Uutiskirjeselitysteksti

Verkkolehdessä julkaistaan artikkeleita uusista lääkkeistä ja muista ajankohtaisista aiheista myös painettujen numeroiden ilmestymisen välillä.

Tilaa Sic!-lehden uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat sähköpostiisi tiedon uusista artikkeleista heti niiden ilmestyttyä.

Sisältöjulkaisija

Fimean toiminta
Tarjolla verkossa

Lääkäreiden kaipaama tieto lääkkeiden saatavuudesta on kohta käsillä

Lääkkeiden saatavuushäiriöt tuskastuttavat niin lääkärin vastaanotolla kuin apteekeissakin. Saatavuushäiriöihin vaikuttaa moni asia, mutta ongelmana on myös, ettei lääkäreillä ole ajantasaista tietoa siitä, mitä valmisteita on saatavilla ja mitä ei. Parempia aikoja on tämän osalta onneksi luvassa. Tieto lääkkeiden saatavuudesta tulee osaksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean uudistettua lääkehakupalvelua.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla kesä-, heinä- ja elokuussa

Kesän aikana on puollettu myyntilupaa ensimmäiselle, kasvaimen histologiasta riippumattomalle syöpälääkkeelle sekä varoitettu rintasyöpälääke letrotsolin saatavuuden olevan rajoitettua. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Lääkkeiden haittavaikutukset
Tarjolla verkossa

Serotoniinin takaisinottoa estävien masennuslääkkeiden aiheuttamat seksuaalihaitat voivat jatkua lääkkeen lopetuksen jälkeen

Euroopan lääketurvakomitean arvioinnin perusteella SSRI- ja SNRI-lääkkeiden tuotetiedot päivitetään. Tuotetietoihin lisätään uusin tietämys seksuaalitoimintojen häiriöiden pitkäkestoisuuden osalta.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla toukokuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on toukokuussa esittänyt myyntilupaa neljälle uudelle lääkevalmisteelle ja eläinlääkekomitea kahdelle uudelle eläinlääkevalmisteelle. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Lääkehoitojen arviointi
Tarjolla verkossa

Vältettävien lääkkeiden käyttö on vähentynyt iäkkäillä

Fimea seuraa lääkkeiden käytön ja kustannusten kehitystä ikääntyvässä väestössä. Indikaattoritiedon perusteella iäkkäillä vältettävien lääkkeiden käyttö on vähentynyt. Monilääkityksen yleisyydessä ja lääkekustannuksissa ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittävää muutosta. Lääkevaihdon sivuuttamisen aiheuttamat kustannukset ovat huomattavat, mutta pysyneet ennallaan kahden viime vuoden aikana.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla huhtikuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on huhtikuussa esittänyt myyntilupaa 13 uudelle lääkevalmisteelle. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Teemat
Tarjolla verkossa

Lääkehoidon turvallinen toteutus – eri ammattilaisten roolit

Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen edellyttää koulutettuja ammattitaitoisia ammattihenkilöitä, jatkuvaa paneutuvaa esimiestyötä ja henkilökunnan osaamisen seuraamista ja varmistamista.

Näkökulma
Tarjolla verkossa

Näin teen parhaani: lääkäri ja farmaseutti kertovat, miten edistävät turvallista ja järkevää lääkehoitoa

Lääkäri Ilona Mikkola ja farmaseutti Anna Lovén kertovat, kuinka he lääkärinä ja farmasistina huomioivat työssään lääkehoitoihin liittyviä riskejä ja edistävät järkevää lääkehoitoa.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla maaliskuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on maaliskuussa esittänyt myyntilupaa yhdelle uudelle lääkevalmisteelle ja eläinlääkekomitea kahdelle uudelle eläinlääkevalmisteelle. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Eläinlääkkeet
Tarjolla verkossa

Eläinlääkkeiden haittavaikutukset 2018

Fimea vastaanotti 414 eläinten lääkitsemistä koskevaa haittavaikutusilmoitusta vuonna 2018.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla helmikuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on helmikuussa esittänyt myyntilupaa yhteensä kahdeksalle uudelle lääkevalmisteelle ja eläinlääkekomitea viidelle eläinlääkevalmisteelle. Lisäksi muun muassa Euroopan komissio antoi linjaukset lääkkeiden saatavuusongelmien ehkäisemiseksi ja Fimea on mukana uudessa EU:n rahoittamassa STARS-hankkeessa. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Näkökulma
Tarjolla verkossa

