3/2016 esittely sv

Nummer 3/2016

Natur och medicin

Nummer 
            3/2016

Naturliga föreningar är fortfarande en rik källa för läkemedelsutveckling. Med moderna forskningsmetoder är det möjligt att finna nya aktiva substanser till exempel i skaldjur och ödlor.

Även de biologiska läkemedlen är en egen grupp av naturliga ämnen eftersom de i de flesta fall produceras i levande celler med hjälp av genteknologi.