SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Innehållspresentatör

Fimeas verksamhet
Illustratör: Tommi Backgren

Webbplatsen för läkemedelsfostran ger information om hur man använder läkemedel korrekt

Läkemedelsfostran är att lära barn att använda läkemedel på rätt sätt. Webbplatsen för läkemedelsfostran www.laakekasvatus.fi erbjuder lärare i grundskolan färdigt undervisningsmaterial att använda på lektionerna i omgivningslära och hälsokunskap. På webbplatsen finns det därtill allmän information om läkemedel för var och en av oss och om typiska barnsjukdomar. Eleverna kan spela sitt eget spel, TroppiOppi, på webbplatsen. Parallellt med den finskspråkiga webbplatsen finns en svenskspråkig webbplats och en något mindre omfattande engelskspråkig version. Webbplatsen upprätthålls av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Ex tempore

Silvervatten lovar mycket – Vilken är sanningen?

På internet marknadsförs silvervatten mot många besvär – till och med för behandling och förebyggande av kroniska sjukdomar. Konsumenterna har tagit löftena till sig och använder produkten också i strid med rekommendationerna.

Fimeas verksamhet

Biverkningar av vacciner ska anmälas till Fimea

Biverkningar av vacciner ska anmälas till Fimea fr.o.m. 1.3.2017. Anmälan görs med Fimeas blankett för anmälan av läkemedelsbiverkningar. THL ansvarar även i fortsättningen för det nationella vaccineringsprogrammet.

Läkemedelsbiverkningar

Biverkningar av läkemedel märkta med en svart triangel med spetsen nedåt övervakas särskilt noggrant

Du känner igen läkemedel som är föremål för utökad övervakning på den svarta triangeln med spetsen nedåt i produktuppgifterna. Syftet med utökad övervakning är att effektivt få information om nya preparat och tidigare okända biverkningar. Anställda inom hälso- och sjukvården och patienter uppmanas meddela om misstänkta biverkningar särskilt hos läkemedel som är under utökad övervakning.

Fimeas verksamhet

Vid undantagssituationer säkerställs läkemedelsbehandling genom specialtillstånd

Specialtillståndet är ett av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea beviljat tillstånd att överlåta till konsumtion ett läkemedelspreparat som inte är tillgängligt i Finland med försäljningstillstånd. Syftet med specialtillståndsförfarandet är att säkerställa tillgången till läkemedel och trygga patientens läkemedelsbehandling i undantagssituationer.

Teman
Kimmo Porkka (foto: Kai Widell)

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn

Målsökande läkemedel och individualisering leder småningom till en omvälvning inom läkemedelsbehandlingen av cancer. Professor Kimmo Porkka säger dock att en bestående förändring kräver diskussion om ändamålsenliga forskningsmål och skäliga priser.

1