SIC! Lääketietoa Fimeasta

Tarjolla verkossa

Sisältöjulkaisija

Teemat
©Getty Images/noipornpan

Lääkehoidon turvallinen toteutus – eri ammattilaisten roolit

Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen edellyttää koulutettuja ammattitaitoisia ammattihenkilöitä, jatkuvaa paneutuvaa esimiestyötä ja henkilökunnan osaamisen seuraamista ja varmistamista.

Näkökulma
©Getty Images/Kubkoo

Näin teen parhaani: lääkäri ja farmaseutti kertovat, miten edistävät turvallista ja järkevää lääkehoitoa

Lääkäri Ilona Mikkola ja farmaseutti Anna Lovén kertovat, kuinka he lääkärinä ja farmasistina huomioivat työssään lääkehoitoihin liittyviä riskejä ja edistävät järkevää lääkehoitoa.

Ajankohtaista lääkealalla

Ajankohtaista lääkealalla maaliskuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on maaliskuussa esittänyt myyntilupaa yhdelle uudelle lääkevalmisteelle ja eläinlääkekomitea kahdelle uudelle eläinlääkevalmisteelle. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Eläinlääkkeet
©Getty Images/Pekic

Eläinlääkkeiden haittavaikutukset 2018

Fimea vastaanotti 414 eläinten lääkitsemistä koskevaa haittavaikutusilmoitusta vuonna 2018.

Ajankohtaista lääkealalla

Ajankohtaista lääkealalla helmikuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on helmikuussa esittänyt myyntilupaa yhteensä kahdeksalle uudelle lääkevalmisteelle ja eläinlääkekomitea viidelle eläinlääkevalmisteelle. Lisäksi muun muassa Euroopan komissio antoi linjaukset lääkkeiden saatavuusongelmien ehkäisemiseksi ja Fimea on mukana uudessa EU:n rahoittamassa STARS-hankkeessa. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Näkökulma

Helpot rokotteet on jo keksitty, jäljellä on vain haastavia ja vieläkin haastavampia – tapaus Dengvaxian oppitunnit

Rokotetta denguevirusta vastaan on odotettu vuosikymmeniä aina siitä lähtien, kun virus 1950-luvulla löydettiin. Rokotteen kehitystyö on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi, osin siitä syystä, että denguen vakavan tautimuodon patogeneesiä ei tunneta riittävästi.

Uutta lääkkeistä

Dengvaxia

Euroopan komissio myönsi 12.12.2018 myyntiluvan ensimmäiselle denguekuumetta vastaan tarkoitetulle rokotteelle. Dengvaxia-valmistetta voidaan käyttää sellaisten 9–45-vuotiaiden henkilöiden rokottamiseen, jotka elävät endeemisillä alueilla ja joilla on jo ennestään ollut denguevirusinfektio.

Uutta lääkkeistä

Glibenklamidi

Amglidia on glibenklamidia sisältävä oraalisuspensio, joka on tarkoitettu vastasyntyneiden, imeväisten ja lasten neonataalidiabeteksen hoitoon. Sulfonyyliureoiden on osoitettu olevan tehokkaita potilailla, joilla on beetasolun kalium-ATP-kanavaproteiinigeenien mutaatioista johtuva diabetes tai kromosomialueen 6q24 poikkeavuudesta johtuva ohimenevä neonataalidiabetes.

Ajankohtaista lääkealalla

Ajankohtaista lääkealalla tammikuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on esittänyt myyntilupaa tammikuussa yhteensä kuudelle uudelle lääkevalmisteelle. Lisäksi muun muassa verenpainelääkkeitä vedettiin pois markkinoilta ja Fimea käynnisti kuulemisen luokitteluasiassa.Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Järkeä lääkehoitoon

Lääkehoitoa kehitetään moniammatillisesti KYSin päivystyksessä – potilas aktiivisesti mukana

Tietämättömyys potilaan kotona käyttämistä lääkkeistä on riski potilasturvallisuudelle. Sairaalahoitoon saapuneista 10–30 %:lla hoidon syy on liittynyt lääkitysongelmaan. Kiinnittämällä tarkempaa huomiota potilaan kotona käyttämiin lääkkeisiin voidaan havaita lääkitysongelmia ja lisätä potilasturvallisuutta.

Teemat
©iStock

Lääkettä lapselle – käytännön niksit puntarissa

Lapsen lääkitseminen ei ole aina yksinkertaista tai helppoa. Lapsi saattaa kieltäytyä lääkkeestä jännittävän tilanteen, aiempien muistikuvien tai lääkkeen epämiellyttävän maun vuoksi. Kaikki käytännön niksit lapsen lääkitsemiseen eivät kuitenkaan edistä oikeaa lääkehoitoa toivotulla tavalla. Osa nikseistä voi johtaa lääkevalmisteen tehon tai laadun heikkenemiseen tai osa lääkkeestä voi jäädä ottamatta.

