4/2018 lehtiesittely SV

Nummer 4/2018

Läkemedelsbehandling av barn

Nummer 
            4/2018

Nummer 4/2018 av Sic! behandlar läkemedelsbehandling av barn.

Också för barn används ofta läkemedelspreparat, näringstillskott eller medicinteknisk utrustning som alternativ till varandra eller parallellt. I det här numret behandlas såväl allmänt använda läkemedelspreparat för barn, vilka kräver försäljningstillstånd, som andra produkter som säljs till konsumenter i apoteken och hur dessa produkter och preparat kan användas förnuftigt och baserat på evidensen. Dessutom behandlas exempelvis läkemedelsrådgivning för barn och särdragen i denna.

I tidningen finns också information om säkerhetsegenskaperna i de läkemedelsförpackningar som tas i bruk nästa år och reflektion kring hur man känner igen laglig läkemedelsreklam. Även två artiklar som tidigare publicerats i webbtidningen har inkluderats. De behandlar förvaring av medicin och medicinens hållbarhet samt special- och undantagstillståndsförfaranden.