3-4_2019 esittely SV

Nummer 3-4/2019

Individualiserad läkemedelsbehandling

Nummer 3-4/2019

Individualiserad medicin revolutionerar läkemedelsbranschen: Enskilda patienter får allt noggrannare skräddarsydda behandlingar. Samtidigt bygger de läkemedel som tas i bruk på en mer begränsad effekt- och säkerhetsinformation. I detta nummer av Sic! begrundas framtida möjligheter och utmaningar.

Författare

Innehållspresentatör

Eija Pelkonen

Eija Pelkonen

Överdirektör, Fimea

Liisa Pylkkänen

Liisa Pylkkänen

MD, docent
Sektionschef, Fimea

Pekka Kallio

Pekka Kallio

MD, docent
Specialforskare, Fimea