SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Innehållspublicerare

Sic!-nummer 1/2022 har utkommit

Kliniska läkemedelsprövningar

EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar förenhetligar verksamhetssätt i de olika medlemsstaterna. Samtidigt blir tillståndsförfarandet smidigare och snabbare och prövningarna blir mer transparenta. Vad ändrades i lagstiftningen och hur syns ändringarna i praktiken?

Läs det senaste numret

Innehållspublicerare