SIC! Lääketietoa Fimeasta

Uutiskirjeselitysteksti

Verkkolehdessä julkaistaan artikkeleita uusista lääkkeistä ja muista ajankohtaisista aiheista myös painettujen numeroiden ilmestymisen välillä.

Tilaa Sic!-lehden uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat sähköpostiisi tiedon uusista artikkeleista heti niiden ilmestyttyä.

Sisältöjulkaisija

Ajankohtaista lääkealalla
alt=

Ajankohtaista lääkealalla joulukuussa

Joulukuussa ehdotettiin myyntilupaa viidelle uudelle lääkevalmisteelle ja valmistauduttiin lääkinnällisten laitteiden valvonnan siirtoon Valvirasta Fimeaan. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Ajankohtaista lääkealalla
alt=

Ajankohtaista lääkealalla marraskuussa

Marraskuussa ehdotettiin myyntilupaa seitsemälle uudelle lääkevalmisteelle. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Fimean toiminta
Aasialainen mies työskentelee viljelmillä.

Euroopan lääkeviraston kautta arvioituja lääkkeitä EU:n ulkopuolelle

Vuonna 2004 Euroopan lääkevirasto (EMA) ja Maailman terveysjärjestö WHO ottivat käyttöön menettelyn, jonka tarkoitus on tuoda kansanterveyden kannalta merkittäviä lääkkeitä kehitysmaiden ja vähän kehittyneiden maiden markkinoille. Menettely tunnetaan nimellä artikla 58.

Ex tempore
alt=

PET-lääkevalmisteet paljastavat muun muassa syöpiä ja Alzheimeria

Positroniemissiotomografia (PET) on lyhytikäisiä radioaktiivisia isotooppeja käyttävä leikekuvaus-menetelmä, joka perustuu isotoopilla leimatun radiolääkkeen positronihajoamisen mittaamiseen kohde-elimessä.

Uutta lääkkeistä
alt=

Atetsolitsumabi

Atetsolitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine, jonka vaikutusmekanismi perustuu PD-L1-estoon. Atetsolitsumabi on ensimmäinen immuno-onkologinen lääkeaine, jolle on myönnetty myyntilupa rintasyövän hoitoon.

Uutta lääkkeistä
alt=

Larotrektinibi

Larotrektinibi on ensimmäinen histologiasta riippumaton kiinteiden kasvainten hoitoon myyntiluvan saanut lääke, jonka kohteena on NTRK-fuusiogeeni. Larotrektinibi on tarkoitettu paikallisesti edenneen, levinneen tai leikkaushoidon ulkopuolella olevien kiinteiden kasvainten hoitoon muiden hoitojen ollessa tehottomia.

Uutta lääkkeistä
alt=

Sotagliflotsiini

Sotagliflotsiinia käytetään insuliinihoidon lisänä parantamaan glukoositasapainoa tyypin 1 diabetesta sairastavilla aikuisilla, joilla on ylipainoa. Hoito kuuluu aloittaa tyypin 1 diabeteksen hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Ajankohtaista lääkealalla
alt=

Ajankohtaista lääkealalla lokakuussa

Lokakuussa ehdotettiin myyntilupaa ensimmäiselle Ebola-rokotteelle ja rintasyöpälääke letrotsolia tuli taas saataville. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Biologiset lääkkeet
alt=

Biologisten lääkkeiden automaattista lääkevaihtoa voitaisiin laajentaa lääkitysturvallisuuden vaarantumatta

Biologiset lääkkeet ovat pääsääntöisesti kalliita ja niiden käyttö lisää merkittävästi lääkekustannuksia. Biologisten lääkkeiden lääkevaihto apteekeissa edistäisi edullisimman biologisen valmisteen valintaa, lisäisi hintakilpailua ja toisi kaivattua tasapainoa lääkekustannuksiin. Lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi erityisesti annostelulaitteen käyttöön liittyvä neuvonta olisi kuitenkin merkittävässä roolissa.

Teemat
Nainen työskentelee laboratoriossa.

Geenitestien kehittyvä lainsäädäntö

Terveyteen liittyvät geenitestit ovat lainsäädännön näkökulmasta niin sanottuja in vitro -diagnostisia lääkinnällisiä laitteita, joille ei ole lääkkeiden myyntiluvan kaltaista arviointiprosessia, vaan markkinoille saattaminen perustuu CE-merkintään. Tätä ennen valmistajan on näytettävä toteen tuotteen turvallisuus, käyttötarkoitukseen sopivuus ja suorituskyky.

