3/2018 esittelyteksti SV

Nummer 3/2018

Läkemedel och digitalisering 2.0

Nummer 
            3/2018

Sic! 3/2018 fortsätter på digitemat. I detta nummer behandlar vi bland annat det ökade sammanhanget mellan hälsoteknologin och läkemedelsområdet samt klassificering och övervakning av medicintekniska produkter.

Temat har tagits upp på läsarnas begäran och vi hoppas att det förbereder dem som arbetar inom läkemedelsbranschen på de kommande förändringarna.