Julkaistu numerossa 1/2018

Lukijakyselyn tulokset – Sic! kertoo ajankohtaisista lääkealan aiheista

Toimitukselta

Lukijakyselyn tulokset – Sic! kertoo ajankohtaisista lääkealan aiheista

Sic! on lukijoilleen tärkeä lääketiedon kanava. Lehti on onnistunut erityisesti tarjoamaan sellaista ajankohtaista tietoa lääkealasta, jota lukijat eivät saa muualta. Painettu lehti on edelleen lukijoiden suosiossa.  

Sic! kysyi lukijoiden mielipiteitä lehdestä viime syksynä. Kyselyn tavoitteena oli selvittää lehden merkitystä, kiinnostavuutta ja ajankohtaisuutta lukijoille.

Kyselyn mukaan Sic! on onnistunut kertomaan lukijoilleen ajankohtaisista lääkealan aiheista. 95 % vastaajista oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä.  

Sisällöistä lukijoita kiinnostavat erityisesti lääkkeiden yhteisvaikutukset, lääkehoidon erityispiirteet eri potilasryhmissä, lääketurvallisuuden ajankohtaiset asiat ja lääkehoidon tulevaisuus sekä uudet innovaatiot.

Vaihtuvat teemat ja painettu lehti tärkeitä

Lehden tärkeimpinä ominaisuuksina pidettiin artikkelien havainnollistamista informatiivisella kuvamateriaalilla, vaihtuvia pääteemoja ja painetun lehden olemassaoloa.  

Muita tärkeitä asioita olivat muun muassa sopiva ilmestymistiheys ja se, että lehden kirjoittajina toimivat alan parhaat asiantuntijat. Vastaajat kokevat saavansa lehdestä tietoa, jota eivät muualta saa.

Viidesosa vastaajista lukee yleensä koko lehden ja noin 60 % lukee omaa alaansa koskevat artikkelit tai itseä muutoin kiinnostavat artikkelit. 75 % vastaajista lukee mieluimmin printtiä kuin verkkolehteä.

Verkkolehden ulkoasu ja rakenne saivat kiitosta

Verkkolehti sai kokonaisarvosanaksi 3,92 asteikolla 1–5.  Vastaajat pitivät verkkolehden parhaimpina ominaisuuksina ulkoasua ja visuaalisuutta sekä lehden rakenteen selkeyttä. 

Viidesosa vastaajista lukee verkkolehteä 1–3 päivänä kuukaudessa ja kolmannes tätä harvemmin. Viidennes kertoi, ettei lue verkkolehteä lainkaan.

Alle 40-vuotiaista vastaajista 30 % lukee verkkolehteä. Sic!-uutiskirjeen on tilannut 31 % vastaajista.

Lukijakysely toteutettiin viime syksynä, ja siihen vastasi 316 henkilöä. Suurin osa vastanneista oli farmasian alan ammattilaisia ja lääkäreitä. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy.

Sic!-toimitus kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita arvokkaasta palautteesta ja ryhtyy kehittämään lehteä sen perusteella!

Muutoksia Sic!-lehden jakeluun

Painetun Sic!-lehden postitukseen tulee muutoksia kuluvan vuoden aikana.

Sic! jaetaan maksutta kotiin vain niille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka määräävät ja toimittavat lääkkeitä. Osoitteenmuutokset päivittyvät lehteen Väestörekisterikeskuksen tietojen perusteella. Eläinlääkäreiden osoitteet päivittyvät Eviran eläinlääkärirekisteristä.

Lehti lähetetään myös Fimean yhteistyöorganisaatioille.

Fimealla on lakisääteinen oikeus jakaa lääketietoa alan ammattilaisille, mutta Fimea ei ylläpidä eikä tee muutoksia muualta saatuihin osoiterekistereihin.

Verkkolehdessä enemmän asiaa

Verkkolehti on mainio vaihtoehto painetulle lehdelle. Artikkeleita voi selailla helposti numeron tai palstan mukaan.  Lehdessä on kattava arkisto, ja hakutoiminnolla löydät kaipaamasi artikkelin helposti. Sivusto toimii hyvin myös älypuhelimella ja tabletilla.

Verkkolehti ilmestyy neljästi vuodessa painetun lehden yhteydessä. Verkossa julkaistaan myös sellaisia artikkeleita, joita ei tule painettuun lehteen.

Olethan jo tilannut Sic!-uutiskirjeen!

Kun tilaat uutiskirjeen osoitteessa sic.fimea.fi, saat sähköpostiisi viestin aina, kun verkkolehteen tulee uutta sisältöä tai lehdestä ilmestyy uusi numero.

Henkilöesittely Riitta Vuorela

Riitta Vuorela

YTM
Viestintäasiantuntija, Fimea

Sisältöjulkaisija