SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

2/2016 esittely sv

Nummer 2/2016

Psyket och läkemedel

Nummer 
            2/2016

Urvalet av psykiatriska läkemedelsbehandlingar väntar igen på nya vindar som en fortsättning på innovationerna för ett drygt decennium sedan. De väsentliga diagnostiska kriterierna har uppdaterats så att de motsvarar dagens krav.

Användningen av depressions- och sömnmediciner har börjat minska i Finland och idag handlar diskussionen om stimulantiabehandling av livliga barn. Sociala medier erbjuder tröst för ensamma men kan även ta för mycket plats av nattsömnen som behövs för att hålla psyket i balans.

Författare

Författare från Fimea

Päivi Ruokoniemi

Päivi Ruokoniemi

Med.dr, specialistläkare i klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling
Specialistläkare inom hälso- och sjukvård, överläkare, Fimea

Tiia Talvitie

Tiia Talvitie

FM
Informatör, Fimea

Tinna Voipio

Tinna Voipio

Farmaceut
Forskare, Fimea