SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Innehållspublicerare

Sic!-nummer 3/2021 har utkommit

Apoteksverksamhet under utveckling

Apoteksverksamheten och hela läkemedelsförsörjningen förnyas. Hurdant material som stöder reformen finns redan, hurdant material behövs det mera av och hur produceras det? I det här temanumret behandlar vi också det hur utredningen om apotekens inrättande har framskridit, vilka de praktiska erfarenheterna är och hur utredningsarbetet fortsätter.