SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

1/2016 esittely sv

Nummer 1/2016

Rationell läkemedelsbehandling

Nummer 
            1/2016

Detta nummer har sammanfattats så att det stöder planeringen och genomförandet av programmet för verkställande av rationell läkemedelsbehandling. Artiklarna handlar om såväl utmaningarna som möjligheterna i anknytning till genomförandet av rationell läkemedelsbehandling.

Vi hoppas att artiklarna ska väcka nya tankar hos läsarna om hur vi tillsammans kan främja genomförandet av rationell läkemedelsbehandling i vårt land.

Författare

Specialisten i detta nummer

Erkki Palva

Erkki Palva

Direktör, Fimea

Andra författare från Fimea

Pertti Happonen

Pertti Happonen

Direktör, Fimea

Sinikka Rajaniemi

Sinikka Rajaniemi

Överdirektör, Fimea