SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Esittely 3/2020

Nummer 3/2020

Tillgängligheten till läkemedel och COVID-19

Nummer 3/2020

I det här numret av Sic! funderar vi på frågor om tillgängligheten till läkemedel: Vilka särdrag har coronavåren medfört för läkemedelsbranschen? Hur kan myndigheten trygga tillgängligheten till läkemedel under undantagsförhållandena? Vilka kan vara potentiella läkemedel för behandlingen av COVID-19?

Författare

Innehållspresentatör

Sami Paaskoski

Sami Paaskoski

Provisor
Överprovisor, Fimea

Johanna Linnolahti

Johanna Linnolahti

Provisor
Sektionschef, Fimea

Päivi Luhtanen

Päivi Luhtanen

Tradenom, farmaceut
Farmaceut, Fimea