Publicerad i nummer 3-4/2017

Delta och påverka – läsarenkäten för Sic! pågår

Av redaktionen

Delta och påverka – läsarenkäten för Sic! pågår

Läsarenkäten för Sic! inleds! Delta och påverka i vilken riktning tidningen ska utvecklas.

Med enkäten utreder vi era önskemål om tidningens framtid. Vi vill veta om innehållet är intressant och aktuellt, vilken betydelse tidningen har för er, vad ni tycker om den tryckta versionen och webbversionen av tidningen och vilka utvecklingsönskemål ni har.

Målgruppen för undersökningen är alla läsare av tidningen Sic!. Undersökningen genomförs som webbenkät och dessutom kommer en del av er att kontaktas per telefon för begäran om en intervju.

Enkäten öppnas på webben vecka 43 efter att webbversionen har kommit ut. Telefonintervjuerna tar totalt högst 10 minuter. Enkäten och intervjuerna genomförs av Taloustutkimus. Läsarna informeras också om resultaten i nästa tidning.

Vi hoppas att så många som möjligt deltar i enkäten.

Tack redan på förhand!

Delta i enkäten och påverka!

Läsarenkät