SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Innehållspublicerare

Sic!-nummer 2/2022 har utkommit

Marknadsföring av läkemedel

Marknadsföringen av läkemedel är noggrant reglerad. Den nya tyngdpunkten i övervakningen har varit att prissättningen av egenvårdsläkemedel har frigjorts. Vad ska man beakta i marknadsföringen av läkemedel och hur övervakas den? Hur förhålla sig till marknadsföring när man själv är föremål för den?

Läs det senaste numret

Innehållspublicerare