1/2018 esittely sv

Nummer 1/2018

Njurar och läkemedel

Nummer 
            1/2018

Temat för detta nummer av Sic! är njurar och läkemedel. Numret går på djupet med problempunkter för njurfunktionen vid läkemedelsbehandling.