SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Författare

Innehållspublicerare

Johanna Linnolahti

Johanna Linnolahti

Provisor
Sektionschef, Fimea

Päivi Luhtanen

Päivi Luhtanen

Tradenom, farmaceut
Farmaceut, Fimea

Sami Paaskoski

Sami Paaskoski

Provisor
Överprovisor, Fimea