SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Innehållspresentatör

Sic!-nummer 3/2020 har utkommit

Tillgängligheten till läkemedel och COVID-19

I det här numret av Sic! funderar vi på frågor om tillgängligheten till läkemedel: Vilka särdrag har coronavåren medfört för läkemedelsbranschen? Hur kan myndigheten trygga tillgängligheten till läkemedel under undantagsförhållandena? Vilka kan vara potentiella läkemedel för behandlingen av COVID-19?