SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

2/2017 esittely sv

Nummer 2/2017

Biologiska läkemedel

Nummer 2/2017

I detta nummer informerar vi om biologiska läkemedel. Biologiska läkemedelsbehandlingar för bland annat ledgångsreumatism, psoriasis och astma tas upp. Dessutom behandlar vi utbytbarheten och kostnadseffektiviteten gällande biosimilarer, dvs. biologiska likartade läkemedel. 

Sic! deltar i Finlands 100-årsjubileum genom att publicera en artikel om Finlands medicinska historia i varje tidning under jubileumsåret. I detta nummer berättar Riitta Luosujärvi om utvecklingens skeden i läkemedelsbehandlingen av ledgångsreumatism.

Författare

Innehållspublicerare

Kristiina Airola

Kristiina Airola

Med.dr, specialistläkare i hudsjukdomar och allergologi
Överläkare, Fimea

Innehållspublicerare

Niklas Ekman

Niklas Ekman

FD
Specialforskare, Fimea

Vesa Kiviniemi

Vesa Kiviniemi

FL
Utvärderingschef, Fimea

Petra Nylund

Petra Nylund

fil.mag.
Informatör, Fimea

Tuomas Oravilahti

Tuomas Oravilahti

FM, provisor
Farmakoekonom, Fimea

Piia Rannanheimo

Piia Rannanheimo

Provisor
Farmakoekonom, Fimea

Päivi Ruokoniemi

Päivi Ruokoniemi

Med.dr, specialistläkare i klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling
Överläkare, Fimea