3_2021

Nummer 3/2021

Apoteksverksamhet under utveckling

Nummer 
            3/2021

Apoteksverksamheten och hela läkemedelsförsörjningen förnyas. Hurdant material som stöder reformen finns redan, hurdant material behövs det mera av och hur produceras det? I det här temanumret behandlar vi också det hur utredningen om apotekens inrättande har framskridit, vilka de praktiska erfarenheterna är och hur utredningsarbetet fortsätter.