SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Innehållspublicerare

Sic!-nummer 3/2022 har utkommit

Aktuellt om veterinärmedicinska läkemedel

EU:s förordning om veterinärmedicinska läkemedel förnyade branschen för veterinärmedicinska läkemedel. Vad har man för mål med reformerna och hur syns förändringarna i praktiken i till exempel veterinärernas, apotekens, tillverkarnas och myndigheternas vardag?

Läs det senaste numret

Innehållspublicerare