Julkaistu numerossa 3/2018

Biosimilaarit Suomessa - tilannekatsaus 2018

Biologiset lääkkeet

Biosimilaarit Suomessa - tilannekatsaus 2018

Biosimilaareilla tavoitellaan säästöjä lääkehoidon vaikuttavuuden ja turvallisuuden vaarantumatta. Tavoitteen toteutumiseksi biosimilaareja tulee olla saatavilla, niitä tulee käyttää ja kilpailun tulee laskea sekä alkuperäislääkkeen että biosimilaarin hintaa.

Biosimilaari Suomessa - tilannekatsaus 2018 infograafi

Henkilöesittely Hanna-Mari Jauhonen

Hanna-Mari Jauhonen

LT
Tutkijalääkäri, Fimea

Henkilöesittely Piia Rannanheimo

Piia Rannanheimo

Proviisori
Lääketaloustieteilijä, Fimea

Henkilöesittely Petra Nylund

Petra Nylund

FM
Viestintäasiantuntija, Fimea