SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

1_2_2019 esittely SV

Nummer 1-2/2019

Riskläkemedel – existerar de?

Nummer 
            1-2/2019

I detta nummer berättar vi om risker med läkemedel och läkemedelsbehandlingar samt om hanteringen av riskerna. Säkerheten vid läkemedelsbehandling påverkas av säkerheten hos den använda läkemedelssubstansen samt av själva användaren av läkemedlet och användarens hälsotillstånd.

Författare

Innehållspublicerare

Eija Pelkonen

Eija Pelkonen

Överdirektör, Fimea

Liisa Pylkkänen

Liisa Pylkkänen

MD, docent
Sektionschef, Fimea

Pekka Kallio

Pekka Kallio

MD, docent
Specialforskare, Fimea