSRI- ja SNRI-lääkkeiden tuotetiedot päivitetään. Tuotetietoihin lisätään uusin tietämys seksuaalitoimintojen häiriöiden pitkäkestoisuuden osalta.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla toukokuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on toukokuussa esittänyt myyntilupaa neljälle uudelle lääkevalmisteelle ja eläinlääkekomitea kahdelle uudelle eläinlääkevalmisteelle. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Lääkehoitojen arviointi
Tarjolla verkossa

Vältettävien lääkkeiden käyttö on vähentynyt iäkkäillä

Fimea seuraa lääkkeiden käytön ja kustannusten kehitystä ikääntyvässä väestössä. Indikaattoritiedon perusteella iäkkäillä vältettävien lääkkeiden käyttö on vähentynyt. Monilääkityksen yleisyydessä ja lääkekustannuksissa ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittävää muutosta. Lääkevaihdon sivuuttamisen aiheuttamat kustannukset ovat huomattavat, mutta pysyneet ennallaan kahden viime vuoden aikana.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla huhtikuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on huhtikuussa esittänyt myyntilupaa 13 uudelle lääkevalmisteelle. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Teemat
Tarjolla verkossa

Lääkehoidon turvallinen toteutus – eri ammattilaisten roolit

Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen edellyttää koulutettuja ammattitaitoisia ammattihenkilöitä, jatkuvaa paneutuvaa esimiestyötä ja henkilökunnan osaamisen seuraamista ja varmistamista.

Näkökulma
Tarjolla verkossa

Näin teen parhaani: lääkäri ja farmaseutti kertovat, miten edistävät turvallista ja järkevää lääkehoitoa

Lääkäri Ilona Mikkola ja farmaseutti Anna Lovén kertovat, kuinka he lääkärinä ja farmasistina huomioivat työssään lääkehoitoihin liittyviä riskejä ja edistävät järkevää lääkehoitoa.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla maaliskuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on maaliskuussa esittänyt myyntilupaa yhdelle uudelle lääkevalmisteelle ja eläinlääkekomitea kahdelle uudelle eläinlääkevalmisteelle. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Eläinlääkkeet
Tarjolla verkossa

Eläinlääkkeiden haittavaikutukset 2018

Fimea vastaanotti 414 eläinten lääkitsemistä koskevaa haittavaikutusilmoitusta vuonna 2018.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla helmikuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on helmikuussa esittänyt myyntilupaa yhteensä kahdeksalle uudelle lääkevalmisteelle ja eläinlääkekomitea viidelle eläinlääkevalmisteelle. Lisäksi muun muassa Euroopan komissio antoi linjaukset lääkkeiden saatavuusongelmien ehkäisemiseksi ja Fimea on mukana uudessa EU:n rahoittamassa STARS-hankkeessa. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Näkökulma
Tarjolla verkossa

Helpot rokotteet on jo keksitty, jäljellä on vain haastavia ja vieläkin haastavampia – tapaus Dengvaxian oppitunnit

Rokotetta denguevirusta vastaan on odotettu vuosikymmeniä aina siitä lähtien, kun virus 1950-luvulla löydettiin. Rokotteen kehitystyö on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi, osin siitä syystä, että denguen vakavan tautimuodon patogeneesiä ei tunneta riittävästi.