SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Lehti 1_2015

Nummer 1/2015

Felaktig användning av läkemedel

Nummer 1/2015

Tema i detta nummer av Sic! är felaktig användning av läkemedel.
 

Författare

Specialisten i detta nummer

Pauliina Ikäheimo

Pauliina Ikäheimo

Lic. Med.
Överläkare, Fimea

Andra författare från Fimea

Sinikka Rajaniemi

Sinikka Rajaniemi

Överdirektör, Fimea