SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Publicerad i nummer 1/2021

Tillförlitlig läkemedelsinformation är en förutsättning för en säker läkemedelsbehandling

Teman

Tillförlitlig läkemedelsinformation är en förutsättning för en säker läkemedelsbehandling

En läkare och en kvinna i receptionen.
©GettyImages/Geber86

Läkemedelsanvändaren har rätt till läkemedelsinformation som grundar sig på forskningsbevis och som stöder hens läkemedelsbehandling. Information om det egna läkemedlet är en förutsättning för att läkemedelsbehandlingen ska lyckas på ett säkert sätt. Det nationella läkemedelsinformationsnätverket främjar kännedomen om och användningen av tillförlitlig läkemedelsinformation.

Mer sällan tänker man på att även underlåtenhet att ge läkemedelsinformation kan orsaka en avvikelse i medicineringssäkerheten (figur 1). Bristen på läkemedelsinformation kan bero på hälso- och sjukvårdens strukturer, de yrkesutbildade personernas verksamhet eller läkemedelsanvändaren själv.

Korta mottagningstider hos läkare, ett stort antal patienter som ska behandlas hos sjukskötare eller närvårdare samt rusningstid på apoteket är exempel på strukturella utmaningar som ökar risken för att läkemedelsanvändaren inte får tillräckligt med råd om användningen av läkemedlet. En yrkesutbildad person kan också ha brister i kompetensen, till exempel i användningen av olika informationskällor och databaser eller svag interaktionsförmåga. På motsvarande sätt kan läkemedelsanvändaren inte nödvändigtvis fråga om sitt läkemedel eller självständigt söka information i tillförlitliga källor.

Figur 1. Underlåtenhet att ge läkemedelsinformation orsakar en avvikelse i medicineringssäkerheten. Källa:  Läkemedelsinformationsstrategi 2021–2026. Fimea 2021.

Innehållet av figuren är beskriven i artikeln.I Finland finns det gott om högklassiga källor för läkemedelsinformation, verktyg och läkemedelsdatabaser både för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och för läkemedelsanvändare. Särskilt den elektroniska läkemedelsinformationen har ökat och användningen har ökat på 2000-talet.

Utmaningen är att yrkesutbildade personer och läkemedelsanvändare inte känner till, hittar eller kan använda sig av befintlig läkemedelsinformation. Det nationella läkemedelsinformationsnätverket har tagit emot utmaningen och har redan i nästan tio år förmedlat information om befintliga tillförlitliga källor för läkemedelsinformation samt varit med och producerat nytt material.

Materialen För en högklassig läkemedelsinformation synliggör läkemedelsinformationens betydelse

Det nationella läkemedelsinformationsnätverket utarbetade under strategiperioden 2012–2020 i samarbete materialen För en högklassig läkemedelsinformation, som har publicerats på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas webbplats.

Syftet med materialen är att synliggöra läkemedelsinformationens och läkemedelsrådgivningens betydelse för en lyckad läkemedelsbehandling och för tryggandet av medicineringssäkerheten (tabell 1).

Textmotsvarighet för tabell 1 i tillgänglig form (pdf).

Tabell 1.

Materialet om högklassig läkemedelsinformation kan utnyttjas som informationskällor och verktyg i hälso- och sjukvårdspersonalens arbete, i grundläggande utbildning och i fortbildning samt i arbetet med att utveckla läkemedelsbehandlingsprocesserna i olika organisationer, såsom patientorganisationer och verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården. ”Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling”, en handbok om läkemedelsanvändning, är en kompakt informationskälla för läkemedelsanvändare i alla åldrar.

Läkemedelsinformationsstrategin 2021–2026 fortsätter att lyfta fram betydelsen av tillförlitlig läkemedelsinformation

Läkemedelsanvändaren i centrum för läkemedelsinformationen ‒ Den nationella läkemedelsinformationsstrategin 2021–2026 fokuserar på fyra mål:

  • Aktuell information om medicinering utgör grunden för rationell läkemedelsbehandling.

  • Läkemedelsanvändarens delaktighet säkerställer att läkemedelsbehandlingen lyckas.

  • Tillförlitlig läkemedelsinformation är användarorienterad och riktad på rätt sätt.

  • En yrkesutbildad person inom social- och hälsovården har den kompetens i läkemedelsbehandling som arbetsuppgiften förutsätter.

Utöver de fyra målen räknar strategin upp 26 åtgärder som läkemedelsinformationsnätverket ska främja åren 2021–2026. Strategin är en fortsättning på Finlands första läkemedelsinformationsstrategi som publicerades 2012.

Läkemedelsinformation av hög kvalitet

Läs mer om läkemedelsinformation av hög kvalitet www.fimea.fi

 

Henkilöesittely: Päivi Kiviranta SV

Päivi Kiviranta

Päivi Kiviranta

FD
Utvecklingsplanerare, Fimea

Henkilöesittely: Katri Hämeen-Anttila

Katri Hämeen-Anttila

Katri Hämeen-Anttila

Docent, FaD
Forsknings- och utvecklingschef, Fimea