1/2016 esittely sv

Nummer 1/2016

Rationell läkemedelsbehandling

Nummer 
            1/2016

Detta nummer har sammanfattats så att det stöder planeringen och genomförandet av programmet för verkställande av rationell läkemedelsbehandling. Artiklarna handlar om såväl utmaningarna som möjligheterna i anknytning till genomförandet av rationell läkemedelsbehandling.

Vi hoppas att artiklarna ska väcka nya tankar hos läsarna om hur vi tillsammans kan främja genomförandet av rationell läkemedelsbehandling i vårt land.