3-4_2019 esittely SV

Nummer 3-4/2019

Individualiserad läkemedelsbehandling

Nummer 
            3-4/2019

Individualiserad medicin revolutionerar läkemedelsbranschen: Enskilda patienter får allt noggrannare skräddarsydda behandlingar. Samtidigt bygger de läkemedel som tas i bruk på en mer begränsad effekt- och säkerhetsinformation. I detta nummer av Sic! begrundas framtida möjligheter och utmaningar.