Lehtiesittely 2/2022 SV

Nummer 2/2022

Marknadsföring av läkemedel

Nummer 
            2/2022

Marknadsföringen av läkemedel är noggrant reglerad. Den nya tyngdpunkten i övervakningen har varit att prissättningen av egenvårdsläkemedel har frigjorts. Vad ska man beakta i marknadsföringen av läkemedel och hur övervakas den? Hur förhålla sig till marknadsföring när man själv är föremål för den?