SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

3_2021

Nummer 3/2021

Apoteksverksamhet under utveckling

Nummer 
            3/2021

Apoteksverksamheten och hela läkemedelsförsörjningen förnyas. Hurdant material som stöder reformen finns redan, hurdant material behövs det mera av och hur produceras det? I det här temanumret behandlar vi också det hur utredningen om apotekens inrättande har framskridit, vilka de praktiska erfarenheterna är och hur utredningsarbetet fortsätter.

Författare

Innehållspublicerare

Tiina Kuosa

Tiina Kuosa

Provisor
Specialsakkunnig, medicinsk chefredaktör för tidningen Sic!, Fimea

Innehållspublicerare

Katri Hämeen-Anttila

Katri Hämeen-Anttila

Docent, FaD
Forsknings- och utvecklingschef, Fimea

Johannes Pietiläinen

Johannes Pietiläinen

Provisor
överprovisor, Fimea

Satu Suvanto

Satu Suvanto

Provisor
överprovisor, Fimea

Heidi Tahvanainen

Heidi Tahvanainen

specialprovisor inom sjukhus- och apoteksfarmaci
utvecklingschef, Fimea