2/2021 Esittelyteksti

Nummer 2/2021

Motion och läkemedel

Nummer 
            2/2021

Läkemedel kan påverka motionsprestationen på flera olika sätt. Yrkesutbildade i personer inom hälso- och sjukvården spelar en viktig roll i beaktandet av interaktioner mellan läkemedel och motion samt handledningen av patienten.