SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

3/2016 esittely sv

Nummer 3/2016

Natur och medicin

Nummer 
            3/2016

Naturliga föreningar är fortfarande en rik källa för läkemedelsutveckling. Med moderna forskningsmetoder är det möjligt att finna nya aktiva substanser till exempel i skaldjur och ödlor.

Även de biologiska läkemedlen är en egen grupp av naturliga ämnen eftersom de i de flesta fall produceras i levande celler med hjälp av genteknologi.

Författare

Specialisten i detta nummer

Sari Koski

Sari Koski

Provisor
Specialforskare, Fimea

Eeva Sofia Leinonen

Eeva Sofia Leinonen

Med. dr., specialist i invärtesmedicin
Överläkare, Fimea

Andra författare från Fimea

Tiina Karonen

Tiina Karonen

Med.dr
Överläkare, Fimea

Eeva Sofia Leinonen

Eeva Sofia Leinonen

Med. dr., specialist i invärtesmedicin
Överläkare, Fimea

Kristiina Pellas

Kristiina Pellas

Provisor
Överprovisor, Fimea

Leena Sommarberg

Leena Sommarberg

Forskare, Fimea