Julkaistu numerossa 1/2018

Sopiva lääke tepsii!

Järkeä lääkehoitoon

Sopiva lääke tepsii!

Lääkehoidon päivän 22.3.2018 yhteydessä käynnistyy valtakunnallinen Sopiva lääke -niminen yleisökampanja, jossa viritetään kansalaiskeskustelua ja uudenlaista asennoitumista lääkehoitoon. Kampanjalla tavoitellaan erityisesti työikäisiä, perheestään huolehtivia sekä aktiivisia iäkkäitä.

Järkevä lääkehoito on vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, taloudellista ja yhdenvertaista. Tämä on jokaisen potilaan oikeus, mutta toteutuuko tavoite kaikilla lääkkeiden käyttäjillä. Lääkitykseen liittyvät asiat tulisi keskustella siinä tilanteessa, kun potilas kohtaa lääkärin, apteekkilaisen tai muita terveydenhuollon ammattilaisia.

Kampanjan tavoitteena on vaikuttaa varsinkin lääkkeiden käyttöön kotona, jossa lääkehoidon paras mahdollinen toteutuminen edellyttää aktiivisuutta lääkkeen käyttäjältä tai häntä auttavalta henkilöltä. Väestöä kannustetaan kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään terveydenhuollon ammattilaisten ja apteekin henkilökunnan kanssa sekä johdatetaan luotettavan lääketiedon lähteille.

Säännöllisesti ylläpidetty lääkityslista on tärkeä työväline. Listaan tulisi merkitä tiedot käytössä olevista resepti- ja itsehoitolääkkeistä. Myös ilman reseptiä ostettavat lääkkeet sekä ravintolisät merkitään listaan. Kun tieto potilaan lääkityksestä on ajan tasalla, voivat hoitotyön ammattilaiset aloittaa luottavaisin mielin potilaan hoidon. Oikean tiedon ja oikeiden toimintatapojen avulla lääkehoito onnistuu.

Yleisökampanja näkyy ja kuuluu mediassa valtakunnallisesti

Kampanja näkyy ja kuuluu mediassa Lääkehoidon päivän viikolla 12 muun muassa radiomainoksina 100 radiokanavalla ja lehti-ilmoituksina paikallislehdissä. Ylen TV1:llä kampanjan tietoisku näkyy jo viikolla 11. Sosiaalisessa mediassa ja internetissä kampanjoidaan postauksina, bannereina ja videoina sekä hakusanamainontana. Kampanjan näkyvyys ja aineistot tukevat myös Lääkehoidon päivän paikallisten tapahtumien järjestämistä. 

Viestintäkampanjan materiaalit ovat kaikki sähköisinä saatavilla kampanjasivuilta www.sopivalaake.fi ja www.laakehoidonpaiva.fi. Kampanjasivustolla on lisäksi valtakunnallinen tapahtumakalenteri, johon tapahtumajärjestäjät voivat ilmoittaa paikallisista tapahtumistaan, ja toisaalta kansalaiset voivat etsiä itselleen lähellä sijaitsevia tai sopivia tilaisuuksia. Sivustolta löytyy aineistoja myös tapahtumajärjestäjille sekä terveydenhuollon ammattilaisille.

Edistetään yhdessä järkevää lääkehoitoa. Tervetuloa mukaan yhteistyöhön!

Henkilöesittely Krista Kukkanen

Krista Kukkanen

FM
Viestintäasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö

Henkilöesittely Katja Lindgren-Äimänen

Katja Lindgren-Äimänen

VTM
Viestintäpäällikkö, Fimea