SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

3/2015 esittely

Nummer 3/2015

Cancerläkemedel

Nummer 3/2015

I detta nummer av tidningen Sic! behandlar vi dagsläget inom utvecklingen av cancerläkemedel och tar oss en titt på möjlig vårdpraxis i framtiden. Vidare belyser vi försäljningstillståndsprocessen för cancerläkemedel.

 

Författare

Specialisten i detta nummer

Olli Tenhunen

Olli Tenhunen

Med.dr, specialist i cancersjukdomar
Överläkare, Fimea

Andra författare från Fimea

Sinikka Rajaniemi

Sinikka Rajaniemi

Överdirektör, Fimea

Päivi Ruokoniemi

Päivi Ruokoniemi

Med.dr, specialistläkare i klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling
Specialistläkare inom hälso- och sjukvård, överläkare, Fimea

Tiia Talvitie

Tiia Talvitie

FM
Informatör, Fimea