Julkaistu numerossa 1/2018

ESA-valmisteiden kustannukset ja biosimilaarien käyttö

Teemat

ESA-valmisteiden kustannukset ja biosimilaarien käyttö

Vuonna 2016 ESA-valmisteista maksettiin korvausta 3 401 henkilölle yhteensä noin 8,9 miljoonaa euroa munuaisten vajaatoimintaan liittyvän vaikean anemian vuoksi (erityiskorvausoikeus 138).

Korvauksia saaneiden henkilöiden lukumäärät ja korvatut kustannukset vuosina 20122016 on esitetty kuviossa 1.

Munuaisten vajaatoimintaan liittyvän vaikean anemian vuoksi (korvausnumero 138) erytropoieesia stimuloivista aineista (ESA) korvausta saaneet ja kustannukset vuosina 2012 –2016

Eniten korvauksia on viime vuosina maksettu darbepoetiinin ja metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini alfan käyttäjille. Epoetiinien, ja erityisesti biosimilaarivalmisteiden, käyttö on ollut vähäisempää. Vuonna 2016 epoetiineista sai korvausta 398 henkilöä, ja kustannukset olivat noin 0,8 miljoonaa euroa. Biosimilaarivalmisteiden osuus tästä summasta oli noin neljännes.

Vuonna 2016 epoetiinin keskimääräiset kustannukset olivat 1 921 euroa, darbepoetiinin 2 710 euroa ja metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beetan 2 576 korvauksen saajaa kohti . Mikäli vuonna 2016 kaikki darpepoetiinista korvausta saaneet (n = 1 938) olisivat käyttäneet epoetiinia, olisi mahdollisesti saavutettu noin 1,5 miljoonan euron säästöt. Vastaavasti, jos kaikki metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beetasta korvausta saaneet (n = 1 107) olisivat käyttäneet epoetiinia, olisi saavutettu noin 0,7 miljoonan euron säästöt. Mikäli olisi käytetty vain epoetiinin biosimilaareja, säästöt olisivat olleet vielä tätäkin suuremmat.

 

Henkilöesittely Piia Rannanheimo

Piia Rannanheimo

Proviisori
Lääketaloustieteilijä, Fimea