Julkaistu numerossa 4/2018

Kuinka huomioida lapsen ikä ja kehitysvaihe lääkeneuvonnassa?

Teemat

Kuinka huomioida lapsen ikä ja kehitysvaihe lääkeneuvonnassa?

Lapsi kannattaa ottaa aina mukaan keskusteluun, kun on kyse hänen lääkkeestään. Lääkkeistä keskustellessa täytyy kuitenkin huomioida, että lapsen ajattelu on laadullisesti erilaista kuin aikuisen – ja ajattelu kehittyy lapsuuden ajan.

Seuraavat vinkit perustuvat Piaget’n kognitiivisen kehityksen teorian eri vaiheisiin lääkehoidon viitekehyksessä.

Alle kouluikäiset lapset – kehityksessään preoperationaalisessa vaiheessa

  • Eivät pysty ajattelemaan kokonaisuutta ja sen osia yhtä aikaa. Eivät pysty ymmärtämään syy-seuraussuhteita. Esimerkiksi astmaatikkolapsi ei välttämättä ymmärrä, miksi hänellä on käytössään kaksi erilaista lääkettä.

  • Käyttää paljon mielikuvitustaan ja haluaa miellyttää aikuista, eli pyrkii vastaamaan kysymyksiin oikein. Minäkeskeisyys tyypillistä, eli kertoo mielellään omista kokemuksistaan, erityisesti lääkkeen ottamiseen liittyvistä asioista.

Alakouluikäiset lapset – kehityksessään konkreettisten operaatioiden vaiheessa

  • Ajattelu on loogisempaa ja systemaattisempaa. Lapsi pystyy käsittämään syy-seuraussuhteita ja ratkomaan ongelmia.

  • Lapsi osaa keskustella ja haluaa ilmaista mielipiteensä. Lääkkeisiin liittyvät asiat kiinnostavat.

Yläkouluikäiset lapset – kehityksessään formaalisten operaatioiden vaiheessa

  • Pystyy ajattelemaan abstrakteja ja hypoteettisia asioita. Sama ajattelun kehityksen taso jatkuu aikuisuuteen.

  • Sairauksiin ja niiden hoitoihin liittyvät teemat voivat olla vaikeita myös aikuisille (aikuisillakin ajattelu voi olla konkreettisten operaatioiden tasolla).

Henkilöesittely Katri Hämeen-Anttila

Katri Hämeen-Anttila

Professori
Farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto