SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

1/2018 esittely sv

Nummer 1/2018

Njurar och läkemedel

Nummer 
            1/2018

Temat för detta nummer av Sic! är njurar och läkemedel. Numret går på djupet med problempunkter för njurfunktionen vid läkemedelsbehandling.

Författare

Innehållspublicerare

Sinikka Rajaniemi

Sinikka Rajaniemi

Överdirektör, Fimea

Petra Nylund

Petra Nylund

fil.mag.
Informatör, Fimea