Tarjolla verkossa

Sisältöjulkaisija

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa

Dengvaxia

Euroopan komissio myönsi 12.12.2018 myyntiluvan ensimmäiselle denguekuumetta vastaan tarkoitetulle rokotteelle. Dengvaxia-valmistetta voidaan käyttää sellaisten 9–45-vuotiaiden henkilöiden rokottamiseen, jotka elävät endeemisillä alueilla ja joilla on jo ennestään ollut denguevirusinfektio.

Uutta lääkkeistä
Tarjolla verkossa

Glibenklamidi

Amglidia on glibenklamidia sisältävä oraalisuspensio, joka on tarkoitettu vastasyntyneiden, imeväisten ja lasten neonataalidiabeteksen hoitoon. Sulfonyyliureoiden on osoitettu olevan tehokkaita potilailla, joilla on beetasolun kalium-ATP-kanavaproteiinigeenien mutaatioista johtuva diabetes tai kromosomialueen 6q24 poikkeavuudesta johtuva ohimenevä neonataalidiabetes.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla tammikuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on esittänyt myyntilupaa tammikuussa yhteensä kuudelle uudelle lääkevalmisteelle. Lisäksi muun muassa verenpainelääkkeitä vedettiin pois markkinoilta ja Fimea käynnisti kuulemisen luokitteluasiassa.Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Järkeä lääkehoitoon
Tarjolla verkossa

Lääkehoitoa kehitetään moniammatillisesti KYSin päivystyksessä – potilas aktiivisesti mukana

Tietämättömyys potilaan kotona käyttämistä lääkkeistä on riski potilasturvallisuudelle. Sairaalahoitoon saapuneista 10–30 %:lla hoidon syy on liittynyt lääkitysongelmaan. Kiinnittämällä tarkempaa huomiota potilaan kotona käyttämiin lääkkeisiin voidaan havaita lääkitysongelmia ja lisätä potilasturvallisuutta.

Teemat
Tarjolla verkossa

Lääkettä lapselle – käytännön niksit puntarissa

Lapsen lääkitseminen ei ole aina yksinkertaista tai helppoa. Lapsi saattaa kieltäytyä lääkkeestä jännittävän tilanteen, aiempien muistikuvien tai lääkkeen epämiellyttävän maun vuoksi. Kaikki käytännön niksit lapsen lääkitsemiseen eivät kuitenkaan edistä oikeaa lääkehoitoa toivotulla tavalla. Osa nikseistä voi johtaa lääkevalmisteen tehon tai laadun heikkenemiseen tai osa lääkkeestä voi jäädä ottamatta.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla marras–joulukuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on esittänyt myyntilupaa marras- ja joulukuussa yhteensä 11 uudelle lääkevalmisteelle. Lisäksi verenpainelääkkeinä käytettäviin sartaaneihin liittyviä epäpuhtauksia selvitetään edelleen. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Lääkealan toimijoiden valvonta
Tarjolla verkossa

Ohjaukselle ja yhteistyölle tarvetta verikeskustoiminnan vaatimusten tarkennuttua

Helmikuusta 2018 alkaen verikeskuksia ovat koskeneet tarkentuneet vaatimukset: hyviä toimintatapoja koskevat ohjeistot (ns. Good Practice Guidelines, GPG). Fimea kartoitti suomalaisten verikeskusten nykytilaa kyselyllä. Vastausten perusteella osa vaatimuksista täyttyy hyvin, osa edellyttää vielä työstämistä.

Fimean toiminta
Tarjolla verkossa

Lääkekasvatussivusto tarjoaa tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä

Lääkekasvatus on lääkkeiden oikean käytön opettamista lapsille. Lääkekasvatussivusto www.laakekasvatus.fi tarjoaa valmista opetusmateriaalia peruskoulun opettajille ympäristöopin ja terveystiedon tunneille. Lisäksi sivustolla löytyy yleistietoa lääkkeistä ja tyypillisistä lasten sairauksista meille jokaiselle. Koululaiset pääsevät pelaamaan sivustolla omaa TroppiOppi-peliä. Suomenkielisen sivuston rinnalla toimivat ruotsinkielinen ja suppeampi englanninkielinen sivusto. Sivustoa ylläpitää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Järkeä lääkehoitoon
Tarjolla verkossa

Lääkkeiden käyttäjät kaipaavat aitoa kohtaamista

Ihmisenä ja yksilönä kohtaaminen sekä koko elämäntilanteen huomioiminen pelkkään lääkehoitoon keskittymisen sijaan ovat keskeiset toiveet lääkkeen käyttäjän näkökulmasta terveydenhuollon ammattilaisille. Tämä viesti välittyi puheenvuoroista Lääkeinformaatiofoorumissa 30.10.2018.

