3-4/2017 esittely sv

Nummer 3-4/2017

Läkemedelstillgänglighet och förfalskade läkemedel

Nummer 
            3-4/2017

Detta nummer av Sic! behandlar läkemedelstillgänglighet och förfalskade läkemedel.

Fimeas experter beskriver läkemedelsmyndighetens åtgärder för att trygga tillgängligheten till läkemedel i Finland och de komplexa produktionskedjorna för läkemedel. Även den internationella läkemedelsbrottslighetens verkningar i Finland tas upp samt läkemedelsmyndighetens åtgärder gällande läkemedelsförfalskningar som har berört Finland.

Tidiningen innehåller även en intressant fallbeskrivning av det historiska ibruktagandet av obligatoriska lager under perioden med störningar i tillgängligheten till mikrobläkemedel för djur. 

I numrets artikel Finland 100 drar sig apotekare Bengt Mattila till minnes läkemedelsdistributionens historiska skeden i Finland.