Publicerad i nummer 1/2016

Läkemedelsbehandlingarna till heders!

Ledare

Läkemedelsbehandlingarna till heders!

Bra och rationell läkemedelsbehandling är effektiv, säker, ändamålsenlig och ekonomisk. Hur är det möjligt att uppnå en situation där alla dessa förutsättningar uppfylls?

Hälso- och sjukvårdspersonalen är överens om att många patienter borde få en mer rationell läkemedelsbehandling och samtidigt borde läkemedelsbehandlingens resultat och säkerhet bli bättre. Utöver läkare, skötare och experter inom farmaciområdet är även patienter och klienter av denna åsikt – åtminstone om man får tro det som skrivits om saken. Trots att det har funnits god vilja och det har skett framsteg har det dock inte skett något egentligt genombrott.

Statsminister Juha Sipiläs regering har tagit sig an problemet och förutsätter att ett program för verkställande av rationell läkemedelsbehandling ska genomföras under denna period. Målet är att förbättra den helhetsinriktade behandlingen av patienterna och människornas handlingsförmåga. Vidare vill man skapa förutsättningar för kostnadseffektiv läkemedelsbehandling ur såväl patientens som samhällets synvinkel betraktat.

Hur ska detta då göras? Man har tänkt sig att social- och hälsovårdsministeriets verkställighetsprogram ska innehålla fyra delområden som är av central vikt för förverkligandet av rationell läkemedelsbehandling: ordinering, expediering och användning av läkemedel, strukturerna och datasystemen inom läkemedelsförsörjningen, forskning av rationell läkemedelsbehandling och specialfrågor i anslutning till läkemedelsinnovationer. Bakgrundsarbetet som stöder verkställigheten har redan inletts.

Under de senaste åren har fokus legat i första hand på informationsstyrning. Nu gäller det att fundera på om vi behöver något annat utöver bra anvisningar för att rationell läkemedelsbehandling ska förverkligas i de hälso- och sjuvårdsanställdas verksamhet och i patienternas vardag. Man kan kanske till och med säga att det huvudsakliga målet för verkställighetsprogrammet är att öka respekten för läkemedelsbehandlingar och få in mer ansvarsfullhet i genomförandet av dem. 

Många parter, bland annat myndigheterna och fackorganisationerna, har redan tidigare genomfört många projekt med anknytning till mer rationella läkemedelsbehandlingar. Det interprofessionella samarbetet har löpt bra i projekten. Vi hoppas att samma samarbetsanda ska fortsätta även i uppgörandet och genomförandet av programmet för verkställande av rationell läkemedelsbehandling. Främjandet av rationell läkemedelsbehandling i vårt land är allas vårt gemensamma mål.

Henkilöesittely Liisa-Maria Voipio-Pulkki sv

Liisa-Maria Voipio-Pulkki

Direktör
Social- och hälsovårdsministeriet, gruppen för hälsovårdstjänster

Henkilöesittely Ulla Närhi sv

Ulla Närhi

Konsultativ tjänsteman
Social- och hälsovårdsministeriet, gruppen för hälsovårdstjänster