Publicerad i nummer 4/2018

Webbplatsen för läkemedelsfostran ger information om hur man använder läkemedel korrekt

Fimeas verksamhet

Webbplatsen för läkemedelsfostran ger information om hur man använder läkemedel korrekt

Läkemedelsfostran är att lära barn att använda läkemedel på rätt sätt. Webbplatsen för läkemedelsfostran www.laakekasvatus.fi erbjuder lärare i grundskolan färdigt undervisningsmaterial att använda på lektionerna i omgivningslära och hälsokunskap. På webbplatsen finns det därtill allmän information om läkemedel för var och en av oss och om typiska barnsjukdomar. Eleverna kan spela sitt eget spel, TroppiOppi, på webbplatsen. Parallellt med den finskspråkiga webbplatsen finns en svenskspråkig webbplats och en något mindre omfattande engelskspråkig version. Webbplatsen upprätthålls av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Varför bör man lära barnen att använda läkemedel på rätt sätt?

Läkemedlen utgör en väsentlig del av hälso- och sjukvården. Alla behöver använda läkemedel i något skede av livet och ibland kan det vara livsviktigt att använda läkemedel.

Redan då barnen kommer till skolan har de ofta attityder och uppfattningar om läkemedel och deras användning, som bygger på erfarenheter i vardagen. De kan förhålla sig med reservation till läkemedel och de kan till och med ha rädslor i fråga om dem. Därför skulle det vara bra för barnen att få lära sig att man genom att använda läkemedel ändamålsenligt kan dra den bästa nyttan av dem och undvika skador.

 De viktigaste budskapen till barnen på webbplatsen för läkemedelsfostran är följande:

  • Ta innan du använder ett läkemedel reda på det mest ändamålsenliga sättet att behandla ditt besvär. Den mest ändamålsenliga behandlingen innebär inte alltid att man behöver ett läkemedel.

  • Ta innan du börjar använda ett läkemedel reda på hur du bör ta ditt eget läkemedel. Det kan finnas många omständigheter som ska tas i beaktande även i samband med enkel tablettmedicinering.

  • Lär känna din egen sjukdom (t.ex. allergier) och dess eventuella inverkan på användningen av läkemedel.

  • Var aktiv och fråga om du funderar på något som har med användningen av läkemedel eller hur du mår att göra.

För vem är webbplatsen för läkemedelsfostran avsedd?

Webbplatsen för läkemedelsfostran är avsedd att användas av lärare i grundskolan som stöd i läkemedelsfostran. De undervisningsidéer och det material som finns på webbplatsen kan också användas vid läroanstalter på andra stadiet. På webbplatsen finns också innehåll både för barn och deras föräldrar.

Vi har varit med och utvecklat Fimeas webbplats för läkemedelsfostran. På webbplatsen utgår man från forskningsrön. Många av inlärningsuppgifterna på webbplatsen för läkemedelsfostran är baserade på SSI-metoden, som på ett naturligt sätt länkar samman läroinnehållet med elevens vardag. Det gör att det man studerar blir av betydelse för eleven. Vi har presenterat webbplatsens inlärningsuppgifter för lärarstuderande och utnyttjat övningsuppgifterna på webbplatsen i klasslärarutbildningen. Enligt vår erfarenhet lämpar sig innehållet på webbplatsen för läkemedelsfostran för undervisning i omgivningslära, biologi och hälsokunskap för årskurserna 1–9 i den grundläggande utbildningen, säger Anu Hartikainen-Ahia och Sirpa Kärkkäinen från institutionen för tillämpad pedagogik och lärarutbildning vid Östra Finlands universitet.

Vad finns på webbplatsen för läkemedelsfostran?

Webbplatsen för läkemedelsfostran, Lääkekasvatus.fi, innehåller färdiga uppgiftsidéer och studiehelheter som är lämpliga för olika årskurser och som kan användas av lärare i grundskolan. Uppgifterna för årskurs 7–9 kan också användas i undervisning på andra stadiet, till exempel i gymnasiet. På webbplatsen finns också nyttig basinformation för alla om vad läkemedel är och hur man använder sitt läkemedel rätt. Därtill finns ett informationspaket om typiska barnsjukdomar på webbplatsen.

För eleverna finns spelet TroppiOppi, där eleven får dra på sig en virtuell läkarrock och behandla TroppiOppi-patienternas varierande krämpor. Eleven får fundera bland annat på vad man ska göra när man har huvudvärk eller febern stiger och vilka alla åkommor man kan bota med att motionera och äta.

– Jag höll som apoteksprovisor en stund med läkemedelsfostran för förskoleelever för något år sedan. Det var lätt och trevligt att kunna stöda sig på ett färdigt, högklassigt och åldersanpassat material. Nu när jag har börjat som apotekare har personalen och jag planerat läkemedelsfostran för den lokala förskolan och idén är att eleverna ska komma på besök till apoteket efter det. Vi utvecklar som bäst en idé om läkemedelsfostran på ortens mottagningscentral, säger Anna Nurmi, apotekare på Punkalaiduns apotek.

Henkilöesittely: Päivi Kiviranta SV

Päivi Kiviranta

FD
Utvecklingsplanerare, Fimea

Henkilöesittely: Katri Hämeen-Anttila

Katri Hämeen-Anttila

Docent, FaD
Forsknings- och utvecklingschef, Fimea

Henkilöesittely Katja Lindgren-Äimänen

Katja Lindgren-Äimänen

PM
Kommunikationschef, Fimea