Tarjolla verkossa

Sisältöjulkaisija

Fimean toiminta
Tarjolla verkossa

Lääkekasvatussivusto tarjoaa tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä

Lääkekasvatus on lääkkeiden oikean käytön opettamista lapsille. Lääkekasvatussivusto www.laakekasvatus.fi tarjoaa valmista opetusmateriaalia peruskoulun opettajille ympäristöopin ja terveystiedon tunneille. Lisäksi sivustolla löytyy yleistietoa lääkkeistä ja tyypillisistä lasten sairauksista meille jokaiselle. Koululaiset pääsevät pelaamaan sivustolla omaa TroppiOppi-peliä. Suomenkielisen sivuston rinnalla toimivat ruotsinkielinen ja suppeampi englanninkielinen sivusto. Sivustoa ylläpitää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Järkeä lääkehoitoon
Tarjolla verkossa

Lääkkeiden käyttäjät kaipaavat aitoa kohtaamista

Ihmisenä ja yksilönä kohtaaminen sekä koko elämäntilanteen huomioiminen pelkkään lääkehoitoon keskittymisen sijaan ovat keskeiset toiveet lääkkeen käyttäjän näkökulmasta terveydenhuollon ammattilaisille. Tämä viesti välittyi puheenvuoroista Lääkeinformaatiofoorumissa 30.10.2018.

Biologiset lääkkeet
Tarjolla verkossa

Syövän lääkkeet muuttuvat eläviksi – CAR-T-solut tulevat

Syöpäsairauksien lääkehoidossa ovat perinteisten solunsalpaajien rinnalle tulleet kahden viime vuosikymmenen aikana monoklonaaliset vasta-aineet, proteiinikinaasin estäjät ja immunologiset hoidot. Syksyllä 2018 Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan kahdelle täysin uudenlaiselle kehittyneisiin terapioihin kuuluvalle immunologiselle syöpälääkkeelle, CAR-T-soluiksi kutsutuille geneettisesti muokatuille T-soluille.

Kasvirohdoslääkkeet
Tarjolla verkossa

Käytätkö luontaistuotteita?

Luontaistuotehyllyjen tuotevalikoimat houkuttelevat ostoksille ja markkinoille tuodaan jatkuvasti uusia valmisteita. Ravitsemus, yleiskunto, painonhallinta, lääke, ihon hoito, hiusten pesu – luonnon antimista on moneksi. Oletko koskaan ajatellut tarkemmin, mitä käytät, kun vastaat käyttäväsi luontaistuotteita?

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla lokakuussa

Lokakuussa suositeltiin fluorokinoloniantibioottien käyttöä rajoitettavaksi lääketurvallisuussyistä. Lääkkeiden uusia myyntilupia esitettiin muun muassa perinnöllisen angioedeeman hoitoon ja denguen ennaltaehkäisyyn. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Teemat
Tarjolla verkossa

Terveysteknologian tuotteiden valvonta – Valvira vastaa kysymyksiin

Lääkealan digitalisoituessa erilaiset sovellukset yleistyvät. Niiden avulla voidaan esimerkiksi helpottaa lääkärin ja potilaan välistä vuorovaikutusta, ylläpitää ajantasaista lääkityslistaa ja muistuttaa lääkkeen otosta. Tarjonnan keskellä tarvitaan silti tiettyä varovaisuutta.

Fimean toiminta
Tarjolla verkossa

Erityis- ja poikkeuslupamenettelyt on tarkoitettu mahdollistamaan lääkkeen saatavuus poikkeustilanteissa

Myyntiluvallisten lääkevalmisteiden käyttö on potilaan lääkehoidossa aina ensisijainen vaihtoehto. Jos myyntiluvallista lääkettä ei ole tai myyntiluvallisella valmisteella on saatavuushäiriö, potilaan lääkehoito voidaan turvata erityis- ja poikkeuslupamenettelyin.

Ex tempore
Tarjolla verkossa

Lisää rautaa kansalle?

Mistä oikein on kysymys, kun puhutaan ilman anemiaa esiintyvästä raudan puutteesta? Milloin ja miten sitä tulisi hoitaa? Sic!-lehti kysyi ajankohtaiseen aiheeseen neuvoja alan asiantuntijalta.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla syyskuussa

Syyskuussa esitettiin uusia myyntilupia muun muassa migreenin estoon ja verkkokalvon perinnöllisen rappeuman hoitoon. Eläinten lääkintään esitettiin yhtä myyntiluvan laajennusta ja valsartaanivalmisteita koskeva euroopanlaajuinen selvitys laajeni. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Biologiset lääkkeet
Tarjolla verkossa

Biosimilaarit Suomessa - tilannekatsaus 2018

Biosimilaareilla tavoitellaan säästöjä lääkehoidon vaikuttavuuden ja turvallisuuden vaarantumatta. Tavoitteen toteutumiseksi biosimilaareja tulee olla saatavilla, niitä tulee käyttää ja kilpailun tulee laskea sekä alkuperäislääkkeen että biosimilaarin hintaa.

