1/2017 esittely sv

Nummer 1/2017

Gynekologi och urologi

Nummer 
            1/2017

I detta nummer av Sic! behandlas mäns och kvinnors allmänna hälsoproblem och medicineringen av dem. I tidskriften finns information om bland annat hormonella preventivmedel, hormonersättningsbehandlingen i klimakteriet och om behandlingen av erektionsstörningar.

Sic! delta i Finlands 100-årsjubileum genom att publicera en artikel om Finlands medicinska historia i årets varje nummer. I det här numret reflekterar Erkki Palva och Mauno Airaksinen läkemedelstillsynens historiska skeden i Finland.