SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

3-4_2019 esittely SV

Nummer 3-4/2019

Individualiserad läkemedelsbehandling

Nummer 
            3-4/2019

Individualiserad medicin revolutionerar läkemedelsbranschen: Enskilda patienter får allt noggrannare skräddarsydda behandlingar. Samtidigt bygger de läkemedel som tas i bruk på en mer begränsad effekt- och säkerhetsinformation. I detta nummer av Sic! begrundas framtida möjligheter och utmaningar.

Författare

Innehållspublicerare

Katja Pihlainen

Katja Pihlainen

FD
Överinspektör, Fimea

Eeva Sofia Leinonen

Eeva Sofia Leinonen

Med. dr., specialist i invärtesmedicin
Överläkare, Fimea

Päivi Ruokoniemi

Päivi Ruokoniemi

Med.dr, specialistläkare i klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling
Specialistläkare inom hälso- och sjukvård, överläkare, Fimea