Ex tempore
alt=

Kela: Lääkemääräyspalautteita lähtee lääkäreille vielä marraskuussa

Kelan vuosittainen lääkemääräyspalaute koskee tänä vuonna oksikodonin ja fentanyylin käyttöä avohoidossa. Lääkemääräyspalautteen tarkoituksena on edistää järkevää lääkehoitoa.

Ex tempore
alt=

Eläinkokeettomilla tutkimusmenetelmillä ennustavampaa tietoa turvallisuudesta ja tehosta

Eläinkokeettomilla tutkimusmenetelmillä voidaan tuottaa tietoa lääkkeiden, kemikaalien, elintarvikkeiden ja lääkinnällisten laitteiden turvallisuudesta sekä lääkkeiden vaikutusmekanismeista. Viranomaiset suhtautuvat myönteisesti eläinkokeettomien menetelmien käyttöönottoon.

Ajankohtaista lääkealalla
alt=

Ajankohtaista lääkealalla syyskuussa

Syyskuussa havaittiin toimintaongelmia Emerade-adrenaliinikynissä ja vedettiin raniditiinia sisältäviä valmisteita pois apteekeista laatuongelmien vuoksi. Myyntilupaa esitettiin seitsemälle uudelle keskitetyn myyntilupaprosessin valmisteelle. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Ex tempore
alt=

Liposomaaliset ja perinteiset vesipohjaiset injektiovalmisteet eivät ole keskenään vaihtokelpoisia

Samaa vaikuttavaa ainetta sisältäviä lääkevalmisteita voi olla saatavilla sekä liposomaalisena että ei-liposomaalisena formulaationa. Nämä valmisteet eivät turvallisuussyistä ole kuitenkaan keskenään vaihtokelpoisia. Terveydenhuollossa tämän asian muistaminen edistää lääkitysturvallisuutta.

Fimean toiminta
Farmaseutti pitää käsissään lääkepakkauksia.

Lääkäreiden kaipaama tieto lääkkeiden saatavuudesta on kohta käsillä

Lääkkeiden saatavuushäiriöt tuskastuttavat niin lääkärin vastaanotolla kuin apteekeissakin. Saatavuushäiriöihin vaikuttaa moni asia, mutta ongelmana on myös, ettei lääkäreillä ole ajantasaista tietoa siitä, mitä valmisteita on saatavilla ja mitä ei. Parempia aikoja on tämän osalta onneksi luvassa. Tieto lääkkeiden saatavuudesta tulee osaksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean uudistettua lääkehakupalvelua.

Ajankohtaista lääkealalla

Ajankohtaista lääkealalla kesä-, heinä- ja elokuussa

Kesän aikana on puollettu myyntilupaa ensimmäiselle, kasvaimen histologiasta riippumattomalle syöpälääkkeelle sekä varoitettu rintasyöpälääke letrotsolin saatavuuden olevan rajoitettua. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Lääkkeiden haittavaikutukset
alt=

Serotoniinin takaisinottoa estävien masennuslääkkeiden aiheuttamat seksuaalihaitat voivat jatkua lääkkeen lopetuksen jälkeen

Euroopan lääketurvakomitean arvioinnin perusteella SSRI- ja SNRI-lääkkeiden tuotetiedot päivitetään. Tuotetietoihin lisätään uusin tietämys seksuaalitoimintojen häiriöiden pitkäkestoisuuden osalta.

Ajankohtaista lääkealalla

Ajankohtaista lääkealalla toukokuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on toukokuussa esittänyt myyntilupaa neljälle uudelle lääkevalmisteelle ja eläinlääkekomitea kahdelle uudelle eläinlääkevalmisteelle. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Lääkehoitojen arviointi
©Tinpixels

Vältettävien lääkkeiden käyttö on vähentynyt iäkkäillä

Fimea seuraa lääkkeiden käytön ja kustannusten kehitystä ikääntyvässä väestössä. Indikaattoritiedon perusteella iäkkäillä vältettävien lääkkeiden käyttö on vähentynyt. Monilääkityksen yleisyydessä ja lääkekustannuksissa ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittävää muutosta. Lääkevaihdon sivuuttamisen aiheuttamat kustannukset ovat huomattavat, mutta pysyneet ennallaan kahden viime vuoden aikana.

Ajankohtaista lääkealalla

Ajankohtaista lääkealalla huhtikuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on huhtikuussa esittänyt myyntilupaa 13 uudelle lääkevalmisteelle. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!