Ajankohtaista lääkealalla

Ajankohtaista lääkealalla marras–joulukuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on esittänyt myyntilupaa marras- ja joulukuussa yhteensä 11 uudelle lääkevalmisteelle. Lisäksi verenpainelääkkeinä käytettäviin sartaaneihin liittyviä epäpuhtauksia selvitetään edelleen. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Lääkealan toimijoiden valvonta

Ohjaukselle ja yhteistyölle tarvetta verikeskustoiminnan vaatimusten tarkennuttua

Helmikuusta 2018 alkaen verikeskuksia ovat koskeneet tarkentuneet vaatimukset: hyviä toimintatapoja koskevat ohjeistot (ns. Good Practice Guidelines, GPG). Fimea kartoitti suomalaisten verikeskusten nykytilaa kyselyllä. Vastausten perusteella osa vaatimuksista täyttyy hyvin, osa edellyttää vielä työstämistä.

Fimean toiminta
Kuvitus: Tommi Backgren

Lääkekasvatussivusto tarjoaa tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä

Lääkekasvatus on lääkkeiden oikean käytön opettamista lapsille. Lääkekasvatussivusto www.laakekasvatus.fi tarjoaa valmista opetusmateriaalia peruskoulun opettajille ympäristöopin ja terveystiedon tunneille. Lisäksi sivustolla löytyy yleistietoa lääkkeistä ja tyypillisistä lasten sairauksista meille jokaiselle. Koululaiset pääsevät pelaamaan sivustolla omaa TroppiOppi-peliä. Suomenkielisen sivuston rinnalla toimivat ruotsinkielinen ja suppeampi englanninkielinen sivusto. Sivustoa ylläpitää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Järkeä lääkehoitoon
© Fimea

Lääkkeiden käyttäjät kaipaavat aitoa kohtaamista

Ihmisenä ja yksilönä kohtaaminen sekä koko elämäntilanteen huomioiminen pelkkään lääkehoitoon keskittymisen sijaan ovat keskeiset toiveet lääkkeen käyttäjän näkökulmasta terveydenhuollon ammattilaisille. Tämä viesti välittyi puheenvuoroista Lääkeinformaatiofoorumissa 30.10.2018.

Biologiset lääkkeet

Syövän lääkkeet muuttuvat eläviksi – CAR-T-solut tulevat

Syöpäsairauksien lääkehoidossa ovat perinteisten solunsalpaajien rinnalle tulleet kahden viime vuosikymmenen aikana monoklonaaliset vasta-aineet, proteiinikinaasin estäjät ja immunologiset hoidot. Syksyllä 2018 Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan kahdelle täysin uudenlaiselle kehittyneisiin terapioihin kuuluvalle immunologiselle syöpälääkkeelle, CAR-T-soluiksi kutsutuille geneettisesti muokatuille T-soluille.

Kasvirohdoslääkkeet

Käytätkö luontaistuotteita?

Luontaistuotehyllyjen tuotevalikoimat houkuttelevat ostoksille ja markkinoille tuodaan jatkuvasti uusia valmisteita. Ravitsemus, yleiskunto, painonhallinta, lääke, ihon hoito, hiusten pesu – luonnon antimista on moneksi. Oletko koskaan ajatellut tarkemmin, mitä käytät, kun vastaat käyttäväsi luontaistuotteita?

Ajankohtaista lääkealalla

Ajankohtaista lääkealalla lokakuussa

Lokakuussa suositeltiin fluorokinoloniantibioottien käyttöä rajoitettavaksi lääketurvallisuussyistä. Lääkkeiden uusia myyntilupia esitettiin muun muassa perinnöllisen angioedeeman hoitoon ja denguen ennaltaehkäisyyn. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Teemat

Terveysteknologian tuotteiden valvonta – Valvira vastaa kysymyksiin

Lääkealan digitalisoituessa erilaiset sovellukset yleistyvät. Niiden avulla voidaan esimerkiksi helpottaa lääkärin ja potilaan välistä vuorovaikutusta, ylläpitää ajantasaista lääkityslistaa ja muistuttaa lääkkeen otosta. Tarjonnan keskellä tarvitaan silti tiettyä varovaisuutta.

Fimean toiminta

Erityis- ja poikkeuslupamenettelyt on tarkoitettu mahdollistamaan lääkkeen saatavuus poikkeustilanteissa

Myyntiluvallisten lääkevalmisteiden käyttö on potilaan lääkehoidossa aina ensisijainen vaihtoehto. Jos myyntiluvallista lääkettä ei ole tai myyntiluvallisella valmisteella on saatavuushäiriö, potilaan lääkehoito voidaan turvata erityis- ja poikkeuslupamenettelyin.