SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Innehållspublicerare

Sic!-nummer 4/2020 har utkommit

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens hotar hälsan av människor och djur över hela världen. Antibiotika som verkar genom nya mekanismer har inte kommit in på marknaden på flera årtionden. I värsta fall utgör situationen ett hot för den moderna medicinen. Vad kan vi göra?