Esittely 3/2020

Nummer 3/2020

Tillgängligheten till läkemedel och COVID-19

Nummer 
            3/2020

I det här numret av Sic! funderar vi på frågor om tillgängligheten till läkemedel: Vilka särdrag har coronavåren medfört för läkemedelsbranschen? Hur kan myndigheten trygga tillgängligheten till läkemedel under undantagsförhållandena? Vilka kan vara potentiella läkemedel för behandlingen av COVID-19?