SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Författare

Specialisten i detta nummer

Marja-Leena Nurminen

Marja-Leena Nurminen

Med.dr, docent
Överläkare, Fimea

Andra författare från Fimea

Annikka Kalliokoski

Annikka Kalliokoski

Med.dr, specialistläkare i klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling
Överläkare, Fimea

Tiina Karonen

Tiina Karonen

Med.dr
Överläkare, Fimea

Tiia Talvitie

Tiia Talvitie

FM
Informatör, Fimea