Julkaistu numerossa 1/2017

Virtsatieinfektion esto mikrobilääkkeillä

Teemat

Virtsatieinfektion esto mikrobilääkkeillä

Oikein kohdennettuna mikrobilääke-estohoito on tehokas virtsatieinfektioiden uusiutumisen estäjä. Hoidon aloittamisen yhteydessä on pohdittava toistuvien infektioiden syitä ja pyrittävä korjaamaan virtsan virtauksen häiriöt ja muut altistavat tekijät. Estohoidon vaikutus loppuu estolääkityksen loputtua ja sen haittana on resistenssin lisääntyminen.

Nuorilla naisilla sukupuolielämän aloittaminen ja yhdyntä ovat tavallisimpia virtsatieinfektioille altistavista tekijöistä. Iän myötä yleistyvät virtsan normaalia virtausta heikentävät toiminnalliset tai rakenteelliset syyt kuten ummetus, neuropaattinen rakon toimintahäiriö, kasvaimet, virtsatiekivet, kohdun laskeumat, kystoseelet ja eturauhasen liikakasvu.

Myös yleiseen tai paikalliseen immuunipuolustukseen vaikuttavat syyt tai vastustuskykyä heikentävä lääkehoito altistavat tulehduksille. Diabeetikolle infektioalttius voi liittyä hyperglykemiaan ja glukosuriaan.

Kenelle mikrobilääkettä virtsatieinfektion estoon?

Estohoitoa harkitaan, kun infektioita on vähintään kolme vuodessa. Säännöllisen estohoidon kesto on 6–12 kuukautta (taulukko 1). Naisilla, joilla toistuvat virtsatieinfektiot liittyvät selvästi sukupuoliyhdyntään, yhdynnän jälkeinen kerta-annos on tehokas (taulukko 2).

 Taulukko 1. Pieniannoksisen ensi- ja toissijaisen estolääkityksen vaihtoehdot ja annostelu. Lähde: Virtsatieinfektiot. Käypä hoito -suositus. www.kaypahoito.fi

 

Taulukko 2. Yhdynnän jälkeen otettavan kerta-annosestolääkityksen vaihtoehdot ja annostelu. Lähde: Virtsatieinfektiot Käypä hoito -suositus. www.kaypahoito.fi

Virtsanvirtaushäiriöstä kärsiville käytetään infektion hoidon jälkeen estolääkitystä kunnes urologinen syy on hoidettu. Jos vaaratekijä ei ole poistettavissa infektion hoidon jälkeen, estolääkitystä ei aloiteta. Kasteleville laitoshoidossa oleville iäkkäille ei anneta mikrobilääke-estohoitoa. Myöskään pitkäaikaisen kestokatetroinnin tai toistokatetroinnin yhteydessä systeemisen mikrobilääkityksen käyttöä ei suositella.

Estolääkkeen valinta

Estolääkettä valittaessa on otettava huomioon muun muassa oireisten virtsatieinfektioiden aiheuttajat, munuaisten toiminta, mikrobilääkeyliherkkyydet, lääkkeistä aikaisemmin tulleet haittavaikutukset, mahdolliset muut vasta-aiheet ja lääkeaineinteraktiot.

Optimaalista mikrobilääkettä virtsatieinfektion estoon ei ole. Mitä laajakirjoisemman estohoidon valitsee, sitä todennäköisempää on mikrobilääkkeille vastustuskykyisten bakteerien valikoituminen potilaan normaaliflooraan siten, että seuraavien oireisten infektioiden hoito on vaikeampaa. Nuorilla virtsatieinfektioiden aiheuttajien mikrobilääkeresistenssi on keskimäärin vähäisempää kuin iäkkäillä.

Virtsatieinfektioita aiheuttavien E. coli -bakteerien trimetopriimiresistenssi on Suomessa noin 20 %. Trimetopriimi kilpailee kreatiniinin kanssa munuaisissa tubulaarisesta erittymisestä ja tästä syystä käytön aikana plasman kreatiniinitaso munuaisten vajaatoimintapotilailla tilapäisesti nousee. Trimetopriimi myös kertyy vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.

Nitrofurantoiini aiheuttaa vaarattomia haittoja (mm. vatsavaivat) useammin kuin muut virtsatieinfektioiden estohoitoon käytettävät mikrobilääkkeet, mutta virtsatieinfektioiden aiheuttajien herkkyys nitrofurantoiinille on säilynyt hyvänä. Nitrofurantoiinin pitkäaikainen käyttö on vasta-aiheista munuaisten vajaatoiminnassa, jos laskennallinen GFR < 50 ml/min/1,73 m2, koska silloin nitrofurantoiinin käyttöön liittyy merkittävä vaikean keuhkoreaktion riski.

Metenamiinihippuraatin teho ja turvallisuus on osoitettu korkeintaan viikon kestävässä virtsatieinfektion estohoidossa potilailla, joiden virtsan virtaus on normaali. Sen vaikutus perustuu rakkoon muodostuvaan formaldehydiin, joka on potentiaalinen karsinogeeni. Metenamiinisuolat eivät vaikuta mikrobilääkeherkkyyteen, ja ne ovat kohtuullisen hyvin siedettyjä. Ne eivät tehoa ureaasia tuottaviin bakteereihin kuten proteuksiin ja mahdollisesti pseudomonaksiin.

Munuaisten vajaatoiminnassa virtsatieinfektion estoon voidaan käyttää beetalaktaamia (esim. kefaleksiinia 250 mg × 1).

Mikrobilääke-estohoidon vaihtoehdot

Paikallisesti käytettävä estrogeenivalmiste palauttaa vaihdevuosi-iän ohittaneen naisen emättimen laktobasilliflooran ja vähentää virtsatieinfektioita.

Karpalotuotteiden virtsatieinfektioita estävästä vaikutuksesta tutkimustulokset ovat jonkin verran ristiriitaiset riippuen siitä, millaista populaatiota on tutkittu. Karpalotuotteet ovat tutkimuksissa kuitenkin vähentäneen naisten uusivia virtsatieinfektioita noin 30–40 % ja ovat näin ollen kokeilemisen arvoinen vaihtoehto mikrobilääke-estohoidolle.

Henkilöesittely: Maarit Wuorela

Maarit Wuorela

LT, nefrologian, sisätautien, geriatrian ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri
Turun kaupunginsairaala

Sisältöjulkaisija