Biologiset lääkkeet
Tarjolla verkossa

Syövän lääkkeet muuttuvat eläviksi – CAR-T-solut tulevat

Syöpäsairauksien lääkehoidossa ovat perinteisten solunsalpaajien rinnalle tulleet kahden viime vuosikymmenen aikana monoklonaaliset vasta-aineet, proteiinikinaasin estäjät ja immunologiset hoidot. Syksyllä 2018 Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan kahdelle täysin uudenlaiselle kehittyneisiin terapioihin kuuluvalle immunologiselle syöpälääkkeelle, CAR-T-soluiksi kutsutuille geneettisesti muokatuille T-soluille.

Kasvirohdoslääkkeet
Tarjolla verkossa

Käytätkö luontaistuotteita?

Luontaistuotehyllyjen tuotevalikoimat houkuttelevat ostoksille ja markkinoille tuodaan jatkuvasti uusia valmisteita. Ravitsemus, yleiskunto, painonhallinta, lääke, ihon hoito, hiusten pesu – luonnon antimista on moneksi. Oletko koskaan ajatellut tarkemmin, mitä käytät, kun vastaat käyttäväsi luontaistuotteita?

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla lokakuussa

Lokakuussa suositeltiin fluorokinoloniantibioottien käyttöä rajoitettavaksi lääketurvallisuussyistä. Lääkkeiden uusia myyntilupia esitettiin muun muassa perinnöllisen angioedeeman hoitoon ja denguen ennaltaehkäisyyn. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Teemat
Tarjolla verkossa

Terveysteknologian tuotteiden valvonta – Valvira vastaa kysymyksiin

Lääkealan digitalisoituessa erilaiset sovellukset yleistyvät. Niiden avulla voidaan esimerkiksi helpottaa lääkärin ja potilaan välistä vuorovaikutusta, ylläpitää ajantasaista lääkityslistaa ja muistuttaa lääkkeen otosta. Tarjonnan keskellä tarvitaan silti tiettyä varovaisuutta.

Fimean toiminta
Tarjolla verkossa

Erityis- ja poikkeuslupamenettelyt on tarkoitettu mahdollistamaan lääkkeen saatavuus poikkeustilanteissa

Myyntiluvallisten lääkevalmisteiden käyttö on potilaan lääkehoidossa aina ensisijainen vaihtoehto. Jos myyntiluvallista lääkettä ei ole tai myyntiluvallisella valmisteella on saatavuushäiriö, potilaan lääkehoito voidaan turvata erityis- ja poikkeuslupamenettelyin.

Ex tempore
Tarjolla verkossa

Lisää rautaa kansalle?

Mistä oikein on kysymys, kun puhutaan ilman anemiaa esiintyvästä raudan puutteesta? Milloin ja miten sitä tulisi hoitaa? Sic!-lehti kysyi ajankohtaiseen aiheeseen neuvoja alan asiantuntijalta.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla syyskuussa

Syyskuussa esitettiin uusia myyntilupia muun muassa migreenin estoon ja verkkokalvon perinnöllisen rappeuman hoitoon. Eläinten lääkintään esitettiin yhtä myyntiluvan laajennusta ja valsartaanivalmisteita koskeva euroopanlaajuinen selvitys laajeni. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Biologiset lääkkeet
Tarjolla verkossa

Biosimilaarit Suomessa - tilannekatsaus 2018

Biosimilaareilla tavoitellaan säästöjä lääkehoidon vaikuttavuuden ja turvallisuuden vaarantumatta. Tavoitteen toteutumiseksi biosimilaareja tulee olla saatavilla, niitä tulee käyttää ja kilpailun tulee laskea sekä alkuperäislääkkeen että biosimilaarin hintaa.

Teemat
Tarjolla verkossa

Älylääkekaapeista turvaa niin potilaille kuin henkilökunnalle

Terveydenhuollon lääkehuollossa on tapahtunut suuria muutoksia viime vuosien aikana ja esimerkiksi älylääkekaapit valtaavat lääkehuoltoa. Sic! haastatteli Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekkari Jouni Ahosta, proviisori Minna Kurttilaa ja dosentti Toivo Naaranlahtea, joilla on kokemusta älylääkekaapeista ja niiden käyttöönotosta.

Teemat
Tarjolla verkossa

Apteekkien verkkopalvelut – lääkkeiden toimittaminen ja lääkeneuvonta uudella aikakaudella

Yhteiskunnan ja terveydenhuollon digitalisoituminen muuttaa myös apteekkien asiakkaiden tarpeita. Verkkopalvelu mahdollistaa apteekkiasioinnin ajasta ja paikasta riippumatta.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla elokuussa

Elokuussa valsartaanilääkkeitä koskevan epäpuhtauden selvittely jatkui ja Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman tavoitteita edistettiin erilaisissa kansallisissa kokouksissa. Kriittisen tärkeitä eläinlääkevalmisteita asetettiin myyntikieltoon myyntiluvan haltijan toimesta ja Fimea antoi markkinointikieltopäätöksen myyntiluvattoman lääkevalmisteen markkinoinnista. Lisäksi uutisoitiin itsehoitolääkkeiden pakkausmerkintöjen täsmentymisestä. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!