Teemat
Tarjolla verkossa

Älylääkekaapeista turvaa niin potilaille kuin henkilökunnalle

Terveydenhuollon lääkehuollossa on tapahtunut suuria muutoksia viime vuosien aikana ja esimerkiksi älylääkekaapit valtaavat lääkehuoltoa. Sic! haastatteli Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekkari Jouni Ahosta, proviisori Minna Kurttilaa ja dosentti Toivo Naaranlahtea, joilla on kokemusta älylääkekaapeista ja niiden käyttöönotosta.

Teemat
Tarjolla verkossa

Apteekkien verkkopalvelut – lääkkeiden toimittaminen ja lääkeneuvonta uudella aikakaudella

Yhteiskunnan ja terveydenhuollon digitalisoituminen muuttaa myös apteekkien asiakkaiden tarpeita. Verkkopalvelu mahdollistaa apteekkiasioinnin ajasta ja paikasta riippumatta.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla elokuussa

Elokuussa valsartaanilääkkeitä koskevan epäpuhtauden selvittely jatkui ja Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman tavoitteita edistettiin erilaisissa kansallisissa kokouksissa. Kriittisen tärkeitä eläinlääkevalmisteita asetettiin myyntikieltoon myyntiluvan haltijan toimesta ja Fimea antoi markkinointikieltopäätöksen myyntiluvattoman lääkevalmisteen markkinoinnista. Lisäksi uutisoitiin itsehoitolääkkeiden pakkausmerkintöjen täsmentymisestä. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Lääkkeiden haittavaikutukset
Tarjolla verkossa

Saccharomyces boulardii -lääkevalmisteiden käyttöä on rajattu ja varoituksia lisätty

S. boulardii -lääkevalmisteet ovat olleet vasta-aiheisia kriittisesti sairailla tai immuunipuutteisilla potilailla vuoden 2017 lopusta. Kesällä 2018 S. boulardii -valmisteiden käyttöaiheita rajattiin Suomessa vielä linjaan nykyisen tutkimustiedon kanssa. S. boulardii -valmisteiden käyttöä ripulin ehkäisyyn matkoilla ei pidetä enää tarkoituksenmukaisena.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla kesä–heinäkuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on esittänyt myyntilupaa ensimmäisille EU-alueelle tarkoitetuille CAR-T-soluterapioille ja valsartaania sisältäviä lääkevalmisteita on vedetty pois markkinoilta laatuongelmien vuoksi. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Teemat
Tarjolla verkossa

Tiedolla johtaminen sotessa – missä lääkehoito näkyy?

Kansallisessa kustannusvaikuttavuushankkeessa (KUVA) määritellään mittarit, joilla maakuntia ja palveluntuottajia voidaan jatkossa auttaa sote-palveluiden järjestämisessä ja johtamisessa. Myös lääkitysturvallisuutta voidaan tarkastella usean mittarin avulla.

Teemat
Tarjolla verkossa

Tietosuojan keskiössä on oltava potilas

EU:n uudistettua tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa kaikissa EU:n jäsenmaissa 28.5.2018 alkaen. Käytännössä kansallisen lainsäädännön liikkuma-ala kaventui, koska EU:n lainsäädännön mukaan asetukset ovat sitovia kaikilta osiltaan kaikkialla EU:ssa.

Järkeä lääkehoitoon
Tarjolla verkossa

Tunnista kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet

Lääkkeitä määrätessä on huomioitava lääkkeen käyttöön mahdollisesti liittyvä kaatumisvaara. Kaatumisvaaraa aiheuttavat erityisesti psyykenlääkkeet, verenpainetta alentavat lääkkeet, opioidit ja epilepsialääkkeet.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla toukokuussa

Toukokuun ajankohtaisissa lääkealan uutisissa käsitellään uusien myyntilupien lisäksi Fimean käynnistämiä pertutsumabin ja obinututsumabin HTA-arviointeja ja esitetään huoli klonatsepaamin määräämiskäytännöistä. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Ex tempore
Tarjolla verkossa

Lääkkeen säilytysohjeita ja kestoaikaa tulee noudattaa

Lääkkeiden säilytystä koskevien ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, että lääkkeet ovat koko kestoaikansa tehokkaita, turvallisia ja laadultaan moitteettomia. Jos lääkettä käytetään kestoajan jälkeen, sen tehosta, turvallisuudesta ja laadusta ei ole varmuutta. Mahdolliset haitat ovat tuolloin yksinomaan käyttäjän vastuulla.