1-2 esittely

Nummer 1-2/2020

Aktuellt från Fimea

Nummer 
            1-2/2020

I detta nummer av Sic! berättar vi bland annat om nya läkemedel som fått försäljningstillstånd och tar ställning till cannabisdiskussionen i vårt samhälle.