SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

3-4/2017 esittely sv

Nummer 3-4/2017

Läkemedelstillgänglighet och förfalskade läkemedel

Nummer 
            3-4/2017

Detta nummer av Sic! behandlar läkemedelstillgänglighet och förfalskade läkemedel.

Fimeas experter beskriver läkemedelsmyndighetens åtgärder för att trygga tillgängligheten till läkemedel i Finland och de komplexa produktionskedjorna för läkemedel. Även den internationella läkemedelsbrottslighetens verkningar i Finland tas upp samt läkemedelsmyndighetens åtgärder gällande läkemedelsförfalskningar som har berört Finland.

Tidiningen innehåller även en intressant fallbeskrivning av det historiska ibruktagandet av obligatoriska lager under perioden med störningar i tillgängligheten till mikrobläkemedel för djur. 

I numrets artikel Finland 100 drar sig apotekare Bengt Mattila till minnes läkemedelsdistributionens historiska skeden i Finland.

Författare

Innehållspublicerare

Johanna Linnolahti

Johanna Linnolahti

Provisor
Sektionschef, Fimea

Innehållspublicerare

Anne Junttonen

Anne Junttonen

Provisor, eMBA
Ledande inspektör, Fimea

Petra Nylund

Petra Nylund

fil.mag.
Informatör, Fimea

Sami Paaskoski

Sami Paaskoski

Provisor
Överprovisor, Fimea