SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

4/2016 esittely sv

Nummer 4/2016

Sällsynta sjukdomar

Nummer 
            4/2016

Detta nummer av Sic! behandlar läkemedelsbehandling av sällsynta sjukdomar och nuläget för läkemedelsutvecklingen. Dessutom  belyses verksamheten i enheter för sällsynta sjukdomar och nätverksbildning i Finland.

Författare

Innehållspublicerare

Karri Penttilä

Karri Penttilä

Karri Penttilä
Med dr., specialistläkare i invärtesmedicin och klinisk hematologi
Överläkare, Fimea
Medlem i kommittén för särläkemedel (COMP)

Innehållspublicerare

Liisa Näveri

Liisa Näveri

med. dr, specialistläkare i klinisk fysiologi
Enhetschef, Fimea