SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

2/2018 esittely sv

Nummer 2/2018

Läkemedel och digitalisering 1.0

Nummer 
            2/2018

Läkemedel och digitalisering – Sic! griper tag i möjligheterna och utmaningarna i ett aktuellt ämne genom att publicera två nummer med temat digitalisering.

Första numret med digitemat 2/2018 behandlar big data och AI.

Temat har tagits upp på läsarnas begäran, och vi hoppas att det förbereder dem som arbetar inom läkemedelsbranschen på de kommande förändringarna.

Författare

Innehållspublicerare

Sinikka Rajaniemi

Sinikka Rajaniemi

Överdirektör, Fimea

Päivi Ruokoniemi

Päivi Ruokoniemi

Med.dr, specialistläkare i klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling
Specialistläkare inom hälso- och sjukvård, överläkare, Fimea

Piia Rannanheimo

Piia Rannanheimo

Provisor
Farmakoekonom, Fimea