SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Innehållspublicerare

Sic!-nummer 1/2021 har utkommit

Säker läkemedelsbehandling

Tillförlitlig läkemedelsinformation och upprättande av en plan för läkemedelsbehandling utgör grunden för en säker läkemedelsbehandling. Med vilka medel kan vi garantera säker medicinering?