SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

1-2 esittely

Nummer 1-2/2020

Aktuellt från Fimea

Nummer 1-2/2020

I detta nummer av Sic! berättar vi bland annat om nya läkemedel som fått försäljningstillstånd och tar ställning till cannabisdiskussionen i vårt samhälle.

Författare

Innehållspublicerare

Katja Pihlainen

Katja Pihlainen

FD
Överinspektör, Fimea

Eeva Sofia Leinonen

Eeva Sofia Leinonen

Med. dr., specialist i invärtesmedicin
Överläkare, Fimea

Liisa Näveri

Liisa Näveri

med. dr, specialistläkare i klinisk fysiologi
Enhetschef, Fimea

Kristiina Pellas

Kristiina Pellas

Provisor
Överprovisor, Fimea

Sari Koski

Sari Koski

Provisor
Specialforskare, Fimea

Ann Marie Tötterman

Ann Marie Tötterman

FaD, docent
Specialforskare, medlem i Pediatriska kommittén (PDCO), Fimea