2/2017 esittely sv

Nummer 2/2017

Biologiska läkemedel

Nummer 
            2/2017

I detta nummer informerar vi om biologiska läkemedel. Biologiska läkemedelsbehandlingar för bland annat ledgångsreumatism, psoriasis och astma tas upp. Dessutom behandlar vi utbytbarheten och kostnadseffektiviteten gällande biosimilarer, dvs. biologiska likartade läkemedel. 

Sic! deltar i Finlands 100-årsjubileum genom att publicera en artikel om Finlands medicinska historia i varje tidning under jubileumsåret. I detta nummer berättar Riitta Luosujärvi om utvecklingens skeden i läkemedelsbehandlingen av ledgångsreumatism.