Julkaistu numerossa 4/2018

Kuinka huomioida lapsen ikä ja kehitysvaihe lääkeneuvonnassa?

Teemat

Kuinka huomioida lapsen ikä ja kehitysvaihe lääkeneuvonnassa?

Nainen ja lapsi apteekissa.
© GettyImages/simonkr

Lapsi kannattaa ottaa aina mukaan keskusteluun, kun on kyse hänen lääkkeestään. Lääkkeistä keskustellessa täytyy kuitenkin huomioida, että lapsen ajattelu on laadullisesti erilaista kuin aikuisen – ja ajattelu kehittyy lapsuuden ajan.

Seuraavat vinkit perustuvat Piaget’n kognitiivisen kehityksen teorian eri vaiheisiin lääkehoidon viitekehyksessä.

Alle kouluikäiset lapset – kehityksessään preoperationaalisessa vaiheessa

  • Eivät pysty ajattelemaan kokonaisuutta ja sen osia yhtä aikaa. Eivät pysty ymmärtämään syy-seuraussuhteita. Esimerkiksi astmaatikkolapsi ei välttämättä ymmärrä, miksi hänellä on käytössään kaksi erilaista lääkettä.

  • Käyttää paljon mielikuvitustaan ja haluaa miellyttää aikuista, eli pyrkii vastaamaan kysymyksiin oikein. Minäkeskeisyys tyypillistä, eli kertoo mielellään omista kokemuksistaan, erityisesti lääkkeen ottamiseen liittyvistä asioista.

Alakouluikäiset lapset – kehityksessään konkreettisten operaatioiden vaiheessa

  • Ajattelu on loogisempaa ja systemaattisempaa. Lapsi pystyy käsittämään syy-seuraussuhteita ja ratkomaan ongelmia.

  • Lapsi osaa keskustella ja haluaa ilmaista mielipiteensä. Lääkkeisiin liittyvät asiat kiinnostavat.

Yläkouluikäiset lapset – kehityksessään formaalisten operaatioiden vaiheessa

  • Pystyy ajattelemaan abstrakteja ja hypoteettisia asioita. Sama ajattelun kehityksen taso jatkuu aikuisuuteen.

  • Sairauksiin ja niiden hoitoihin liittyvät teemat voivat olla vaikeita myös aikuisille (aikuisillakin ajattelu voi olla konkreettisten operaatioiden tasolla).

Henkilöesittely Katri Hämeen-Anttila

Katri Hämeen-Anttila

Katri Hämeen-Anttila

FaT, dosentti
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea

Sisältöjulkaisija