Helpot rokotteet on jo keksitty, jäljellä on vain haastavia ja vieläkin haastavampia – tapaus Dengvaxian oppitunnit

Rokotetta denguevirusta vastaan on odotettu vuosikymmeniä aina siitä lähtien, kun virus 1950-luvulla löydettiin. Rokotteen kehitystyö on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi, osin siitä syystä, että denguen vakavan tautimuodon patogeneesiä ei tunneta riittävästi.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa

Dengvaxia

Euroopan komissio myönsi 12.12.2018 myyntiluvan ensimmäiselle denguekuumetta vastaan tarkoitetulle rokotteelle. Dengvaxia-valmistetta voidaan käyttää sellaisten 9–45-vuotiaiden henkilöiden rokottamiseen, jotka elävät endeemisillä alueilla ja joilla on jo ennestään ollut denguevirusinfektio.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa

Glibenklamidi

Amglidia on glibenklamidia sisältävä oraalisuspensio, joka on tarkoitettu vastasyntyneiden, imeväisten ja lasten neonataalidiabeteksen hoitoon. Sulfonyyliureoiden on osoitettu olevan tehokkaita potilailla, joilla on beetasolun kalium-ATP-kanavaproteiinigeenien mutaatioista johtuva diabetes tai kromosomialueen 6q24 poikkeavuudesta johtuva ohimenevä neonataalidiabetes.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla tammikuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on esittänyt myyntilupaa tammikuussa yhteensä kuudelle uudelle lääkevalmisteelle. Lisäksi muun muassa verenpainelääkkeitä vedettiin pois markkinoilta ja Fimea käynnisti kuulemisen luokitteluasiassa.Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Järkeä lääkehoitoon
Tarjolla verkossa

Lääkehoitoa kehitetään moniammatillisesti KYSin päivystyksessä – potilas aktiivisesti mukana

Tietämättömyys potilaan kotona käyttämistä lääkkeistä on riski potilasturvallisuudelle. Sairaalahoitoon saapuneista 10–30 %:lla hoidon syy on liittynyt lääkitysongelmaan. Kiinnittämällä tarkempaa huomiota potilaan kotona käyttämiin lääkkeisiin voidaan havaita lääkitysongelmia ja lisätä potilasturvallisuutta.

Teemat
Tarjolla verkossa

Lääkettä lapselle – käytännön niksit puntarissa

Lapsen lääkitseminen ei ole aina yksinkertaista tai helppoa. Lapsi saattaa kieltäytyä lääkkeestä jännittävän tilanteen, aiempien muistikuvien tai lääkkeen epämiellyttävän maun vuoksi. Kaikki käytännön niksit lapsen lääkitsemiseen eivät kuitenkaan edistä oikeaa lääkehoitoa toivotulla tavalla. Osa nikseistä voi johtaa lääkevalmisteen tehon tai laadun heikkenemiseen tai osa lääkkeestä voi jäädä ottamatta.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla marras–joulukuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on esittänyt myyntilupaa marras- ja joulukuussa yhteensä 11 uudelle lääkevalmisteelle. Lisäksi verenpainelääkkeinä käytettäviin sartaaneihin liittyviä epäpuhtauksia selvitetään edelleen. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Lääkealan toimijoiden valvonta
Tarjolla verkossa

Ohjaukselle ja yhteistyölle tarvetta verikeskustoiminnan vaatimusten tarkennuttua

Helmikuusta 2018 alkaen verikeskuksia ovat koskeneet tarkentuneet vaatimukset: hyviä toimintatapoja koskevat ohjeistot (ns. Good Practice Guidelines, GPG). Fimea kartoitti suomalaisten verikeskusten nykytilaa kyselyllä. Vastausten perusteella osa vaatimuksista täyttyy hyvin, osa edellyttää vielä työstämistä.

Fimean toiminta
Tarjolla verkossa

Lääkekasvatussivusto tarjoaa tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä

Lääkekasvatus on lääkkeiden oikean käytön opettamista lapsille. Lääkekasvatussivusto www.laakekasvatus.fi tarjoaa valmista opetusmateriaalia peruskoulun opettajille ympäristöopin ja terveystiedon tunneille. Lisäksi sivustolla löytyy yleistietoa lääkkeistä ja tyypillisistä lasten sairauksista meille jokaiselle. Koululaiset pääsevät pelaamaan sivustolla omaa TroppiOppi-peliä. Suomenkielisen sivuston rinnalla toimivat ruotsinkielinen ja suppeampi englanninkielinen sivusto. Sivustoa ylläpitää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.